đề thi toán học kì 2 lớp 1Để học tập chất lượng môn Toán lớp 1, phần bên dưới đấy là cỗ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 đem đáp án, tinh lọc của tất cả tía cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều. Hi vọng với cỗ đề ganh đua Toán lớp 1 Cuối kì 2 này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua môn Toán lớp 1.

Top 50 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 (có đáp án)

Xem test Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem test Đề HK2 Toán 1 CTST Xem test Đề HK2 Toán 1 CD

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 2 lớp 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề ganh đua Toán lớp 1 Cuối Học kì 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2024 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2024 đem yêu tinh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 1 - Cánh diều

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2024 đem yêu tinh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo ra đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo ra năm 2024 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo ra năm 2024 đem yêu tinh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Quảng cáo

Xem test Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem test Đề HK2 Toán 1 CTST Xem test Đề HK2 Toán 1 CD

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số lớn số 1 đem nhị chữ số là:

A. 10                        B. 90

C. 99                        D. 98

Câu 2. Trong những số 54, 67, 73, 38 số nhỏ rộng lớn 50 là:

A. 54                        B. 67

C. 73                        D. 38

Quảng cáo

Câu 3. Trong một tuần, nếu như ngày 01/05 là loại Hai thì ngày 6 mon 5 là:

A. Thứ Ba                B. Thứ Năm

C. Thứ Bảy                D. Chủ Nhật

Câu 4. Số bao gồm 3 đơn vị chức năng và 2 chục viết lách là:

A. 32                        B. 12

C. 20                        D. 23

Câu 5. Trong bảng những số từ là 1 cho tới 100, số đứng trước số nhỏ nhất đem nhị chữ số như là nhau là:

A. 10                        B. 9

C. 11                        D. 12

Câu 6. Số?

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2024 chuyên chở nhiều nhất

A. 78                        B. 70

C. 80                        D. 79

Câu 7. Mẹ đi ra vườn hái được 66 trái ngược cam và chanh, nhập cơ đem 23 trái ngược chanh. Vậy u hái được số trái ngược cam là:

A. 89 trái ngược cam               B. 43 trái ngược cam

C. 66 trái ngược cam               D. 78 trái ngược cam

Câu 8. Một sợi dây khá dài 46 centimet. Hà hạn chế cút 22 centimet. Sợi chão sót lại của Hà dài:

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2024 chuyên chở nhiều nhất

A. 66 cm                  B. 24 cm

C. 43 cm                  D. 34 cm

II. Phần tự động luận

Câu 9. Đặt tính rồi tính:

22 + 33

……..

……..

……..

31 + 65

……..

……..

……..

87 – 36 

……..

……..

……..

68 – 53

……..

……..

……..

89 – 59

……..

……..

……..

Câu 10. Số ?

61 + 7 = …

77 – 3 … = 43

… + 12 = 45

34 + 23 – 37 = …

65 – 10 + 32 = …

Câu 11. Cho những số: 47, 32, 83, 91

a) Viết những số theo dõi trật tự hạn chế dần: ……

b) Số lớn số 1 là: …….  Số nhỏ xíu nhất là: …....

Câu 12. Lớp 1A đem 37 chúng ta, nhập cơ đem 22 chúng ta nam giới. Hỏi lớp 1A đem từng nào chúng ta nữ?

a) Viết quy tắc tính mến hợp:

………..............................................

b) Trả lời:

………..............................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “Ba mươi hai” được viết lách là:

Câu 2: Sắp xếp những số 27, 53, 63, 1 theo dõi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn được:

A. 27, 53, 63, 1

B. 63, 53, 27, 1

C. 1, 27, 53, 63

D. 1, 53, 27, 63

Câu 3: Từ 11 cho tới 34 đem từng nào số tròn trĩnh chục?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4: Hôm ni là ngày 14 tháng tư. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

Câu 5: Độ nhiều năm của cái băng theo dõi đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2024 chuyên chở nhiều nhất

A. 3cm

B. 4cm

Xem thêm: công thức tính thể tích khối cầu

C. 5cm

D. 6cm

II. Phần tự động luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

23 + 6

18 – 3

47 – 12

11 + 10

Câu 7: Sắp xếp những số 30, 19, 47, 98 theo dõi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn.

