chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

Câu hỏi:

18/06/2019 121,244

Đáp án: B

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên là phân tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên cơ ví với chân không.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo ấn định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới trực thuộc và một mặt mũi bằng.

B. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào đợt thì góc khúc xạ tăng từng ấy đợt.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc lên đường kể từ bầu không khí vô môi trường thiên nhiên đem phân tách suất n, sao mang lại tia bản năng vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem bám theo công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Tốc phỏng độ sáng vô bầu không khí là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài bầu không khí với góc cho tới là i, đem góc khúc xạ là r. Kết luận nào là bên dưới đấy là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

Xem thêm: độ dẻo biểu thị khả năng gì của vật liệu

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 4:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, phân tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh anh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh anh là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 5:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ độ sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vì thế.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 6:

Cho phân tách suất của nước vì thế 4/3, của benzen vì thế 1,5, của thủy tinh anh flin là một trong,8. Hiện tượng bản năng toàn phần hoàn toàn có thể xẩy ra khi chiếu độ sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh anh flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh anh flin.

Xem thêm: đơn vị của áp suất là

D. kể từ chân ko vô thủy tinh anh flin.