khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loại khác nhau

hint-header

Cập nhật ngày: 14-06-2022

Bạn đang xem: khi nào ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó thuộc hai loại khác nhau


Chia sẻ bởi: bùi minh an


Khi này tao hoàn toàn có thể Kết luận đúng đắn nhì thành viên loại vật này này đó là nằm trong nhì loại không giống nhau ?

Hai thành viên ê sinh sống vô và một sinh cảnh .

B

Hai thành viên ê có tương đối nhiều điểm lưu ý sắc thái tương tự nhau.

C

Hai thành viên ê có tương đối nhiều điểm lưu ý sinh hóa tương tự nhau.

D

Hai thành viên ê ko giao hợp cùng nhau .

Chủ đề liên quan

Đối với những loại sinh đẻ hữu tính , nhằm phân biệt loại này với loại ê thì xài chuẩn chỉnh đúng đắn nhất là

A

Tiêu chuẩn chỉnh tách biệt sinh sản

D

Tiêu chuẩn chỉnh địa lý – sinh thái

Đối với vi trùng , nhằm phân biệt loại này với loại ê thì xài chuẩn chỉnh đúng đắn nhất là :

D

Tiêu chuẩn chỉnh địa lý – sinh thái

Trong những chế độ cơ hội li sinh đẻ, cơ hội li trước phù hợp tử thực tế là

A

ngăn chặn phù hợp tử cải tiến và phát triển trở nên con cái lai hữu thụ.

B

ngăn chặn sự thụ tinh anh tạo nên trở nên phù hợp tử.

C

ngăn chặn con cái lai tạo hình gửi gắm tử.

D

ngăn chặn phù hợp tử cải tiến và phát triển trở nên con cái lai.

Trong những loại cơ hội li trước phù hợp tử, cơ hội li sinh thái xanh là:

A

Các thành viên của những loại sở hữu bọn họ mặt hàng thân mật và gần gũi sinh sống vô và một điểm địa lí tuy nhiên trong mỗi sinh thái xanh không giống nhau nên ko thể giao hợp cùng nhau.

B

Các thành viên của những loại không giống nhau hoàn toàn có thể sở hữu những thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thông thường ko giao hợp cùng nhau.

C

Các thành viên của những loại không giống nhau hoàn toàn có thể sinh đẻ vô những mùa không giống nhau nên bọn chúng không tồn tại ĐK giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với mọi loại không giống nhau hoàn toàn có thể sở hữu cấu trúc những cơ sở sinh đẻ không giống nhau nên bọn chúng ko thể giao hợp cùng nhau.

Trong những loại cơ hội li trước phù hợp tử, cơ hội li thói quen là:

A

Các thành viên của những loại sở hữu bọn họ mặt hàng thân mật và gần gũi sinh sống vô và một điểm địa lí tuy nhiên trong mỗi sinh cảnh không giống nhau nên ko thể giao hợp cùng nhau.

B

Các thành viên của những loại không giống nhau hoàn toàn có thể sở hữu những thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thông thường ko giao hợp cùng nhau.

C

Các thành viên của những loại không giống nhau hoàn toàn có thể sinh đẻ vô những mùa không giống nhau nên bọn chúng không tồn tại ĐK giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với mọi loại không giống nhau hoàn toàn có thể sở hữu cấu trúc những cơ sở sinh đẻ không giống nhau nên bọn chúng ko thể giao hợp cùng nhau.

Trong những loại cơ hội li truớc phù hợp tử, cơ hội li thời hạn là:

A

Các thành viên của những loại sở hữu bọn họ mặt hàng thân mật và gần gũi sinh sống vô và một điểm địa lí tuy nhiên trong mỗi sinh cảnh không giống nhau nên ko thể giao hợp cùng nhau.

B

Các thành viên của những loại không giống nhau hoàn toàn có thể sở hữu những thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thông thường ko giao hợp cùng nhau.

C

Các thành viên của những loại không giống nhau hoàn toàn có thể sinh đẻ vô những mùa không giống nhau nên bọn chúng không tồn tại ĐK giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với mọi loại không giống nhau hoàn toàn có thể sở hữu cấu trúc những cơ sở sinh đẻ không giống nhau nên bọn chúng ko thể giao hợp cùng nhau.

