gọi s là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn B.

Đặt t=4x , t>0 . Phương trình vẫn mang lại trở thành

        t24mt+5m245=0 .

Với từng nghiệm t>0  của phương trình *  sẽ ứng với có một không hai một nghiệm x của phương trình ban sơ. Do cơ, đòi hỏi việc tương tự phương trình *  có nhị nghiệm dương phân biệt. Khi đó

Δ'>0S>0P>0m2+45>04m>05m245>035<m<35m>0m<3m>33<m<35.

Do m  nên m4;5;6 .

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xét toàn bộ những số dương ab thỏa mãn nhu cầu log2a=log8ab . Mệnh đề này sau đây đúng?

A. a=b2

B. a3=b

C. a=b

D. a2=b

Câu 2:

Với a,b  là những số thực dương tùy ý thỏa mãn nhu cầu log2a2log4b=4 , mệnh đề này sau đây đúng?

A. a=16b2

B. a=8b

C. a=16b

D. a=16b4

Câu 3:

Với a,b  là những số thực dương tùy ý thỏa mãn nhu cầu log3a2log9b=3 , mệnh đề này sau đây đúng?

A.a=27b

B. a=9b

C. a=27b4

D. a=27b2

Xem thêm: quần đảo hoàng sa thuộc tỉnh nào

Câu 4:

Tập nghiệm của bất phương trình log336x23  

A. ;33;+

B. ;3

C. 3;3

D. 0;3

Câu 5:

Với a là số thực dương tùy ý, ln5aln3a  bằng

A. ln5aln3a 

B. ln2a

C. ln53

D. ln5ln3

Câu 6:

Cho a và b là nhị số thực dương thỏa mãn nhu cầu 9log3(ab)=4a . Giá trị của ab2  bằng

A. 3

B. 6

C. 2

D. 4

Câu 7:

Tập nghiệm của bất phương trình logx1  

A. 10;+

B. 0;+

C. 10;+

D. ;10

Xem thêm: chức năng của thị trường