cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánhTrắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 23 (có đáp án): Cơ cấu dân sinh (Phần 2)

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 23: Vai trò, điểm lưu ý, những yếu tố tác động cho tới trở nên tân tiến và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

  Xem chi tiết

  Bạn đang xem: cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 23: Nguồn lực trở nên tân tiến kinh tế

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 23: Vai trò, điểm lưu ý, tổ chức cơ cấu, những yếu tố tác động tới sự trở nên tân tiến và phân bổ công nghiệp

  Xem chi tiết

Với thắc mắc trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 23: Cơ cấu dân sinh (phần 2) đem đáp án, tinh lọc sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kiến thức và kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài xích thi đua trắc nghiệm môn Địa lí lớp 10.

Trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 23: Cơ cấu dân số

Câu 1. Dân số trẻ em thể hiện

Quảng cáo

A. tỉ lệ thành phần group tuổi tác kể từ 0 – 14 tuổi tác là bên trên 35%, group tuổi tác bên trên 60 trở lên trên là bên dưới 10%.

B. tỉ lệ thành phần group tuổi tác kể từ 0 – 14 tuổi tác là bên trên 30%, group tuổi tác bên trên 60 trở lên trên là bên dưới 10%.

C. tỉ lệ thành phần group tuổi tác kể từ 0 – 14 tuổi tác là bên trên 35%, group tuổi tác bên trên 60 trở lên trên là bên dưới 15%.

D. tỉ lệ thành phần group tuổi tác kể từ 0 – 14 tuổi tác là bên dưới 30%, group tuổi tác bên trên 60 trở lên trên là bên dưới 15%.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 2. Nguồn làm việc là

A. dân sinh ngoài tuổi tác làm việc đem năng lực nhập cuộc làm việc.

B. dân sinh nhập tuổi tác làm việc đem năng lực nhập cuộc làm việc.

C. dân sinh bên dưới tuổi tác làm việc đem năng lực nhập cuộc làm việc.

D. tổng dân sinh đem năng lực nhập cuộc làm việc nhập và ngoài nước.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ bạn dạng.

Quảng cáo

Câu 3. Đặc trưng này tại đây ko đích với những nước đem tổ chức cơ cấu dân sinh già?

A. Tỉ lệ số dân bên dưới 15 tuổi tác thấp và nối tiếp rời.

B. Tỉ lệ dựa vào càng ngày càng rộng lớn.

C. Thiếu làm việc, nguy hại suy rời dân sinh.

D. Nhu cầu về dạy dỗ, mức độ khoẻ sinh đẻ thiếu niên rộng lớn.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 4. Đặc trưng này tại đây ko đích với những nước đem tổ chức cơ cấu dân sinh trẻ?

A. Tỉ lệ dân sinh dựa vào không nhiều.

B. Tỉ lệ dân sinh bên dưới 15 tuổi tác đặc biệt cao.

C. Nguồn làm việc dự trữ đầy đủ.

D. Việc thực hiện, dạy dỗ là yếu tố nan giải.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 5. Sự tập kết những group người bố trí bám theo những group tuổi tác chắc chắn gọi là kết cấu dân sinh theo

A. Độ tuổi tác.

B. Lao động.

C. Giới tính.

D. Trình chừng văn hóa truyền thống.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ bạn dạng.

Quảng cáo

Câu 6. Kết cấu dân sinh bám theo lứa tuổi phản ánh

A. Tình hình phân bổ phát hành, năng lực trở nên tân tiến dân sinh.

B. Chiến lược trở nên tân tiến kinh tế tài chính, mối cung cấp làm việc của vương quốc.

C. Khả năng trở nên tân tiến dân sinh, mối cung cấp làm việc của vương quốc.

D. Tình hình trở nên tân tiến kinh tế tài chính, mối cung cấp làm việc của vương quốc.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/91, địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 7. Kiểu tháp tuổi tác thu hẹp thông thường đem ở những nước

A. Các nước trở nên tân tiến.

B. Các nước đang được trở nên tân tiến.

C. Các nước công nghiệp mới mẻ.

D. Các nước xoàng xĩnh trở nên tân tiến.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 8. Kiểu tháp tuổi tác thu hẹp thể hiện tại sự gửi tiếp

A. Từ dân sinh già nua thanh lịch dân sinh trẻ em.

B. Từ dân sinh trẻ em thanh lịch dân sinh ổn định toan.

C. Từ dân sinh trẻ em thanh lịch dân sinh già nua.

D. Từ dân sinh ổn định toan thanh lịch dân sinh già nua.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 9. Nguồn làm việc được phân thực hiện bao nhiêu nhóm?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/91, địa lí 10 cơ bạn dạng.

