đô thị đầu tiên của nước ta là

Câu hỏi:

18/07/2020 24,312

C. Cổ Loa.

Bạn đang xem: đô thị đầu tiên của nước ta là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: C

Giải thích: Đô thị cổ trước tiên ở việt nam là Cổ Loa (xuất hiện nay vô thế kỉ loại III trước.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ thống khu đô thị của VN lúc này được phân chia thành

A. 3 loại.

B. 4 loại.

C. 5 loại.

D. 6 loại.

Câu 2:

Các khu đô thị TP. hà Nội, TP. Xì Gòn với tính năng là

A. là những trung tâm kinh tế tài chính.

B. trung tâm chủ yếu trị - hành chủ yếu.

C. văn hóa - dạy dỗ.

D. tổng thích hợp.

Câu 3:

Nhận quyết định nào là tại đây không đích thị với Đặc điểm đô thị mới ở nước ta?

A. Quá trình đô thị mới ra mắt lừ đừ.

B. Trình phỏng đô thị mới thấp.

Xem thêm: the heavy rain has caused

C. Tỉ lệ dân trở thành thị tăng.

D. Phân tía khu đô thị đều trong số những vùng.

Câu 4:

Nguyên nhân dẫn cho tới quy trình khu đô thị hoá ra mắt mạnh mẽ và tự tin vô thời hạn qua quýt là do

A. công nghiệp hoá cải tiến và phát triển mạnh.

B. quá trình khu đô thị hoá tự động trừng trị.

C. mức sinh sống của những người dân cao.

D. kinh tế cải tiến và phát triển thời gian nhanh.

Câu 5:

Nhận quyết định nào là tại đây không đích thị về Đặc điểm đô thị mới ở Việt Nam?

A. Hoạt động của dân ở gắn kèm với nông nghiệp.

B. Xu phía tăng thời gian nhanh dân sinh trở thành thị.

C. Dân cư triệu tập vô những thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn và rất rất rộng lớn.

D. Lỗi sinh sống trở thành thị phổ cập rộng thoải mái.

Câu 6:

Căn cứ vô Atlat Địa lí VN trang 4 -5, cho biết thêm những khu đô thị trực nằm trong Trung ương của việt nam là

A. Hà Nội, Hải Phòng Đất Cảng, TP Đà Nẵng, TP. Xì Gòn, Cần Thơ.

B. Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP. Xì Gòn, Đà Lạt, Cần Thơ. 

C. Hà Nội, TP. Xì Gòn, Hạ Long, Cần Thơ, Huế.

Xem thêm: would you mind not smoking here

D. Hà Nội, TP. Xì Gòn, Huế, TP Đà Nẵng, Cần Thơ.