kim loại fe không phản ứng với dung dịch

Câu hỏi:

06/08/2022 887

Bạn đang xem: kim loại fe không phản ứng với dung dịch

A. NaNO3

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

Fe ko phản xạ được với NaNO3

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho kể từ từ cho tới dư sắt kẽm kim loại Na nhập hỗn hợp sở hữu chứa chấp muối hạt FeCl3. Số phản xạ xẩy ra là:

A. 5

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 2:

Thủy phân trọn vẹn m gam hóa học bự vì chưng hỗn hợp NaOH đun rét mướt, nhận được 9,trăng tròn gam glixerol và 91,80 gam muối hạt. Giá trị của m là:

A. 89,0

B. 101,0

C. 85,0

D. 93,0

Câu 3:

Cho 7,80 gam Mg thuộc tính vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp HNO3 loãng. Sau phản xạ nhận được V lít khí N2 (spk độc nhất, đktc). Hãy tính V?

Câu 4:

Thủy phân este X nhập môi trường thiên nhiên axit nhận được C2H5COOH và CH3OH. Công thức kết cấu của X là:

A. HCOOC2H5

Xem thêm: văn tả công viên lớp 5

B. C2H5OCOCH3

C. CH3COOC2H5

D. C2H5COOCH3

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Các sắt kẽm kim loại Na, K, Ba đều phản xạ mạnh với nước

(2) Kim loại Cu thuộc tính với hỗn hợp lếu ăn ý NaNO3 và H2SO4 loãng

(3) Dùng khí CO dư khử CuO nung rét mướt nhận được sắt kẽm kim loại Cu

(4) Dùng hỗn hợp Fe2(SO4)3 dư hoàn toàn có thể tách Ag thoát khỏi lếu ăn ý Ag và Cu

(5) Kim loại cứng nhất là Cr

Số tuyên bố đúng là:

B. 5

C. 2

D. 3

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau:

Tính Hóa chất đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử

Trong những ăn ý hóa học, những sắt kẽm kim loại đều chỉ có một nấc lão hóa cao nhất

Ở ĐK thông thường, toàn bộ những sắt kẽm kim loại ở tình trạng rắn

Tính hóa học vật lí công cộng của sắt kẽm kim loại đều sở hữu những electron tự tại tạo ra ra

Các sắt kẽm kim loại Na, K và Al đều hoàn toàn có thể tan chất lượng tốt nhập hỗn hợp KOH ở ĐK thường

Kim loại Cu khử được Fe2+ nhập dung dịch

Để kim loại tổng hợp Fe-Ni ngoài bầu không khí độ ẩm thì thanh sắt kẽm kim loại Ni bị làm mòn năng lượng điện hóa học

Số tuyên bố sai là:

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4

Xem thêm: tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