Quảng cáo

Câu 10. Cơ cấu dân sinh sinh hoạt bám theo điểm kinh tế tài chính đem sự thay cho thay đổi bám theo hướng

A. Tăng tỉ trọng làm việc điểm II và III.

B. Giảm tỉ làm việc trọng tâm I và II.

C. Tăng tỉ trọng làm việc điểm I.

D. Tăng tỉ trọng làm việc điểm II.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/91, địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 11. Kiểu tháp tuổi tác không ngừng mở rộng thể hiện tại tình hình tăng thêm dân sinh như vậy nào?

A. Gia tăng dân sinh rời dần dần.

B. Gia tăng dân sinh thời gian nhanh.

C. Gia tăng dân sinh ổn định toan.

D. Gia tăng dân sinh chậm trễ.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 12. Kết cấu dân sinh bám theo nghề nghiệp và công việc của toàn trái đất lúc này đang được thay cho thay đổi bám theo xu hướng

A. Giảm tỷ trọng của ngành kiến thiết và công ty.

B. Giảm tỷ trọng của ngành nông nghiệp.

C. Giảm tỷ trọng của ngành kiến thiết và tăng công ty.

D. Tẳng tỷ trọng của ngành nông nghiệp và rời công ty.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/91, địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 13: Cơ cấu dân sinh sinh hoạt bám theo điểm kinh tế tài chính đem sự thay cho thay đổi bám theo hướng

A. Tăng tỉ trọng làm việc điểm I, rời tỉ trọng làm việc điểm II và III.

B. Tăng tỉ trọng làm việc điểm II, rời tỉ trọng làm việc điểm III.

C. Tăng tỉ trọng làm việc điểm II và III.

D. Giảm tỉ làm việc trọng tâm I, và II.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/91, địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 14. Dân số già nua đem những giới hạn này bên dưới đây?

A. Thiếu làm việc.

B. Lao động dân sinh thời gian nhanh.

C. Thừa làm việc.

D. Nguồn làm việc đầy đủ.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 15. Kiểu tháp tuổi tác ổn định toan thông thường đem ở những nước:

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

A. Các nước trở nên tân tiến.

B. Các nước đang được trở nên tân tiến.

C. Các nước công nghiệp mới mẻ.

D. Các nước xoàng xĩnh trở nên tân tiến.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ bạn dạng.

Câu 16. Cơ cấu dân sinh bám theo chuyên môn văn hóa truyền thống phản ánh chuyên môn dân trí và học tập vấn của dân sinh sống, một tiêu chuẩn nhằm tấn công giá

A. chuyên môn dân trí của một vương quốc.

B. tình hình dân sinh của một vương quốc.

C. unique cuộc sống đời thường của một vương quốc.

D. chuyên môn trở nên tân tiến của một vương quốc.

Đáp án C.

Giải thích: Cơ cấu dân sinh bám theo chuyên môn văn hóa truyền thống phản ánh chuyên môn dân trí và học tập vấn của dân sinh sống, một tiêu chuẩn nhằm Review unique cuộc sống đời thường của một vương quốc.

Câu 17: “Phản ánh chuyên môn dân trí và học tập vấn của dân sinh sống, một tiêu chuẩn nhằm Review unique cuộc sống đời thường của một quốc gia” là ý nghĩa sâu sắc của

A. Cơ cấu dân sinh bám theo làm việc.

B. Cơ cấu dân sinh bám theo giới.

C. Cơ cấu dân sinh bám theo lứa tuổi.

D. Cơ cấu dân sinh bám theo chuyên môn văn hóa truyền thống.

Đáp án D.

Giải thích: Cơ cấu dân sinh bám theo chuyên môn văn hóa truyền thống phản ánh chuyên môn dân trí và học tập vấn của dân sinh sống, một tiêu chuẩn nhằm Review unique cuộc sống đời thường của một vương quốc.

Câu 18. Chính sách dân sinh tuy nhiên một số trong những nước đang được tiến hành nhằm mục tiêu mục tiêu này bên dưới đây?

A. thay đổi cho tới tỉ lệ thành phần sinh tạo thêm ở tầm mức phù phù hợp với dân sinh.

B. thay đổi cho tới tỉ lệ thành phần tử hạ xuống ở tầm mức thấp nhất.

C. thay đổi sự trở nên tân tiến dân sinh cho tới phù phù hợp với sự phát triển kinh tế tài chính.

D. thay đổi sự tăng thêm bất ngờ và tăng thêm cơ học tập.

Đáp án C.

Giải thích: Chính sách dân sinh tuy nhiên một số trong những nước đang được tiến hành nhằm mục tiêu mục tiêu kiểm soát và điều chỉnh sự trở nên tân tiến dân sinh cho tới phù phù hợp với sự phát triển kinh tế tài chính.

Câu 19. Vì sao ở những nước đang được trở nên tân tiến nên tiến hành quyết sách dân số?

