một dây dẫn thẳng dài có dòng điện i chạy qua

Câu hỏi:

04/06/2020 25,920

A. Vectơ chạm màn hình kể từ bên trên M và N vì thế nhau

Bạn đang xem: một dây dẫn thẳng dài có dòng điện i chạy qua

Đáp án chủ yếu xác

B. M và N đều phía trên một đàng mức độ từ

C. Cảm ứng kể từ bên trên M và N đem chiều ngược nhau

D. Cảm ứng kể từ bên trên M và N có tính rộng lớn đều bằng nhau.

Chọn: A

 Một thừng dẫn trực tiếp lâu năm đem loại năng lượng điện I chạy qua quýt. Hai điểm M và N trực thuộc và một mặt mũi phẳng lặng chứa chấp thừng dẫn, đối xứng cùng nhau qua quýt thừng thì M và N đều phía trên một đàng mức độ kể từ, vectơ chạm màn hình kể từ bên trên M và N đem chiều ngược nhau, có tính rộng lớn đều bằng nhau.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này bên dưới đấy là Đúng?Cho một quãng thừng dẫn đem loại năng lượng điện I bịa tuy vậy song với đàng mức độ kể từ, chiều của loại năng lượng điện trái hướng với chiều của đàng mức độ kể từ. 

A. Lực kể từ luôn luôn vì thế ko Khi tăng cường mức độ loại điện

B. Lực kể từ tăng Khi tăng cường mức độ loại năng lượng điện.

C. Lực kể từ hạn chế Khi tăng cường mức độ loại điện

D. Lực kể từ thay đổi chiều Khi tao thay đổi chiều loại điện

Câu 2:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

Một đoạn thừng dẫn trực tiếp đem loại năng lượng điện I bịa vô kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ ứng dụng lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ ứng dụng vô trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ ứng dụng lên đoạn thừng Khi nó ko tuy vậy song với đàng mức độ kể từ.

D. lực kể từ ứng dụng lên đoạn thừng đem nơi đặt là trung điểm của đoạn thừng.

Câu 3:

Phát biểu này tại đây là không đúng?

A. Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang lại kể từ ngôi trường về mặt mũi ứng dụng lực

B. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo đuổi công thức B=FIlsinα phụ nằm trong vô độ mạnh loại năng lượng điện I và chiều lâu năm đoạn thừng dẫn bịa vô kể từ trường

C. Độ rộng lớn của chạm màn hình kể từ được xác lập theo đuổi công thức B=FIlsinα không tùy theo độ mạnh loại năng lượng điện I và chiều đài đoạn thừng dẫn bịa vô kể từ trường

Xem thêm: các dạng toán lớp 2

D. Cảm ứng kể từ là đại lượng vectơ

Câu 4:

Hai thừng dẫn trực tiếp, lâu năm tuy vậy song cách nhau chừng 32 (cm) vô không gian, độ mạnh loại năng lượng điện điều khiển xe trên thừng một là I1 = 5 (A), độ mạnh loại năng lượng điện điều khiển xe trên thừng 2 là I2. Điểm M trực thuộc mặt mũi phẳng lặng 2 loại năng lượng điện, ngoài khoảng chừng 2 loại năng lượng điện và cơ hội loại I2 8 (cm). Để chạm màn hình kể từ bên trên M vì thế ko thì loại năng lượng điện I2 có

A. độ mạnh I2 =  2 (A) và nằm trong chiều với I1

B. độ mạnh I2 =  2 (A) và trái hướng với I1

C. độ mạnh I2 =  1 (A) và nằm trong chiều với I1

D. độ mạnh I2 =  1 (A) và trái hướng với I1

Câu 5:

Một loại năng lượng điện trực tiếp, lâu năm đem độ mạnh đôi mươi (A), chạm màn hình kể từ bên trên điểm M cơ hội loại năng lượng điện 5 (cm) có tính rộng lớn là:

A. 8.10-5 (T)

B. 8π.10-5 (T)

C. 4.10-6 (T)

D. 4π.10-6 (T)

Câu 6:

Chiều của lực Lorenxơ dựa vào vào 

A. Chiều vận động của phân tử đem điện

B. Chiều của đàng mức độ từ

C. Điện tích của phân tử đem điện

D. Cả 3 nhân tố trên

Câu 7:

Phát biểu này tại đây là không đúng?

A. Lực kể từ ứng dụng lên loại năng lượng điện đem phương vuông góc với loại điện

B. Lực kể từ ứng dụng lên loại năng lượng điện đem phương vuông góc với đàng chạm màn hình từ

C. Lực kể từ ứng dụng lên loại năng lượng điện đem phương vuông góc với mặt mũi phẳng lặng chứa chấp loại năng lượng điện và đàng chạm màn hình từ

Xem thêm: hiến pháp do cơ quan nào xây dựng

D. Lực kể từ ứng dụng lên loại năng lượng điện đem phương tiếp thuyến với những đàng chạm màn hình từ