để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

Câu hỏi:

03/08/2019 60,715

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công siêng sóc

Bạn đang xem: để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

B. Phương pháp này chung nhân kiểu như thời gian nhanh và nhiều

C. Phương pháp này chung tránh khỏi thâm thúy bệnh khiễn cho hại

D. Phương pháp này chung tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm ko nằm trong sinh đẻ vô tính là?

A. Cơ thể con cái sinh đi ra trọn vẹn kiểu như nhau và kiểu như khung hình u ban đầu

B. Tạo đi ra thành viên mới mẻ cực kỳ nhiều mẫu mã về những Điểm lưu ý quí nghi

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu nhập một thời hạn ngắn

D. Tạo đi ra những thành viên thích ứng chất lượng với môi trường xung quanh sinh sống ổn định định

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được vạc giã chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được vạc giã nhờ bão, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được vạc giã chỉ nhờ bão, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được vạc giã nhờ bão, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: đạo hàm của căn x

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. phẳng phiu bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo ra ra?

A. Từ 1 phần của ban ngành sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ 1 phần đằm thắm của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là mẫu mã sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không đem sự thống nhất đằm thắm phó tử đực và phó tử cái

C. Có sự thống nhất đằm thắm phó tử đực và phó tử cái

Xem thêm: sách giáo khoa lớp 6

D. Chỉ cần thiết phó tử cái