chu trình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào

Chu trình Canvin ra mắt ở trộn tối vô quang quẻ ăn ý ở group hoặc những group thực vật nào?

Bạn đang xem: chu trình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào

A. chỉ ở group thực vật CAM.

B. ở cả 3 group thực vật C3, C4 và CAM.

C. ở group thực vật C4 và CAM.

D. chỉ ở group thực vật C3.

Đáp án B

Chu trình Canvin ra mắt ở trộn tối vô quang quẻ ăn ý đều xẩy ra ở cả phụ thân group thực vật C3, C4 và CAM.

→ Đáp án B.

Sách cỗ đề minh hoạ ôn ganh đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Sở đề minh họa môn Sinh học tập 2024, Sách ID luyện đề ganh đua môn Sinh thầy Phan Khắc Nghệ 200.000đ 159.000đ
Combo ProS khối B Toán hoá sinh ôn ganh đua thpt vương quốc, luyện ganh đua lớp 12 thầy moonbook 598.000đ 900.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách cỗ đề minh hoạ ôn ganh đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Sở đề minh họa 2024 môn Tiếng Anh cô Trang Anh, Sách ID luyện đề ganh đua trắc nghiệm thpt vương quốc moonbook 200.000đ 159.000đ
Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: tính từ đuôi ing và ed

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook

200.000đ 179.000đ

XEM THÊM SÁCH ID