đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

Đối với việc Viral sóng năng lượng điện kể từ thì :

Bạn đang xem: đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

A. vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường và cec tơ chạm màn hình kể từ luôn luôn vuông góc với phương truyền sóng

B. vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường và cec tơ chạm màn hình kể từ luôn luôn nằm trong phương với phương truyền sóng

C. vec tơ chạm màn hình kể từ nằm trong phương với phương truyền sóng còn vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vuông góc với vec tơ chạm màn hình từ

D. vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường nằm trong phương với phương truyền sóng còn vec tơ chạm màn hình kể từ vuông góc với vec tơ độ mạnh năng lượng điện trường

Đáp án A

Sách 25 đề ôn ganh đua Review năng lượng 2024, ĐHQG TP.TP HCM - moonbook 149.000đ 250.000đ
Sách ID vật lý cơ, PRO S ôn ganh đua thpt vương quốc 2024, tổng ôn vật lý cơ lớp 12 giành riêng cho 2k6 Moonbook 599.000đ 900.000đ
Tổng ôn hoá học tập lớp 12, sách luyện ganh đua kỹ năng ôn ganh đua thpt vương quốc phiên bản tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Chữa đề ganh đua học tập kỳ I (Tiếp)

CLICK VÀO HỌC LIVESTREAM