đơn vị cường độ điện trường

ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

Quảng cáo

Bạn đang xem: đơn vị cường độ điện trường

ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

I. Điện trường

1. Môi ngôi trường truyền tương tác điện 

Giả sử tớ bịa đặt nhị trái ngược cầu năng lượng điện trái ngược vệt nhập một bình kín rồi hít không còn bầu không khí rời khỏi. Ta tiếp tục biết, lực hít của nhị trái ngược cầu không chỉ yếu ớt cút và lại mạnh lên. Như vậy cần với cùng 1 môi trường thiên nhiên này cơ truyền tương tác năng lượng điện đằm thắm nhị trái ngược cầu. Môi ngôi trường này là năng lượng điện ngôi trường.

2. Điện trường

Điện ngôi trường là môi trường thiên nhiên (dạng vật chất) xung quanh năng lượng điện và nối liền với năng lượng điện. Điện ngôi trường thuộc tính lực năng lượng điện lên những năng lượng điện không giống bịa đặt nhập nó.

Nơi này với năng lượng điện thì xung xung quanh năng lượng điện cơ với năng lượng điện ngôi trường.

Một năng lượng điện Q ở bên trên một điểm nhập không khí sẽ gây nên rời khỏi xung xung quanh nó một năng lượng điện ngôi trường. Một năng lượng điện q ở trong năng lượng điện ngôi trường cơ sẽ ảnh hưởng Q thuộc tính một lực năng lượng điện và ngược lại, q cũng thuộc tính lên Q một lực đối (hình 3.1)

II. Cường chừng năng lượng điện trường

1. Khái niệm độ mạnh năng lượng điện trường

Giả sử với cùng 1 năng lượng điện điểm Q ở bên trên điểm O. Điện tích này dẫn đến một năng lượng điện ngôi trường xung xung quanh nó. Để phân tích năng lượng điện ngôi trường của Q bên trên điểm M, tớ bịa đặt bên trên cơ một năng lượng điện điểm q, gọi là năng lượng điện test và xét lực năng lượng điện thuộc tính lên q (Hình 3.2). Theo quyết định luật Cu-lông, q càng không ở gần Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta trình bày năng lượng điện ngôi trường bên trên những điểm càng xa thẳm Q càng yếu ớt. Vì thế rất cần phải thiết kế một định nghĩa đặc thù cho việc mạnh, yếu ớt của năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm. Khái niệm này là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm chứng minh rằng theo thứ tự những năng lượng điện test q1, q2,… không giống nhau bên trên một điểm thì:

\(\dfrac{F_{1}}{q_{1}}=\dfrac{F_{2}}{q_{2}}=...\)

Ta hoàn toàn có thể thấy sự cân đối của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện test q = +1C nhằm đặc thù mang đến độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm nhưng mà tớ xét. Tuy nhiên theo đuổi công thức (1.1), sự cân đối F của lực năng lượng điện tỉ trọng thuận với q, nên thương số  \(\frac{F}{q}\) đó là sự cân đối của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện 1C. Do cơ, tớ tiếp tục lấy thương số này thực hiện số đo của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Vậy  tớ với khái niệm sau:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù mang đến thuộc tính lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Nó được xác lập vày thương số của sự cân đối lực năng lượng điện F thuộc tính lên một năng lượng điện test q (dương) bịa đặt bên trên điểm cơ và sự cân đối của q.

\(E=\dfrac{F}{q}\)                  (3.1)        

3. Vectơ độ mạnh năng lượng điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn năng lượng điện q là đại lượng vô phía, nên độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E cũng là 1 trong đại lượng vectơ.

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường được trình diễn vày một vectơ gọi là vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Từ công thức (3.1), tớ có:

Vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E}\) có:

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện test q dương.

+ Chiều lâu năm (môđun) trình diễn độ  rộng lớn của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường theo đuổi một tỉ trọng xích này cơ.

Xem thêm: đạo hàm của căn x

4. Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là Vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm

Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm Q:

\(E= \dfrac{F}{q}=k.\dfrac{|Q|}{\varepsilon .r^{2}}\)                   (3.2)

6. Nguyên lí ck hóa học năng lượng điện trường

Giả sử với nhị năng lượng điện điểm Q­1­ và Q phát sinh bên trên điểm M nhị vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

Nguyên lí ck hóa học năng lượng điện trường: Các năng lượng điện ngôi trường E1 và E2 đôi khi thuộc tính lực năng lượng điện lên năng lượng điện q một cơ hội song lập cùng nhau. Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm vày tổ hợp của \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

\(\overrightarrow{E}=\overrightarrow{E_{1}}+\overrightarrow{E_{2}}\)                              (3.3)

Các vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm được tổ hợp theo đuổi quy tắc hình bình hành.

III. Đường mức độ điện

1. Hình hình họa những lối mức độ điện

Người tớ chứng tỏ được rằng, những phân tử nhỏ đã trở nên nhiễm năng lượng điện và ở dọc từ phương của lực năng lượng điện. Tập phù hợp những phân tử nhỏ tiếp tục ở dọc từ những lối nhưng mà tiếp tuyến bên trên từng điểm ở theo đuổi phương của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên cơ. Mỗi lối cơ gọi là 1 trong lối mức độ năng lượng điện.

2. Định nghĩa

Đường mức độ năng lượng điện là lối nhưng mà tiếp tuyến bên trên từng điểm của chính nó là giá chỉ của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Nói cách thứ hai, lối mức độ năng lượng điện là lối nhưng mà lực năng lượng điện thuộc tính dọc từ nó.

3. Các Điểm lưu ý của lối mức độ điện

+ Qua từng điểm nhập năng lượng điện ngôi trường với cùng 1 và duy nhất lối mức độ năng lượng điện nhưng mà thôi.

+ Đường mức độ năng lượng điện là những lối được đặt theo hướng. Hướng của lối sức  năng lượng điện bên trên một điểm là vị trí hướng của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ.

+ Đường mức độ năng lượng điện của năng lượng điện ngôi trường tĩnh năng lượng điện là hàng không kín. Nó ra đi năng lượng điện dương và kết đốc ở năng lượng điện âm.

+ Tuy những lối mức độ kể từ là dày đặc tuy nhiên người tớ chỉ vẽ một trong những không nhiều lối theo đuổi quy tắc sau : Số lối mức độ trải qua một năng lượng điện chắc chắn bịa đặt vuông góc với lối mức độ năng lượng điện bên trên điểm nhưng mà tớ xét thì tỉ trọng với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ.

4. Điện ngôi trường đều

Điện ngôi trường đều là năng lượng điện ngôi trường nhưng mà vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên từng điểm đều phải có nằm trong phương, nằm trong chiều, và nằm trong chừng lớn; lối mức độ năng lượng điện là những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cơ hội đều.

Điện ngôi trường nhập một năng lượng điện môi đồng hóa học nằm tại đằm thắm nhị bạn dạng sắt kẽm kim loại phẳng lặng bịa đặt tuy nhiên song cùng nhau và năng lượng điện đều bằng nhau, trái ngược vệt là 1 trong năng lượng điện ngôi trường đều.

Xem thêm: văn tả cô giáo lớp 5

Sơ vật dụng suy nghĩ về năng lượng điện ngôi trường và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện