hộp cộng hưởng có tác dụng

hint-header

Cập nhật ngày: 11-10-2022

Bạn đang xem: hộp cộng hưởng có tác dụng


Chia sẻ bởi: Hữu Nhật


Hộp nằm trong tận hưởng trong số nhạc cụ với tác dụng

D

làm tăng mức độ của âm.

Chủ đề liên quan

Chọn đáp án sai?

A

Đối với thừng đàn nhì đầu thắt chặt và cố định tần số họa âm thông qua số vẹn toàn thứ tự tần số âm cơ phiên bản.

B

Đối với thừng đàn Khi xẩy ra sóng ngừng thì chiều nhiều năm của đàn vày một số trong những vẹn toàn thứ tự nửa bước sóng.

C

Đối với ống sáo môt đầu kín và một đầu hở tần số họa âm thông qua số vẹn toàn thứ tự tần số âm cơ phiên bản.

D

Đối với ống sáo môt đầu kín và một đầu hở tiếp tục xẩy ra sóng ngừng nhập ống nếu như chiều nhiều năm ống thông qua số buôn bán vẹn toàn thứ tự một trong những phần tư bước sóng.

Chọn câu đúng. Đặc trưng vật lý cơ của âm bao gồm

A

tần số, độ mạnh âm, nút độ mạnh âm và đồ vật thị xê dịch của âm.

B

tần số, độ mạnh, nút độ mạnh âm và biên chừng xê dịch của âm.

C

cường chừng âm, nút độ mạnh âm, đồ vật thị xê dịch và chừng cao của âm.

D

tần số, độ mạnh âm, nút độ mạnh âm, chừng vĩ đại của âm.

Đối với âm cơ phiên bản và họa âm loại 3 bởi và một thừng đàn phân phát đi ra thì

A

họa âm loại 3 với độ mạnh to hơn độ mạnh âm cơ phiên bản.

B

tần số họa âm loại 3 cấp 3 thứ tự tần số âm cơ phiên bản.

C

tần số âm cơ phiên bản cấp 3 thứ tự tần số họa âm loại 3.

D

tốc chừng âm cơ phiên bản cấp 3 thứ tự vận tốc họa âm loại 3.

Chọn tuyên bố sai Khi nói tới những đặc điểm sinh lí của âm

A

Có 3 đặc điểm sinh lí: chừng cao, chừng vĩ đại và âm sắc.

B

Độ cao nối liền với tần số tuy nhiên ko tỉ trọng.

C

Độ vĩ đại nối liền với nút độ mạnh âm tuy nhiên ko tỉ trọng.

D

Âm sắc nối liền với tần số và nút độ mạnh âm.

Âm sắc là 1 đặc điểm sinh lí của âm được chấp nhận phân biệt được nhì âm

A

có nằm trong biên chừng được phân phát đi ra ở và một nhạc cụ bên trên nhì thời điếm không giống nhau.

B

có nằm trong biên chừng phân phát đi ra vày nhì nhạc cụ không giống nhau.

C

có nằm trong tần số và nằm trong chừng vĩ đại phân phát đi ra vày nhì nhạc cụ không giống nhau.

D

có nằm trong chừng vĩ đại phân phát đi ra vày nhì nhạc cụ không giống nhau.

Chọn tuyên bố sai Khi nói tới đặc thù tâm sinh lý của âm

A

Những âm với nằm trong tần số thì bọn chúng với đồng âm sắc.

Xem thêm: tại sao nói cách mạng tư sản anh không triệt để

B

Âm sắc với tương quan trực tiếp với đồ vật thị xê dịch của âm.

C

Độ vĩ đại của âm nối liền với nút độ mạnh âm.

D

Độ cao của âm nối liền với tần số âm.

Chọn câu sai trong số câu sau?

A

Âm cao với tần số to hơn âm trầm.

B

Con người chỉ mất cảm xúc âm kể từ tần số 16 Hz cho tới trăng tròn kHz.

