môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái

Câu hỏi:

09/08/2019 15,773

Bạn đang xem: môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả các nhân tố sinh thái

A. vô sinh và hữu sinh tác động thẳng cho tới cuộc sống của sinh vật

B. hữu sinh tác động thẳng cho tới cuộc sống của sinh vật

C. vô sinh và hữu sinh tác động thẳng hoặc con gián tiếp cho tới cuộc sống của sinh vật

Đáp án chủ yếu xác

D. hữu sinh tác động thẳng hoặc con gián tiếp cho tới cuộc sống của sinh vật

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói đến số lượng giới hạn sinh thái xanh, Kết luận này tại đây ko đúng?

A. Những loại đem số lượng giới hạn sinh thái xanh càng rộng lớn thì đem vùng phân bổ càng hẹp

B. loại sinh sống ở vùng biển lớn khơi đem số lượng giới hạn sinh thái xanh về chừng muối bột hẹp rộng lớn đối với loại sinh sống ở vùng cửa ngõ sông

C. Cở thể hiện nay đang bị căn bệnh đem số lượng giới hạn sinh thái xanh về nhiệt độ chừng hẹp rộng lớn đối với khung người nằm trong giai đoạn tuy nhiên không trở nên bệnh

D. Cơ thể loại vật phát triển tốt nhất có thể ở khoảng chừng cực kỳ thuận của số lượng giới hạn sinh thái

Câu 2:

Những nắm vững về số lượng giới hạn sinh thái xanh của loại vật đem ý nghĩa

A. so với sự phân bổ của loại vật bên trên Trái Đất, phần mềm trong những việc di – nhập vật nuôi

B. phần mềm trong những việc di – nhập, thuần hóa những kiểu như gia cầm, cây xanh nhập nông nghiệp

C. trong những việc phân tích và lý giải sự phân bổ của những loại vật bên trên Trái Đất, phần mềm trong những việc di – nhập, thuần hóa những kiểu như gia cầm, cây xanh nhập nông nghiệp

D. so với sự phân bổ loại vật bên trên Trái Đất, thuần hóa những kiểu như vật nuôi

Câu 3:

Những loại đem số lượng giới hạn sinh thái xanh hẹp so với nhiều yếu tố sinh thái xanh thì bọn chúng thông thường đem vùng phân bố

A. hạn chế

Xem thêm: cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng

B. rộng

C. vừa vặn phải

D. hẹp

Câu 4:

Những loại đem số lượng giới hạn sinh thái xanh rộng lớn so với nhiều yếu tố sinh thái xanh thì bọn chúng thông thường đem vùng phân bố

A. hạn chế

B. rộng

C. vừa vặn phải

D. hẹp

Câu 5:

Những yếu tố Khi tác dụng cho tới loại vật, tác động của bọn chúng thông thường tùy theo tỷ lệ của quần thể phải chịu là

A. yếu tố hữu sinh

B. yếu tố vô sinh

C. những căn bệnh truyền nhiễm

D. nước, bầu không khí, nhiệt độ, thực vật ưa sáng

Câu 6:

Những loại đem số lượng giới hạn sinh thái xanh rộng lớn so với một trong những yếu tố này tuy nhiên lại hẹp so với một trong những yếu tố không giống thì bọn chúng thông thường đem vùng phân bố

A. hạn chế

B. rộng

C. vừa vặn phải

Xem thêm: việt nam nằm trong đới khí hậu nào

D. hẹp