giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích

Câu hỏi:

05/06/2020 54,239

A. Xác đánh giá dạng sản phẩm

Bạn đang xem: giai đoạn 2 của thiết kế nhằm mục đích

B. Xác quyết định kết cấu sản phẩm

C. Xác quyết định tính năng sản phẩm

D. Xác đánh giá dạng, độ cao thấp, kết cấu, tính năng sản phẩm

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau khi thẩm quyết định, review phương án thiết kế:

A. Tiến hành thực hiện quy mô demo nghiệm, sản xuất thử

B. Tiến hành lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Nếu ko đạt thì tổ chức lập làm hồ sơ kĩ thuật

D. Nếu đạt thì tổ chức lập làm hồ sơ kĩ thuật

Câu 2:

Thiết nối tiếp bao gồm bao nhiêu giai đoạn?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 3:

Thiết nối tiếp nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Xác đánh giá dạng

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

B. Xác quyết định kích thước

C. Xác quyết định kết cấu và chức năng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4:

“ Làm quy mô demo nghiệm, sản xuất thử” nằm trong giai đoạn?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 5:

Giai đoạn cuối của quy trình design là:

A. Xác quyết định chủ đề thiết kế

B. Lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Làm quy mô demo nghiệm

D. Chế tạo nên thử

Câu 6:

Giai đoạn này tại đây nằm trong quy trình thiết kế?

A. Làm quy mô demo nghiệm, sản xuất thử

B. Lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Cả A và B đều đúng

Xem thêm: hoán dụ và ẩn dụ

D. Cả A và B đều sai