để hạn chế xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi cần thực hiện biện pháp kỹ thuật canh tác nào sau đây

Để giới hạn xói ngót bên trên khu đất dốc ở vùng ụ núi cần thiết triển khai giải pháp chuyên môn canh tác nào là sau đây?

Bạn đang xem: để hạn chế xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi cần thực hiện biện pháp kỹ thuật canh tác nào sau đây

Để giới hạn xói ngót bên trên khu đất dốc ở vùng ụ núi cần thiết triển khai giải pháp chuyên môn canh tác nào là sau đây?

A. Ngăn ngăn du canh, du cư.

B. gí dụng giải pháp nông - lâm phối hợp.

C. Báo vệ rừng và khu đất rừng.

D. Làm ruộng bậc thang, khoét hố vẩy cá.

Đáp án D

Giải thích:
Để giới hạn xói ngót bên trên khu đất dốc ở vùng ụ núi cần thiết triển khai giải pháp chuyên môn canh tác là làm những công việc ruộng bậc thang và khoét hồ nước vẩy cá. Câu căn vặn hỏi những giải pháp chuyên môn chứ không hề cần căn vặn những giải pháp công cộng.

25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.Sài Gòn Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.Sài Gòn Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