đề thi văn cuối kì 2 lớp 9

 • Đề đua học tập kì 2 lớp 9 môn Văn - Sở GD Tỉnh Thái Bình 2023

  Đề đua học tập kì 2 lớp 9 môn Văn - Sở GD Tỉnh Thái Bình 2023

  Bạn đang xem: đề thi văn cuối kì 2 lớp 9

  Đề đánh giá cuối học tập kì 2 môn ngữ Văn lớp 9 năm học tập 2022 - 2023 của Sở GD Tỉnh Thái Bình, đề đua bao gồm 2 phần như sau:

 • Đề học tập kì 2 lớp 9 năm 2023 môn Văn - Phòng GD Can Lộc

  Đề học tập kì 2 lớp 9 năm 2023 môn Văn - Phòng GD Can Lộc

  Các em nằm trong xem thêm đề đánh giá học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9 năm học tập 2022 - 2023 Phòng GD Can Lộc sau đây.

 • Đề đua học tập kì 2 môn Văn lớp 9 năm 2023 - Sở GD Quảng Nam

  Đề đua học tập kì 2 môn Văn lớp 9 năm 2023 - Sở GD Quảng Nam

  Đề đánh giá học tập kì 2 lớp 9 môn ngữ văn của Sở GD tỉnh Quảng Nam năm học tập 2022 - 2023, phần thực hiện văn là truyện cụt "những ngôi sao 5 cánh xa xăm xôi".

 • Đề đua cuối kì 2 lớp 9 môn Văn 2023 - Phòng GD An Nhơn

  Đề đua cuối kì 2 lớp 9 môn Văn 2023 - Phòng GD An Nhơn

  Các em nằm trong xem thêm đề đua cuối học tập kì 2 môn ngữ Văn lớp 9 năm học tập 2022 - 2023 của chống GD An Nhơn, vô ê phần tạo nên lập văn phiên bản là tác phẩm: "Viếng lăng Bác".

 • Đề đua hoc kì 2 môn Văn lớp 9 - Phòng GD Ninh Phước 2023

  Đề đua hoc kì 2 môn Văn lớp 9 - Phòng GD Ninh Phước 2023

  Xem thêm: ngôi thứ nhất là gì

  Đề đánh giá Đánh Giá cuối học tập kì II năm học tập 2022 - 2023 môn ngữ văn của chống GD Ninh Phước, tổ chức triển khai đua ngày 4/5/2023.

 • Đề đua cuối kì 2 môn Văn lớp 9 - trung học cơ sở Đại Nài năm 2023

  Đề đua cuối kì 2 môn Văn lớp 9 - trung học cơ sở Đại Nài năm 2023

  Đề đua học tập kì 2 lớp 9 môn Ngữ Văn Ủy Ban Nhân Dân TP. tỉnh Hà Tĩnh ngôi trường trung học cơ sở Đại Nài năm học tập 2022 - 2023 theo như hình thức đua tự động luận coi cụ thể phía bên dưới.

 • Đề đua cuối kì 2 môn Văn lớp 9 - trung học cơ sở Lê Anh Xuân năm 2023

  Đề đua cuối kì 2 môn Văn lớp 9 - trung học cơ sở Lê Anh Xuân năm 2023

  Đề đua học tập kì 2 lớp 9 môn Ngữ Văn Ủy Ban Nhân Dân Quận 11 ngôi trường trung học cơ sở Lê Anh Xuân năm học tập 2022 - 2023 theo như hình thức đua tự động luận coi cụ thể phía bên dưới.

 • Đề đua cuối kì 2 môn Văn lớp 9 - PTDTBT trung học cơ sở Hưng Đạo năm 2023

  Đề đua cuối kì 2 môn Văn lớp 9 - PTDTBT trung học cơ sở Hưng Đạo năm 2023

  Đề đua học tập kì 2 lớp 9 môn Ngữ Văn ngôi trường PTDTBT trung học cơ sở Hưng Đạo năm học tập 2022 - 2023 theo như hình thức đua tự động luận coi cụ thể phía bên dưới.

 • Xem thêm: viết bài văn thuyết minh

  Đề đua cuối kì 2 môn Văn lớp 9 - trung học cơ sở Phương Đông năm 2023

  Đề đua cuối kì 2 môn Văn lớp 9 - trung học cơ sở Phương Đông năm 2023

  Đề đua học tập kì 2 lớp 9 môn Ngữ Văn Phòng GD Uông Bế Tắc ngôi trường trung học cơ sở Phương Đông năm học tập 2022 - 2023 theo như hình thức đua tự động luận coi cụ thể phía bên dưới.

 • Đề đua cuối kì 2 môn Văn lớp 9 - trung học cơ sở Tiên Châu năm 2023

  Đề đua cuối kì 2 môn Văn lớp 9 - trung học cơ sở Tiên Châu năm 2023

  Đề đua học tập kì 2 lớp 9 môn Ngữ Văn ngôi trường trung học cơ sở Tiên Châu năm học tập 2022 - 2023 theo như hình thức đua trắc nghiệm và tự động luận coi cụ thể phía bên dưới.

Xem thêm thắt