div là phép toán gì


Nếu biểu thức có một hằng hoặc biến chuyển loại thực thì tao sở hữu biểu thức số học tập thực, độ quý hiếm của biểu thức cũng nằm trong loại thực.

1. Các quy tắc toán

Phép toán

Bạn đang xem: div là phép toán gì

Trong toán học

Trong Pascal

Các quy tắc toán số học tập với số nguyên

+ (cộng), - (trừ), . (nhân), div (chia nguyên), mod (lấy phần dư).

+, -,*, div, mod

Các quy tắc toán số học tập với số thực

+ (cộng), - (trừ), . (nhân),: (chia)

+,-, *,/

Các quy tắc toán quan lại hệ

< (nhỏ hơn), (nhỏ rộng lớn hoặc bằng),   (lớn rộng lớn hoặc bằng), = (bằng),  (khác)

<, <=, >=, =, <>

Các quy tắc toán lôgíc

phủ lăm le, hoặc, và

not, or, and

Quảng cáo

2. Biểu thức số học

Trong thiết kế, biểu thức số học tập là 1 trong những biến chuyển loại số hoặc một hằng số hoặc những biến chuyển loại số và những hằng số links cùng nhau vì chưng một trong những hữu hạn quy tắc toán số học tập, những lốt ngoặc tròn trặn ( và ) tạo ra trở thành một biểu thức sở hữu dạng tương tự động như cơ hội viết lách nhập toán học tập với những quy tắc sau:

- Chỉ người sử dụng cặp ngoặc tròn trặn nhằm xác lập trình tự động tiến hành quy tắc toán nhập tình huống quan trọng.

- Viết theo lần lượt kể từ trái khoáy qua chuyện cần.

- Không được bỏ lỡ lốt nhân (*) nhập tích.

Các quy tắc toán được tiến hành theo gót loại tự:

- Thực hiện tại những quy tắc toán nhập ngoặc trước;

- Trong mặt hàng những quy tắc toán ko chứa chấp ngoặc thì tiến hành kể từ trái khoáy sang trọng cần, theo gót trật tự những quy tắc toán nhân (*), phân chia vẹn toàn (div), lấy phần dư (mod) tiến hành trước và những quy tắc toán nằm trong (+), trừ (-) tiến hành sau.

Ví dụ: 

5a+6b gửi sang trọng pascal được xem là 5*a+6*b.

Giải bài xích tập luyện Tin học tập 11 | Để học tập đảm bảo chất lượng Tin học tập 11 chuyển sang trọng pascal được xem là x*y/z.

Ax2 chuyển sang trọng pascal được xem là A*x*x. 

Chú ý:

- Nếu biểu thức có một hằng hoặc biến chuyển loại thực thì tao sở hữu biểu thức số học tập thực, độ quý hiếm của biểu thức cũng nằm trong loại thực.

Ví dụ: A+B

Trong cơ A là loại integer và B là loại thực thì độ quý hiếm của biểu thức A+B được xem là loại thực.

- Trong một trong những tình huống nên người sử dụng biến chuyển trung gian ngoan nhằm rất có thể tránh khỏi việc tính một biểu thức rất nhiều lần.

3. Hàm số học tập chuẩn

• Hàm bong học tập chuẩn chỉnh là những hàm tính độ quý hiếm những hàm toán học tập thông thường người sử dụng trong số ngôn từ thiết kế.

• Mỗi hàm chuẩn chỉnh mang tên chuẩn chỉnh riêng rẽ. Đổi bong của hàm là 1 trong những hoặc nhiều biểu thức số học tập và được bịa nhập cặp ngoặc tròn trặn ( và ) sau thương hiệu hàm.

• Kết trái khoáy của hàm rất có thể là vẹn toàn hoặc thực hoặc tùy theo loại của đối số.

Một số hàm chuẩn chỉnh thông thường dùng:

Hàm

Biểu trình diễn Toán học

Biểu trình diễn nhập Pascal

Kiểu đối số

Kiểu kết quả

Bình phương

x2

sqr(x)

Thực hoặc nguyên

Theo loại của đối số

Căn bậc hai

√x

Sqrt(x)

Thực hoặc nguyên

Thực

Giá trị tuyệt đôi

|x|             

Abs(x)

Thực

Theo loại của đối số

Lôgarit tự động nhiên

Xem thêm: văn tả thầy giáo lớp 5 ngắn gọn

lnx

ln(x)

Thực

Thực

Lũy quá của sô e

ex

Exp(x)

Thực

Thực

Sin

sinx

Sin(x)

Thực

Thực

cos

cosx

Cos(x)

Thực

Thực

Ví dụ:

Sqr(X) nếu như X là loại số thực thì đối số là số thực, nếu như X là loại số vẹn toàn thì đối số là số vẹn toàn.

