điều chế kim loại k bằng phương pháp

Câu hỏi:

25/03/2020 21,575

Bạn đang xem: điều chế kim loại k bằng phương pháp

Để pha chế K sắt kẽm kim loại người tao rất có thể người sử dụng những cách thức sau:

(1) Điện phân hỗn hợp KCl đem vách ngăn xốp.

(2) Điện phân KCl rét chảy.

(3) Dùng Li nhằm khử K thoát khỏi dd KCl.

(4) Dùng CO nhằm khử K thoát khỏi K2O.

(5) Điện phân rét chảy KOH.

Chọn cách thức quí hợp:

B. Chỉ đem 2, 5

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương pháp sức nóng nhôm dùng để làm pha chế kim loại:

A. Dùng pha chế những sắt kẽm kim loại đứng sau H

B. Dùng pha chế những sắt kẽm kim loại đứng sau Al

C. Dùng pha chế những sắt kẽm kim loại dễ dàng rét chảy

D. Dùng pha chế những sắt kẽm kim loại khó khăn rét chảy

Câu 2:

Từ Mg(OH)2 người tao pha chế Mg bằng phương pháp nào là trong số cơ hội sau:

(1) Điện phân Mg(OH)2 rét chảy.

(2) Hoà tan Mg(OH)2 vô hỗn hợp HCl tiếp sau đó năng lượng điện phân hỗn hợp MgCl2 đem màng ngăn.

(3) Nhiệt phân Mg(OH)2 tiếp sau đó khử MgO bởi vì CO hoặc H2 ở sức nóng phỏng cao.

(4) Hoà tan Mg(OH)2 vô hỗn hợp HCl, cô cạn hỗn hợp tiếp sau đó năng lượng điện phân MgCl2 rét chảy.

Cách thực hiện chính là

A. 1 và 4

B. Chỉ đem 4

C. 1,3 và 4

D. Cả 1,2, 3, 4

Xem thêm: các dạng toán lớp 2

Câu 3:

Khi năng lượng điện phân đem màng ngăn hỗn hợp muối bột ăn bão hoà nội địa thì xẩy ra hiện tượng lạ nào là vô số những hiện tượng lạ mang lại bên dưới đây

A. Khí oxi bay rời khỏi ở catot và khí clo bay rời khỏi ở anot

B. Khí hiđro bay rời khỏi ở catot và khí clo bay rời khỏi ở anot

C. Kim loại natri bay rời khỏi ở catot và khí clo bay rời khỏi ở anot

D. Nước Gia-ven được tạo nên trở nên vào phía trong bình năng lượng điện phân

Câu 4:

Thực hiện nay quy trình năng lượng điện phân hỗn hợp CuSO4 với những năng lượng điện cực kỳ bằng đồng nguyên khối. Sau một thời hạn thấy

A. Khối lượng anot tăng, khối lương lậu catot giảm

B. Khối lượng catot tăng, khối lương lậu anot giảm

C. Khối lượng anot, catot đều tăng

D. Khối lượng anot, catot đều giảm

Câu 5:

Trong công nghiệp, những sắt kẽm kim loại quý như Ag, Au được pha chế đa số bởi vì phương pháp

A. Thủy luyện

B. Nhiệt luyện

C. Điện phân rét chảy

D. Điện phân dung dịch

Câu 6:

Cho sơ đồ: CaCO3 ®CaO ®CaCl2 ®Ca. Điều khiếu nại phản xạ và hoá hóa học phù hợp mang lại sơ đồ dùng bên trên theo thứ tự là

A. 900oC, hỗn hợp HCl, năng lượng điện phân hỗn hợp CaCl2

B. 900oC, hỗn hợp H2SO4 loãng, năng lượng điện phân CaSO4 rét chảy

C. 900oC, hỗn hợp HNO3, năng lượng điện phân Ca(NO3)2 rét chảy

D. 900oC, hỗn hợp HCl, năng lượng điện phân CaCl2 rét chảy

Xem thêm: lập trình python cơ bản