dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

Câu hỏi:

09/04/2020 5,857

Bạn đang xem: dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

A. metylamin, amoniac, natri axetat

Đáp án chủ yếu xác

B. anilin, metylamin, amoniac

C. amoni clorua, metylamin, natri hiđroxit

D. anilin, amoniac, natri hiđroxit

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dùng nước Br2 không phân biệt được 2 hóa học vô cặp nào là sau đây?

A. Anilin và amoniac

B. Anilin và phenol

C. Anilin và alylamin (CH2=CHCH2NH2). 

D. Anilin và stiren

Câu 2:

Phương pháp nào là tại đây dùng để làm phân biệt 2 khí CH3NH2NH3?

A. Dựa vô mùi hương của khí 

B. Thử tự quỳ tím ẩm

C. Đốt rồi cho tới thành phầm qua chuyện hỗn hợp Ca(OH)2 

D. Thử bằng HCl đặc 

Câu 3:

Có thể nhận ra hỗn hợp anilin bằng phương pháp nào là tại đây ?

Xem thêm: làm tròn đến hàng đơn vị

A. Ngửi mùi

B. Tác dụng với giấm

C. Thêm vài ba giọt dung dịch Na2CO3

D. Thêm vài ba giọt hỗn hợp brom

Câu 4:

Thuốc test nào là tại đây ko thể phân biệt được phenol và anilin ở hiện trạng lỏng?

A. dd Br2 

B. dd NaOH 

C. dd HCl 

D. Kim loại Na

Câu 5:

Đề phân biệt etylamin với phenylamin, tớ dùng

A. dung dịch HNO2

B. dung dịch Br2 

C. dung dịch H2SO4 

D. dung dịch HCl

Câu 6:

Có 3 hóa học lỏng: benzen, anilin, stiren đựng riêng không liên quan gì đến nhau vô 3 lọ rơi rụng nhãn. Thuốc test nhằm phân biệt 3 hóa học lỏng bên trên là 

A. dung dịch phenolphtalein

B. dung dịch nước Br2. 

C. dung dịch NaOH

D. dung dịch HCl

Xem thêm: văn tả thầy giáo lớp 5 ngắn gọn