Trong những loại cơ hội li trước phù hợp tử, cơ hội li cơ học tập là:

A

Các thành viên của những loại sở hữu bọn họ mặt hàng thân mật và gần gũi sinh sống vô và một điểm địa lí tuy nhiên trong mỗi sinh cảnh không giống nhau nên ko thể giao hợp cùng nhau.

B

Các thành viên của những loại không giống nhau hoàn toàn có thể sở hữu những thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thƣờng ko giao hợp cùng nhau.

C

Các thành viên của những loại không giống nhau hoàn toàn có thể sinh đẻ vô những mùa không giống nhau nênchúng không tồn tại ĐK giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với mọi loại không giống nhau hoàn toàn có thể sở hữu cấu trúc những cơ sở sinh đẻ không giống nhau nên bọn chúng ko thể giao hợp cùng nhau.

Hai loại côn trùng nhỏ sở hữu bọn họ mặt hàng thân mật và gần gũi sinh sống vô và một điểm địa lý,tuy nhiên một loại ăn đồ ăn là cây A , loại sót lại ăn đồ ăn là cây B và nhì loại này sẽ không giao hợp cùng nhau. Sự cơ hội li sinh đẻ thân thiết nhì loại này là ví dụ về sự việc cơ hội li nào

Hai loại cá nằm trong sinh sống vô một chiếc hồ nước , rất rất tương tự nhau về sắc thái tuy nhiên không giống nhau về sắc tố (một loại red color và một loại color xám) và bọn chúng ko giao hợp cùng nhau . Tuy nhiên Khi chiếu khả năng chiếu sáng đơn sắc thực hiện bọn chúng nằm trong color thì những thành viên của nhì loại lại giao hợp cùng nhau và sinh con cái . Sự cơ hội li sinh đẻ thân thiết nhì loại này là ví dụ về sự việc cơ hội li nào

Hai loại thực vật nằm trong sinh sống vô một hồ nước nước tuy nhiên ko thể thụ phấn lẫn nhau vì thế một loại hoa nở vô đêm tối, một loại hoa nở vô buổi ngày. Sự cơ hội li sinh đẻ thân thiết nhì loại này là ví dụ về sự việc cơ hội li nào

Hai loại thực vật sở hữu cấu trúc hoa không giống nhau nên phân tử phấn của loại này sẽ không thể thụ phấn mang lại hoa của loại không giống . Sự cơ hội li sinh đẻ thân thiết nhì loại này là ví dụ về sự việc cơ hội li nào

Nội dung này tại đây thưa về kiểu cách li sau phù hợp tử?

A

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

Các thành viên giao hợp cùng nhau tạo nên phù hợp tử, tuy nhiên phù hợp tử ko cải tiến và phát triển trở nên con cái lai.

B

Các thành viên sở hữu cấu trúc cơ sở sinh đẻ không giống nhau, nên ko giao hợp cùng nhau.

C

Các thành viên sinh sống ở những sinh cảnh không giống nhau, nên ko giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên sở hữu những thói quen giao hợp riêng rẽ, nên thƣờng ko giao hợp cùng nhau.

Khi này tao hoàn toàn có thể Kết luận đúng đắn nhì thành viên loại vật này này đó là nằm trong nhì loại không giống nhau ?

A

Hai thành viên ê sinh sống vô và một sinh cảnh .

B

Hai thành viên ê có tương đối nhiều điểm lưu ý sắc thái tương tự nhau.

C

Hai thành viên ê có tương đối nhiều điểm lưu ý sinh hóa tương tự nhau.

D

Hai thành viên ê ko giao hợp cùng nhau .

Đối với những loại sinh đẻ hữu tính , nhằm phân biệt loại này với loại ê thì xài chuẩn chỉnh đúng đắn nhất là

A

Tiêu chuẩn chỉnh tách biệt sinh sản

D

Tiêu chuẩn chỉnh địa lý – sinh thái

Đối với vi trùng , nhằm phân biệt loại này với loại ê thì xài chuẩn chỉnh đúng đắn nhất là :

D

Tiêu chuẩn chỉnh địa lý – sinh thái

Trong những chế độ cơ hội li sinh đẻ, cơ hội li trước phù hợp tử thực tế là

A

ngăn chặn phù hợp tử cải tiến và phát triển trở nên con cái lai hữu thụ.