C

Cảm giác nghe âm vĩ đại hoặc nhỏ tùy thuộc vào nút độ mạnh âm.

D

Âm sắc là đặc điểm vật lý cơ và tùy thuộc vào đồ vật thị xê dịch.

Cùng một nốt La tuy nhiên phân phát đi ra kể từ đàn ghi tớ và đàn violon nghe không giống nhau là vì

A

chúng có tính vĩ đại không giống nhau

B

chúng có tính cao không giống nhau.

C

chúng với âm sắc không giống nhau

D

chúng với tích điện không giống nhau.

Một sóng âm truyền nhập không gian. Mức độ mạnh âm bên trên điểm M và bên trên điểm N theo thứ tự là 40 dB và 80 dB. Cường chừng âm bên trên N to hơn độ mạnh âm bên trên M

Ứng dụng này tại đây ko cần của sóng siêu âm?

A

Dùng nhằm thăm hỏi thăm dò bên dưới biển khơi

B

Dùng nhằm phân phát hiện nay những tàn tật nhập vật đúc.

C

Dùng nhằm chuẩn chỉnh đoán vày hình hình ảnh nhập hắn học tập

D

Dùng nhằm thực hiện máy phun vận tốc xe pháo.

Đàn ghi-ta phân phát đi ra âm cơ phiên bản với tần số f = 440 Hz. Họa âm bậc phụ vương của âm bên trên với tần số

Âm thanh bởi người hay 1 nhạc cụ phân phát đi ra với đồ vật thị được màn biểu diễn theo đòi thời hạn với dạng

Âm cơ phiên bản và hoạ âm bậc 2 bởi và một thừng đàn phân phát đi ra với côn trùng contact cùng nhau như vậy nào?

A

Họa âm với độ mạnh to hơn cừng chừng âm cơ phiên bản.

B

Tần số họa âm bậc 2 rộng lớn gấp hai tần số âm cơ phiên bản. 

C

Tần số âm cơ phiên bản rộng lớn gấp hai tần số họa âm bậc 2.

D

Tốc chừng âm cơ phiên bản rộng lớn gấp hai vận tốc họa âm bậc 2.

Một lá thép mỏng tanh, một đầu thắt chặt và cố định, đầu sót lại được kích ứng nhằm xê dịch với chu kì ko thay đổi và vày 0,08 s. Âm bởi lá thép phân phát đi ra là

A

âm tuy nhiên tai người nghe được

Giữ vẹn toàn hiệu suất phân phát âm của một cái loa tuy nhiên tăng dần dần tần số của tiếng động tuy nhiên máy phân phát đi ra kể từ 50 Hz cho tới trăng tròn kHz. Những người dân có thính giác thông thường tiếp tục nghe được âm với cảm xúc

Tai quả đât hoàn toàn có thể nghe được những âm với nút độ mạnh âm ở nhập khoảng

Khi độ mạnh âm tăng thêm 10n thứ tự, thì nút độ mạnh âm tiếp tục tăng

Xem thêm: một lớp học có 30 học sinh

Với I0 là độ mạnh âm chuẩn chỉnh, I là độ mạnh âm. Khi nút độ mạnh âm L = 2 Ben thì:

Khoảng cơ hội kể từ điếm A cho tới mối cung cấp âm ngay sát rộng lớn 10n thứ tự khoảng cách kể từ điếm B cho tới mối cung cấp âm. Biểu thức này sau đó là đúng Khi đối chiếu nút độ mạnh âm bên trên A là LA và nút độ mạnh âm bên trên B là LB?

Một mối cung cấp điểm O phân phát sóng âm với hiệu suất ko song nhập một môi trường thiên nhiên truyền âm đẳng phía và ko hít vào âm. Hai điểm A, B cơ hội mối cung cấp âm theo thứ tự r1, r2 mối cung cấp âm theo thứ tự là r1 và r2. thạo độ mạnh âm bên trên A cấp 4 thứ tự độ mạnh âm bên trên B. Tỉ số r2/r1 vày