kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật

Hãy nhập thắc mắc của doanh nghiệp nhập trên đây, nếu trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

bao tranthanh

Câu 12: Kết luận này sau đây đúng khi nói tới phỏng dịch đem của một vật A) Khi vật hoạt động trực tiếp, ko thay đổi chiều thì kích thước của phỏng dịch đem và quãng lối đi được đều bằng nhau ( d = s )B) cũng có thể nhận độ quý hiếm dương, âm hoặc vì thế )C) Độ dịch đem được màn trình diễn vì thế 1 mũi thương hiệu nối địa điểm đầu và địa điểm cuối của hoạt động, có tính rộng lớn chủ yếu vì thế khoảng cách thân mật địa điểm đầu và...Đọc tiếpCâu 12: Kết luận này sau đây đúng khi nói tới phỏng dịch đem của một vật A) Khi vật hoạt động trực tiếp, ko thay đổi chiều thì kích thước của phỏng dịch đem và quãng lối đi được đều bằng nhau ( d = s )B) cũng có thể nhận độ quý hiếm dương, âm hoặc vì thế )C) Độ dịch đem được màn trình diễn vì thế 1 mũi thương hiệu nối địa điểm đầu và địa điểm cuối của hoạt động, có tính rộng lớn chủ yếu vì thế khoảng cách thân mật địa điểm đầu và địa điểm cuối. kí hiệu d➝D) Khi vật hoạt động trực tiếp, sở hữu thay đổi chiều thì kích thước của phỏng dịch đem và quãng lối đi được đều bằng nhau ( d = s )Câu 15: Chọn tuyên bố sai A) Vecto phỏng dời là một vecto nối từ vựng trí đầu và địa điểm cuối của vật đem độngB) Vật cút kể từ A cho tới B, kể từ B cho tới C rồi kể từ C về A thì có tính dời vì thế AB + BC + CAC) Vật cút kể từ A cho tới B, kể từ B cho tới C rồi kể từ C về A có tính dời vì thế 0D) Độ dời hoàn toàn có thể dương, âm hoặc vì thế 0

Hoàng Đức Long

Đức anh Nguyễn

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Một xe pháo máy đang được hoạt động với vận tốc v0 tới điểm A thì tắt máy hoạt động trực tiếp châm dần dần đều với tốc độ a. một giây thứ nhất Lúc trải qua A nó cút được quãng lối AB nhiều năm cấp 15 phen quãng lối đi được nhập giây ở đầu cuối và tạm dừng bên trên D. Nếu AD = 25,6 m thì kích thước v0/a ngay sát độ quý hiếm này nhất sau đây? A. 8,1 s.  B. 7,5 s. C. 5,2 s. D. 6,4...

Đọc tiếp

Hoàng Đức Long

Một xe pháo máy đang được hoạt động với vận tốc v0 tới điểm A thì tắt máy hoạt động trực tiếp châm dần dần đều với tốc độ a. một giây thứ nhất Lúc trải qua A nó cút được quãng lối AB nhiều năm cấp 15 phen quãng lối đi được nhập giây ở đầu cuối và tạm dừng bên trên D. Nếu AD = 25,6 m thì kích thước v0/a ngay sát độ quý hiếm này nhất sau đây? A. 8,1 s. B. 7,5 s. C. 5,2 s. D. 6,4...Đọc tiếpMột xe pháo máy đang được hoạt động với vận tốc v0 tới điểm A thì tắt máy hoạt động trực tiếp châm dần dần đều với tốc độ a. một giây thứ nhất Lúc trải qua A nó cút được quãng lối AB nhiều năm cấp 15 phen quãng lối đi được nhập giây ở đầu cuối và tạm dừng bên trên D. Nếu AD = 25,6 m thì kích thước v0/a ngay sát độ quý hiếm này nhất sau đây? A. 8,1 s. B. 7,5 s. C. 5,2 s. D. 6,4 s.