hành tinh nào gần mặt trời nhất

  • Trở lại Giáo dục
  • Giáo dục
  • Trắc nghiệm

Thứ nhì, 19/9/2022, 19:30 (GMT+7)

Trong tía hành tinh: sao Thủy (Mercury), sao Kim (Venus) và sao Hỏa (Mars), hành tinh anh này sát Mặt trời nhất?

Bạn đang xem: hành tinh nào gần mặt trời nhất

Câu 1:

Hành tinh anh này sát Mặt trời nhất?

>Đáp án" href="https://anhnguucchau.edu.vn/hanh-tinh-nao-gan-mat-troi-nhat-4512820-p2.html">>>Đáp án

Câu 2: Trái khu đất nằm trong ngoài hành tinh Andromeda, Triangulum hoặc Milky Way?

Hành tinh anh này sát Mặt trời nhất? - 1

>Đáp án" href="https://anhnguucchau.edu.vn/hanh-tinh-nao-gan-mat-troi-nhat-4512820-p3.html">>>Đáp án

Câu 3: Hành tinh anh này không tồn tại vòng bao quanh: sao Hải Vương (Neptune), sao Kim (Venus), sao Mộc (Jupiter) hoặc sao Thiên Vương (Uranus)?

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

Hành tinh anh này sát Mặt trời nhất? - 2

>Đáp án" href="https://anhnguucchau.edu.vn/hanh-tinh-nao-gan-mat-troi-nhat-4512820-p4.html">>>Đáp án

Câu 4: Nhà chưng học tập này đang được sáng tạo đi ra kính thiên văn: Newton, Tesla, Gallileo hoặc Einstein?

Hành tinh anh này sát Mặt trời nhất? - 3

>Đáp án" href="https://anhnguucchau.edu.vn/hanh-tinh-nao-gan-mat-troi-nhat-4512820-p5.html">>>Đáp án

Theo Genius Test

Xem thêm: sách giáo khoa lớp 6

  Trở lại Giáo dụcTrở lại Giáo dục

Chia sẻ

×