khu vực châu á gió mùa là nơi nổi tiếng về cây

Câu hỏi:

07/06/2022 3,662

B. lúa nước.

Bạn đang xem: khu vực châu á gió mùa là nơi nổi tiếng về cây

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án trúng là: B

Lúa gạo là cây cách tân và phát triển tốt nhất có thể bên trên khu đất phù rơi, cần phải có nhiều phân bón. Lúa gạo là cây hoa màu chủ yếu của miền nhiệt đới gió mùa (đặc biệt là châu Á gió máy mùa). Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, bấm Độ, In-đô-nê-xi-a,…

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lúa gạo là cây cách tân và phát triển tốt nhất có thể bên trên đất

A. độ ẩm, nhiều mùn, dễ dàng nước thải.

B. phù rơi, cần phải có nhiều phân bón.

C. phì nhiêu màu mỡ, cần thiết nhiều phân bón.

D. độ ẩm, tầng mùn dày, nhiều sét.

Câu 2:

Nước này tại đây trồng nhiều lúa gạo?

A. Ô-xtrây-li-a.

B. LB Nga.

C. Hoa Kì.

D. Trung Quốc.

Câu 3:

Nước này tại đây trồng nhiều ngô?

A. bấm Độ.

B. Hoa Kì.

Xem thêm: ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật

C. LB Nga.

D. Ô-xtrây-li-a.

Câu 4:

Ngô phân bổ tối đa ở miền

A. nhiệt đới gió mùa, cận sức nóng.

B. ôn đới, hàn đới.

C. nhiệt đới gió mùa, hàn đới.

D. cận sức nóng, ôn đới.

Câu 5:

Cây này tại đây được trồng nhiều ở vùng thảo nguyên vẹn ôn đới và cận nhiệt?

A. Lúa mì.

B. Ngô.

C. Lúa gạo.

D. Kê.

Câu 6:

Nước này tại đây trồng nhiều lúa mì?

A. In-đô-nê-xi-a.

B. Thái Lan.

C. Trung Quốc.

Xem thêm: bài tập về thì hiện tại hoàn thành

D. Băng-la-đet.