Các hàm rất có thể nhập cuộc nhập biểu thức số học tập như 1 toán hạng .

Ví dụ:

Sqr(x)+Abs(x)= x*x+|x|.

4. Biểu thức quan lại hệ

• Hai biểu thức nằm trong loại links cùng nhau vì chưng quy tắc toán mối liên hệ mang đến tao một biểu thức mối liên hệ.

Biểu thức mối liên hệ sở hữu dạng:

<biểu thức 1> <phép toán quan lại hệ> <biểu thức 2>

Ví dụ :  X<5

           'A'<=b

           b+1>=2+d

• Biểu thức mối liên hệ được tiến hành theo gót trình tự:

Tính độ quý hiếm những biểu thức;

Thực hiện tại quy tắc toán mối liên hệ.

Kết trái khoáy của biểu thức mối liên hệ là độ quý hiếm logic: true (đúng) hoặc false (sai).

Ví dụ nếu như X có mức giá trị 6 thì X

5. Biểu thức logic

Biểu thức lôgic giản dị và đơn giản là biến chuyển lôgic hoặc lôgic.

Biểu thức lôgic là những biểu thức logic giản dị và đơn giản, những biểu thức mối liên hệ links cùng nhau vì chưng quy tắc toán logic. Giá trị biểu thức logic là true hoặc false. Các biểu thức mối liên hệ thông thường bịa nhập cặp ngoặc ( và ).

Dấu quy tắc toán not được viết lách trước biểu thức cần thiết phủ lăm le.

Các quy tắc toán andor dùng để làm phối kết hợp nhiều biểu thức lôgic hoặc mối liên hệ, trở thành một biểu thức thông thường được dùng để làm trình diễn miêu tả những ĐK phức tạp.

Ta sở hữu độ quý hiếm quy tắc toán logic:

6. Câu mệnh lệnh gán

Lệnh gán nhập Pascal sở hữu dạng:

<tên biến>:= <biểu thức>;

Trong tình huống giản dị và đơn giản, thương hiệu biến chuyển là tên gọi của biến chuyển đơn.

Lệnh gán sở hữu tính năng gán độ quý hiếm cho 1 biến chuyển, tức thị thay cho độ quý hiếm cũ nhập dù lưu giữ (tương ứng với biến) vì chưng độ quý hiếm mới nhất. Giá trị mới nhất là độ quý hiếm của một biểu thức. Biểu thức này tiếp tục có mức giá trị xác lập nằm trong phạm vi của biến chuyển. Kiểu độ quý hiếm của biểu thức cần phù phù hợp với loại của biến chuyển. Một biến chuyển chỉ được xem là tiếp tục xác lập độ quý hiếm Lúc đã nhận được giá tốt trị kể từ ngoài (đọc kể từ keyboard hoặc kể từ tệp,...) hoặc thẳng qua chuyện mệnh lệnh gán nhập lịch trình.

Ví dụ: 

i := i + 1,

S := S + 1,

Một số điểm để ý Lúc dùng mệnh lệnh gán:

Phải viết lách trúng kí tín hiệu lệnh gán, sí dụ nhập Pascal kí tự động nhị lốt chấm cần viết lách ngay lập tức kí tự động lốt vì chưng (: );

Biểu thức phía bên phải cần phải xác lập độ quý hiếm trước lúc gán, tức thị từng biến chuyển nhập biểu thức đang được xác lập độ quý hiếm và những quy tắc toán nhập biểu thức rất có thể tiến hành được nhập miền độ quý hiếm của biến chuyển.

Kiểu của biến chuyển cần phù phù hợp với loại tài liệu của độ quý hiếm biểụ thức phía bên phải.

Loigiaihay.com 


Báo lỗi - Góp ý

2K7 nhập cuộc ngay lập tức group nhằm nhận vấn đề thi tuyển, tư liệu không tính tiền, trao thay đổi học hành nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 trong suốt lộ trình ôn 3 kì ganh đua (Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐGNL; ĐGTD) bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ theo gót 3 đầu sách, Thầy Cô giáo đảm bảo chất lượng, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng thỏa mãn nhu cầu từng kì ganh đua.