cho các phát biểu sau

Câu hỏi:

25/02/2020 11,519

Cho những tuyên bố sau:

Bạn đang xem: cho các phát biểu sau

(a) Tr­­ước phía trên ng­­ười tao hoặc dùng hóa học fomon nhằm bánh phở white và mềm rộng lớn, tuy vậy nó cực kỳ độc với khung hình nên lúc bấy giờ đã trở nên cấm dùng.

(b) Poli(metyl metacrylat) thực hiện kính máy cất cánh, xe hơi, vật gia dụng, răng fake.

(c) Xenlulozơ là nguyên vật liệu sản xuất dung dịch súng ko sương.

(d) Tất cả những peptit đều sở hữu phản xạ với Cu(OH)2 tạo nên thích hợp hóa học màu sắc tím.

(e) Các amin đu không đc, được sử dụng trong chế biến chuyển thực phm.

(g) Người tao phát hành xà chống bằng phương pháp đun láo lếu thích hợp hóa học phệ và kiềm vô thùng kín ở nhiệt độ phỏng cao.

Số tuyên bố đích là

Chọn đáp án D.

a, b, c, g.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hỗn hợp ion CO32- nằm trong tồn bên trên với những ion

A. NH4+, Na+, K+.

B. Cu2+, Mg2+, Al3+.

C. Fe2+, Zn2+, Al3+ .

D. Fe3+, HSO4-.

Câu 2:

Hòa tan trọn vẹn m gam K vô 100 ml hỗn hợp Y bao gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy bay rời khỏi 6,72 lít khí (đktc). Hỏi cô cạn hỗn hợp sau phản xạ chiếm được từng nào gam hóa học rắn?

A. 38,55 gam.

B. 28,95 gam.

C. 29,85 gam.

D. 25,98 gam.

Câu 3:

Kim loại nào là tại đây với lượng riêng rẽ vị 22,6 gam/cm3?

A. Li.

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

B. Os.

C. K.

D. Cr.

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn m gam một este đơn chức X cần thiết một vừa hai phải không còn 10,08 lít oxi (đktc), chiếm được 8,96 lít CO2 (đktc). Mặt không giống, m gam X phản xạ một vừa hai phải không còn với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M. sành rằng X với dạng CxHyOOCH và Khi cho tới X phản xạ với hỗn hợp NaOH ko đưa đến anol với mạch vòng. Số đồng phân kết cấu của X là

A. 3.

B. 7.

C. 6.

D. 8.

Câu 5:

Thành phần chủ yếu của một loại thuốc chữa bệnh tách nhức bao tử là natri hiđrocacbonat. Công thức của natri hiđrocacbonat là

A. NaCl.

B. NaNO3.

C. Na2CO3.

D. NaHCO3.

Câu 6:

Điện phân hỗn hợp X bao gồm CuSO4 và KCl (tỉ lệ mol ứng là 1 trong những : 5) với năng lượng điện cực kỳ trơ, màng ngăn xốp, độ mạnh loại năng lượng điện ko thay đổi I = 2A. Sau 1930 giây, chiếm được hỗn hợp Y và láo lếu thích hợp khí bao gồm H2 và Cl2 (có tỉ khối đối với H2 là 24). Mặt không giống, nếu như năng lượng điện phân X vô thời hạn t giây thì lượng hỗn hợp tách 2,715 gam. Giả thiết hiệu suất năng lượng điện phân là 100%, những khí sinh rời khỏi ko tan nội địa và nước không phai tương đối vô quy trình năng lượng điện phân. Giá trị của t là

A. 3860.

B. 5790.

C. 4825.

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 6

D. 2895.