Câu 8: Vẽ thêm thắt kim nhiều năm và kim phút nhập đồng hồ đeo tay nhằm đồng hồ đeo tay chỉ:

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2024 chuyên chở nhiều nhất

Câu 9: Viết quy tắc tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Một lớp học tập đem 12 chúng ta học viên phái đẹp và 11 chúng ta học viên nam giới nhập cuộc văn nghệ. Hỏi lớp học tập đem toàn bộ từng nào chúng ta nhập cuộc văn nghệ?

Câu 10: Điền số tương thích nhập khu vực chấm:

Hình sau đây đem … hình trụ.

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2024 chuyên chở nhiều nhất

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối trí thức năm 2024 chuyên chở nhiều nhất

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh nhập vần âm bịa trước thành quả đúng:

a) Số “mười hai” được viết lách là:

b) Trong những số 83, 19, 50, 3 số nhỏ xíu nhất là số:

Câu 2: Viết số không đủ nhập khu vực chấm:

a) Số … là số lớn số 1 đem nhị chữ số.

b) Số … là số tròn trĩnh chục nhỏ xíu nhất đem nhị chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch sau đây và điền số tương thích nhập khu vực chấm:

4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 chuyên chở tối đa | Kết nối tri thức

Hôm ni là loại …. ngày … mon … năm 2022.

Câu 5: Đánh vết “X” nhập vật cao hơn nữa trong những hình bên dưới đây:

4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 chuyên chở tối đa | Kết nối tri thức

Câu 6: Điền số tương thích nhập khu vực chấm:

4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 chuyên chở tối đa | Kết nối tri thức

Đồng hồ nước bên trên chỉ …. giờ.

Câu 7: Điền số tương thích nhập khu vực chấm:

4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 chuyên chở tối đa | Kết nối tri thức

Hình bên trên đem … hình lập phương.

II. Phần tự động luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: Cho những số 73, 19, 24, 55:

a) Tìm số lớn số 1, dò thám số nhỏ xíu nhất?

b) Sắp xếp những số theo dõi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn.

Câu 10: Viết quy tắc tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa đem 15 con cái tem. Quý Khách Hùng đem trăng tròn con cái tem. Hỏi nhị chúng ta đem toàn bộ từng nào con cái tem?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết lách là:

Câu 2: Trong những số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

Câu 3: Số ngay tắp lự sau của số 29 là số:

Câu 4: Nhìn nhập tờ lịch, thời điểm ngày hôm nay là ngày:

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 chuyên chở tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. Thứ tư, ngày 12

B. Thứ nhị, ngày 12

C. Thứ bảy, ngày 15

D. Thứ nhị, ngày 15

Câu 5: Hình sau đây đem từng nào hình tròn?

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 chuyên chở tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ nước sau đây chỉ:

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 chuyên chở tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự động luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính nhẩm:

20 + trăng tròn + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền vết <, >, = nhập khu vực chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số tương thích nhập dù trống không (theo mẫu):

Mẫu:

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 chuyên chở tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3:

a) Hình mặt mũi có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 chuyên chở tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

b) Điền số tương thích nhập khu vực chấm:

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2024 chuyên chở tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bút dạ có tính nhiều năm vì chưng ….cm.

Bài 4: Viết quy tắc tính rồi thưa câu trả lời:

Bạn Hoa đem 10 trái ngược táo. Quý Khách Hà đem 15 trái ngược táo. Hai chúng ta đem toàn bộ từng nào trái ngược táo?

Xem thêm thắt những đề ganh đua Toán lớp 1 đem đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua tham khảo unique đầu xuân năm mới Toán lớp 1 (5 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 1 Giữa kì 1

 • Bộ Đề ganh đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 (30 đề)

 • Top 50 Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 1 đem đáp án

 • Đề ganh đua môn Toán lớp 1 Học kì một năm 2024 đem đáp án (50 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 1 Giữa kì 2

 • Bộ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 1 (30 đề)

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 lịch trình sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.