A. Dân số tăng vượt lên thời gian nhanh, dư quá làm việc.

B. Mất phẳng phiu đằm thắm tăng thêm dân sinh với trở nên tân tiến kinh tế tài chính.

C. Tình trạng dư quá làm việc, thất nghiệp trầm trọng.

D. Tỉ lệ dựa vào quá to, người làm việc lại đặc biệt không nhiều.

Đáp án B.

Giải thích: Tại những nước đang được trở nên tân tiến nên tiến hành quyết sách dân sinh vì thế đem sự thất lạc phẳng phiu đằm thắm sự tăng thêm dân sinh với trở nên tân tiến kinh tế tài chính.

Câu 20: Đặc trưng này tại đây ko đích với những nước đem tổ chức cơ cấu dân sinh già?

A. Tỉ lệ dân sinh bên dưới 15 tuổi tác thấp và nối tiếp rời.

B. Có nhiều kinh nghiệm tay nghề.

C. Thiếu làm việc, nguy hại suy rời dân sinh.

D. Sức xay dân sinh lên những yếu tố việc thực hiện, hắn tế, dạy dỗ rộng lớn.

Đáp án D.

Giải thích: Dân số già nua, số người nhập lứa tuổi làm việc, nhất là số trẻ nhỏ thấp hơn => giảm sút mức độ xay lên những yếu tố hắn tế, dạy dỗ, việc làm… => Sức xay dân sinh lên những yếu tố việc thực hiện, hắn tế, dạy dỗ rộng lớn ko nên là đặc thù những nước đem tổ chức cơ cấu dân sinh già nua.

Câu 21: Kết cấu dân sinh bám theo điểm kinh tế tài chính thông thường phản ánh điểm lưu ý này bên dưới đây?

A. Trình chừng trở nên tân tiến kinh tế

B. Đặc điểm tử sinh của dân sinh.

C. Tổ chức cuộc sống xã hội.

D. Khả năng trở nên tân tiến dân sinh và mối cung cấp làm việc của một nước.

Đáp án A.

Giải thích: Kết cấu dân sinh bám theo điểm kinh tế tài chính là tỉ trọng làm việc trong số quần thể vục kinh tế tài chính (nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - kiến thiết, dịch vụ). Vì vậy, phụ thuộc vào tỉ trọng làm việc phân chia ở những điểm kinh tế tài chính rất có thể hiểu rằng chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính của vương quốc bại.

Câu 22. Đặc trưng này tại đây ko đích với những nước đem tổ chức cơ cấu dân sinh già?

A. Tỉ lệ dân sinh bên dưới 15 tuổi tác thấp và nối tiếp rời.

B. Tỉ suất sinh rời, tuổi tác lâu tầm cao.

C. Thiếu làm việc, nguy hại suy rời dân sinh.

D. Tỉ lệ dựa vào cao, tăng thêm bất ngờ tăng.

Đáp án D.

Giải thích: Cơ cấu dân sinh già: Tỉ suất sinh rời, tuổi tác lâu tầm cao, số người nhập lứa tuổi làm việc thấp, nhất là số trẻ nhỏ thấp hơn => giảm sút mức độ xay lên những yếu tố hắn tế, dạy dỗ, việc thực hiện,… => Tỉ lệ dựa vào cao (số người bên dưới lứa tuổi làm việc và bên trên lứa tuổi làm việc cao), tăng thêm bất ngờ tăng ko nên là đặc thù những nước đem tổ chức cơ cấu dân sinh già nua.

Câu 23: Đặc trưng này tại đây ko đích với những nước đem tổ chức cơ cấu dân sinh trẻ:

A. Tỉ lệ dân sinh dựa vào không nhiều.

B. Tỉ lệ dân sinh bên dưới 15 tuổi tác đặc biệt cao.

C. Nguồn làm việc dự trữ đầy đủ.

D. Việc thực hiện, dạy dỗ, hắn tế là những yếu tố nan giải và cung cấp bách.

Đáp án A.

Giải thích: Dân số trẻ em, tỉ lệ thành phần trẻ nhỏ (0 – 14) và người già nua rộng lớn nên tỉ lệ thành phần dân sinh dựa vào nhiều => Tỉ lệ dựa vào không nhiều ko nên là đặc thù những nước đem tổ chức cơ cấu dân sinh trẻ em.

Câu 24: Đặc trưng này tại đây ko đích với những nước đem tổ chức cơ cấu dân sinh trẻ?

A. Tỉ lệ dân sinh dựa vào cao.

B. Tỉ lệ dân sinh bên dưới 15 tuổi tác thấp.

C. Nguồn làm việc dự trữ đầy đủ.

D. Việc thực hiện, dạy dỗ, hắn tế là yếu tố nan giải.

Đáp án B.

