khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không

Câu hỏi:

10/10/2019 108,455

A. có kích cỡ tỉ trọng với tích kích cỡ nhì năng lượng điện.

Bạn đang xem: khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không

Đáp án chủ yếu xác

B. là lực mút hút khi nhì năng lượng điện cơ trái khoáy vệt.

C. có kích cỡ tỉ trọng nghịch ngợm với khoảng cách thân thích nhì năng lượng điện.

D. có phương là đường thẳng liền mạch nối nhì năng lượng điện.

Đáp án C

Áp dụng công thức tính lực năng lượng điện Cu lông:  

ta thấy  lực năng lượng điện tỷ trọng nghịch ngợm với bình phương khoảng cách vì thế câu C sai

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ rộng lớn của lực tương tác thân thích nhì năng lượng điện điểm vô bầu không khí

A. tỉ trọng với bình phương khoảng cách thân thích nhì năng lượng điện.

B. tỉ lệ nghịch ngợm với bình phương khoảng cách thân thích nhì năng lượng điện.

C. tỉ lệ với khoảng cách thân thích nhì năng lượng điện.

D. tỉ trọng nghịch ngợm với khoảng cách thân thích nhì năng lượng điện tích

Câu 2:

Phát biểu này sau đấy là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật thiếu hụt êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật quá êlectron.

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật đã nhận được tăng những ion dương.

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật đã nhận được tăng êlectron.

Câu 3:

Xét tương tác thân thích nhì năng lượng điện điểm vô một môi trường thiên nhiên xác lập. Khi lực đẩy Cu – long tăng gấp đôi thì hằng số năng lượng điện môi.

A. tăng gấp đôi.

Xem thêm: bài thơ bánh trôi nước

B. rời 4 phen.

C. ko đổi

D. rời gấp đôi.

Câu 4:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm đặc thù mang lại

A. năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ về mặt mũi dự trữ tích điện.

B. tính năng lực của năng lượng điện ngôi trường lên năng lượng điện bên trên điểm cơ.

C. thể tích vùng sở hữu năng lượng điện ngôi trường là rộng lớn hoặc nhỏ.

D. vận tốc dịch đem năng lượng điện bên trên điểm cơ.

Câu 5:

Phát biểu này sau đây không đúng?

A. Hạt electron là phân tử đem năng lượng điện âm, có tính rộng lớn 1,6.10‒19 C

B. Hạt electron là phân tử sở hữu lượng m = 9,1.10‒31 kg

C. Nguyên tử rất có thể mất mặt hoặc nhận tăng electron nhằm phát triển thành ion

D. Electron ko thể vận động kể từ vật này quý phái vật khác

Câu 6:

Bốn vật độ cao thấp nhỏ A, B, C, D nhiễm năng lượng điện. Vật A mút hút vật B tuy nhiên đẩy vật C, vật C mút hút vật D. tường A nhiễm năng lượng điện dương. Hỏi B, C, D nhiễm năng lượng điện gì ?

A. B âm, C dương, D dương.

B. B âm, C dương, D âm.

C. B âm, C âm, D dương.

Xem thêm: lũ quét thường xảy ra ở

D. B dương, C âm, D dương.