dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

Câu hỏi:

22/03/2020 98,050

Chọn đáp án A

Bạn đang xem: dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

- Dung dịch axit thực hiện quỳ tím trả quý phái red color.

⇒ Dung dịch HCl thực hiện quỳ tím trả đỏ

- Dung dịch K2SO4 và NaCl ko thực hiện quỳ tím đổi màu.

- Dung dịch KOH thực hiện quỳ tím trả quý phái greed color.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu này tại đây đúng vào lúc phát biểu về sự việc năng lượng điện li

A. Sự năng lượng điện li là sự việc hòa tan một hóa học vô nước trở thành dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học bên dưới tính năng của dòng sản phẩm năng lượng điện.

C. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học trở thành ion dương và ion âm Lúc hóa học bại tan nội địa hoặc ở hiện trạng rét chảy

D. Sự năng lượng điện li thực tế là quy trình lão hóa - khử

Câu 2:

Dung dịch hóa học này tại đây (có nằm trong nồng độ) dẫn năng lượng điện chất lượng tốt nhất

A. K2SO4

B. KOH

C. NaCl

D. KNO3

Câu 3:

Các hỗn hợp axit, bazơ, muối hạt dẫn năng lượng điện được là vì vô hỗn hợp của bọn chúng đem các 

A. ion ngược dấu

B. anion (ion âm).

Xem thêm: tơ được sản xuất từ xenlulozơ

C. cation (ion dương).

D. chất

Câu 4:

Cho những muối hạt sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối hạt nằm trong loại muối hạt axit là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 5:

Các hỗn hợp NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 đem nằm trong độ đậm đặc mol, hỗn hợp đem pH nhỏ nhất là

A. HCl

B. CH3COOH

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 6:

Trong hỗn hợp axit nitric (bỏ qua quýt sự phân li của H2O) đem những thành phần nào

A. H+, NO3-

B. H+, NO3-, H2O

C. H+, NO3-, HNO3

Xem thêm: cách chứng minh tam giác đồng dạng

D. H+, NO3-, HNO3, H2O