Giải thích: Dân số trẻ em, tỉ lệ thành phần trẻ nhỏ (0 – 14) và người già nua rộng lớn cao -> tỉ lệ thành phần dân sinh dựa vào nhiều; mối cung cấp làm việc dự trữ đầy đủ => Tỉ lệ dân sinh bên dưới 15 tuổi tác thấp ko nên là đặc thù những nước đem tổ chức cơ cấu dân sinh trẻ em.

Câu 25: Kết cấu dân sinh bám theo điểm kinh tế tài chính là 1 thước đo của

A. Đặc điểm tử sinh của dân sinh.

B. Tổ chức cuộc sống xã hội.

C. Trình chừng trở nên tân tiến kinh tế

D. Trình chừng cai quản lí giang sơn.

Đáp án C.

Giải thích: Kết cấu dân sinh bám theo điểm kinh tế tài chính là tỉ trọng làm việc trong số quần thể vục kinh tế tài chính (nông -lâm - ngư nghiệp, công nghiệp -xây dựng, dịch vụ). Vì vậy, phụ thuộc vào tỉ trọng làm việc phân chia ở những điểm kinh tế tài chính rất có thể hiểu rằng chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính của vương quốc bại. Ví dụ: Lao động điểm nông - lâm - ngư - nghiệp cao,công nghiệp kiến thiết và công ty thấp chứng minh nền kinh tế tài chính trở nên tân tiến ở chuyên môn thấp; Lao động điểm công nghiệp - kiến thiết và công ty cao thể hiện tại chuyên môn trở nên tân tiến kinh tế tài chính cao.

Câu 26: Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI CỦA VIỆT NAM

GIAI ĐOẠN 1999 – năm trước (%)

Nhóm tuổi Năm 1999 Năm 2009 Năm 2014
0-14 35,1 24,4 23,5
15-59 59,1 69,3 69,4
60 trở lên 5,8 6,5 7,1

Dựa nhập bảng số liệu bên trên, cho thấy thêm phán xét này tại đây ko đích với tổ chức cơ cấu dân sinh bám theo group tuổi tác của VN quy trình 1999 – 2014?

A. Nhóm tuổi tác kể từ 0-14 tuổi tác đem Xu thế rời.

B. Nhóm tuổi tác bên trên 60 tuổi tác đem Xu thế tăng.

C. Nhóm tuổi tác kể từ 15-59 tuổi tác đem Xu thế rời.

D. Dân số trẻ em tuy nhiên đang sẵn có Xu thế già nua hóa.

Đáp án B.

Giải thích: Nhận xét:

- Năm 1999: VN đem kết cấu dân sinh trẻ: group tuổi tác 0 – 14 rung rinh 35,1%, (trên 35%) bên trên 60 tuổi tác rung rinh 5,8% (dưới 10%).

- Tuy nhiên dân sinh VN đang sẵn có Xu thế già nua hóa: năm năm trước group tuổi tác 0 -14 tuổi tác hạ xuống còn 23,5%; group tuổi tác bên trên 60 tạo thêm 7,1%.

Câu 27: Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI CỦA VIỆT NAM

GIAI ĐOẠN 1999 – năm trước (%)

Nhóm tuổi Năm 1999 Năm 2009 Năm 2014
0-14 35,1 24,4 23,5
15-59 59,1 69,3 69,4
60 trở lên 5,8 6,5 7,1

Dựa nhập bảng số liệu bên trên, cho thấy thêm kết cấu dân sinh VN là

A. Dân số già nua.

B. Dân số già nua và nối tiếp suy rời.

C. Dân số trẻ em.

D. Dân số trẻ em tuy nhiên đang được già nua hóa.

Đáp án D.

Giải thích: Nhận xét:

- Năm 1999: VN đem kết cấu dân sinh trẻ: group tuổi tác 0 – 14 rung rinh 35,1%, (trên 35%) bên trên 60 tuổi tác rung rinh 5,8% (dưới 10%).

- Tuy nhiên dân sinh VN đang sẵn có Xu thế già nua hóa: năm năm trước group tuổi tác 0 -14 tuổi tác hạ xuống còn 23,5%; group tuổi tác bên trên 60 tạo thêm 7,1%.

=> Kết cấu dân sinh VN trẻ em tuy nhiên đang sẵn có Xu thế già nua hóa.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Địa lí 10 đem đáp án, hoặc khác:

 • Trắc nghiệm Bài 24: Phân thân phụ dân sinh sống. Các mô hình cộng cư và đô thị mới (Phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 24: Phân thân phụ dân sinh sống. Các mô hình cộng cư và đô thị mới (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 25: Thực hành: Phân tích bạn dạng đồ vật phân nố dân sinh sống thế giới
 • Trắc nghiệm Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế tài chính (Phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế tài chính (Phần 2)

Đã đem lời nói giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi kiểu mẫu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới mẻ những môn học