luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

Hiện ni, Luật Phòng cháy và trị cháy với những văn bạn dạng quy phạm pháp lý này chỉ dẫn thi đua hành? – Văn Minh (TP. Hà Nội).

Tính cho tới thời gian lúc này, vận dụng những Luật chống cháy và trị cháy, văn bạn dạng quy phạm pháp lý chỉ dẫn (còn hiệu lực) sau đây:

Bạn đang xem: luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

I. Luật Phòng cháy và trị cháy

1. Luật Phòng cháy và trị cháy 2001 (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 04/10/2001).

2. Luật số 40/2013/QH13 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Phòng cháy và trị cháy 2001 (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 01/7/2014).

II. Nghị triết lý dẫn Luật Phòng cháy và trị cháy

3. Nghị quyết định 78/2011/NĐ-CP quy quyết định việc kết hợp thân thuộc Sở Công an với Sở Quốc chống nhập tổ chức triển khai triển khai công tác làm việc chống cháy và trị cháy so với hạ tầng quốc chống (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 20/10/2011).

4. Nghị quyết định 23/2018/NĐ-CP quy quyết định về bảo đảm cháy, nổ cần (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 15/4/2018).

5. Nghị quyết định 136/2020/NĐ-CP quy quyết định cụ thể một vài điều và phương án thực hiện Luật Phòng cháy và trị cháy và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Phòng cháy và trị cháy (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 10/01/2021).

6. Nghị quyết định 97/2021/NĐ-CP sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị quyết định 23/2018/NĐ-CP (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 23/12/2021).

7. Nghị quyết định 144/2021/NĐ-CP quy quyết định xử trị vi phạm hành chủ yếu nhập nghành nghề an toàn, trật tự động, an toàn và đáng tin cậy xã hội; chống, kháng tệ nàn xã hội; chống cháy, trị cháy; cứu vãn nàn, cứu vãn hộ; chống, kháng đấm đá bạo lực mái ấm gia đình (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 01/01/2022).

Luật Phòng cháy và trị cháy và những văn bạn dạng chỉ dẫn mới mẻ nhất

Luật Phòng cháy trị và trị cháy

Luật Phòng cháy và trị cháy và những văn bạn dạng chỉ dẫn mới mẻ nhất

III. Thông tư và Thông tư liên tịch phía dẫn Luật Phòng cháy và trị cháy

8. Thông tư liên tịch 144/2002/TTLT/BNNPTNT-BCA-BQP chỉ dẫn việc kết hợp trong số những lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân group nhập công tác làm việc bảo đảm rừng (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 28/12/2002).

9. Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT- BCA-BQP quy quyết định cụ thể một vài điều của Nghị quyết định 78/2011/NĐ-CP (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 23/10/2014).

10. Thông tư 57/2015/TT-BCA chỉ dẫn về chuẩn bị phương tiện đi lại chống cháy và trị cháy so với phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 06/01/2016).

11. Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 20/02/2021).

12. Thông tư 149/2020/TT-BCA quy quyết định cụ thể một vài điều và phương án thực hiện Luật Phòng cháy và trị cháy và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Phòng cháy và trị cháy và Nghị quyết định 136/2020/NĐ-CP (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 20/02/2021).

Xem thêm: hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

13. Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn một vài cơ chế so với người được điều động, kêu gọi thẳng trị cháy, đáp ứng trị cháy, member group dân chống, group chống cháy và trị cháy hạ tầng và chuyên nghiệp ngành nhập cuộc huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy và trị cháy (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 15/8/2021).

14. Thông tư 17/2021/TT-BCA quy quyết định về quản lý và vận hành, bảo vệ, bảo trì phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy và cứu vãn nàn, cứu hộ cứu nạn (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 22/3/2021).

Các việc làm về Phòng cháy và trị cháy nhập sinh hoạt của doanh nghiệp:

>> Trung tâm nằm trong diện quản lý và vận hành về chống cháy và trị cháy

>> Trung tâm có nguy hiểm đến tính mạng về cháy, nổ

>> Xây dựng nội quy và sơ vật về an toàn và đáng tin cậy chống cháy, trị cháy

>> Xây dựng và thực tập luyện phương án chống cháy, trị cháy

>> Thành lập và điều động lực lượng chống cháy, trị cháy cơ sở

>> Kiểm quyết định phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy

>> Kiểm tra an toàn và đáng tin cậy về chống cháy, trị cháy

>> Huấn luyện, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy, trị cháy

>> Báo cáo công tác làm việc quản lý và vận hành, bảo vệ, bảo trì phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy

>> Lập làm hồ sơ quản lý và vận hành, theo đòi dõi sinh hoạt chống cháy, trị cháy

Xem thêm: phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

>> Báo cai quản, bảo trì phương tiện đi lại trị cháy thông dụng

>> Báo cai quản, bảo trì khối hệ thống báo cháy, trị cháy

>> Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ sinh hoạt của hạ tầng ko đáp ứng an toàn và đáng tin cậy về chống cháy, trị cháy