B

ngăn chặn sự thụ tinh anh tạo nên trở nên phù hợp tử.

C

ngăn chặn con cái lai tạo hình gửi gắm tử.

D

ngăn chặn phù hợp tử cải tiến và phát triển trở nên con cái lai.

Trong những loại cơ hội li trước phù hợp tử, cơ hội li sinh thái xanh là:

A

Các thành viên của những loại sở hữu bọn họ mặt hàng thân mật và gần gũi sinh sống vô và một điểm địa lí tuy nhiên trong mỗi sinh thái xanh không giống nhau nên ko thể giao hợp cùng nhau.

B

Các thành viên của những loại không giống nhau hoàn toàn có thể sở hữu những thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thông thường ko giao hợp cùng nhau.

C

Các thành viên của những loại không giống nhau hoàn toàn có thể sinh đẻ vô những mùa không giống nhau nên bọn chúng không tồn tại ĐK giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với mọi loại không giống nhau hoàn toàn có thể sở hữu cấu trúc những cơ sở sinh đẻ không giống nhau nên bọn chúng ko thể giao hợp cùng nhau.

Trong những loại cơ hội li trước phù hợp tử, cơ hội li thói quen là:

A

Các thành viên của những loại sở hữu bọn họ mặt hàng thân mật và gần gũi sinh sống vô và một điểm địa lí tuy nhiên trong mỗi sinh cảnh không giống nhau nên ko thể giao hợp cùng nhau.

B

Các thành viên của những loại không giống nhau hoàn toàn có thể sở hữu những thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thông thường ko giao hợp cùng nhau.

C

Các thành viên của những loại không giống nhau hoàn toàn có thể sinh đẻ vô những mùa không giống nhau nên bọn chúng không tồn tại ĐK giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với mọi loại không giống nhau hoàn toàn có thể sở hữu cấu trúc những cơ sở sinh đẻ không giống nhau nên bọn chúng ko thể giao hợp cùng nhau.

Trong những loại cơ hội li truớc phù hợp tử, cơ hội li thời hạn là:

A

Các thành viên của những loại sở hữu bọn họ mặt hàng thân mật và gần gũi sinh sống vô và một điểm địa lí tuy nhiên trong mỗi sinh cảnh không giống nhau nên ko thể giao hợp cùng nhau.

B

Các thành viên của những loại không giống nhau hoàn toàn có thể sở hữu những thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thông thường ko giao hợp cùng nhau.

C

Các thành viên của những loại không giống nhau hoàn toàn có thể sinh đẻ vô những mùa không giống nhau nên bọn chúng không tồn tại ĐK giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với mọi loại không giống nhau hoàn toàn có thể sở hữu cấu trúc những cơ sở sinh đẻ không giống nhau nên bọn chúng ko thể giao hợp cùng nhau.

Trong những loại cơ hội li trước phù hợp tử, cơ hội li cơ học tập là:

A

Các thành viên của những loại sở hữu bọn họ mặt hàng thân mật và gần gũi sinh sống vô và một điểm địa lí tuy nhiên trong mỗi sinh cảnh không giống nhau nên ko thể giao hợp cùng nhau.

B

Các thành viên của những loại không giống nhau hoàn toàn có thể sở hữu những thói quen giao hợp riêng rẽ nên bọn chúng thƣờng ko giao hợp cùng nhau.

C

Xem thêm: đạo hàm của căn x

Các thành viên của những loại không giống nhau hoàn toàn có thể sinh đẻ vô những mùa không giống nhau nênchúng không tồn tại ĐK giao hợp cùng nhau.

D

Các thành viên với mọi loại không giống nhau hoàn toàn có thể sở hữu cấu trúc những cơ sở sinh đẻ không giống nhau nên bọn chúng ko thể giao hợp cùng nhau.