một ô tô đi từ a đến b

Câu hỏi:

02/07/2020 6,212

30 phút = một nửa giờ;

Bạn đang xem: một ô tô đi từ a đến b

45 phút = 3/4 giờ

Gọi véc tơ vận tốc tức thời ý định của xe hơi là x (km/h) và thời hạn ý định chuồn của xe hơi là nó (giờ)

Điều khiếu nại : x > 10; nó > 1/2

Lúc tê liệt quãng lối đi của xe hơi kể từ A cho tới B là x.nó (km/h)

Vì xe hơi tăng véc tơ vận tốc tức thời lên 10 km/h thì cho tới B trước một phần hai tiếng nên tớ với phương trình:

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Vận tốc xe hơi giảm xuống 10 km/h thì cho tới B đủng đỉnh rộng lớn 45 phút nên tớ với phương trình:

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Ta với hệ phương trình

Đề đánh giá Toán 9 | Đề thi đua Toán 9

Vậy véc tơ vận tốc tức thời ý định chuồn của xe hơi là 50km/h và thời hạn ý định chuồn của xe hơi là 3h.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hệ phương trình:

3x+my=4x+y=1

b) Tìm m nhằm hệ phương trình bên trên với nghiệm x < 0; nó > 0

Câu 2:

Cho phương trình x - nó = 1 (1). Phương trình nào là sau đây hoàn toàn có thể phối hợp được với (1) sẽ được một hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn số với vô số nghiệm.

A.3x - 2y = 5  

B.3x + nó = 1       

C.x + 3y = 9

D.2x - 2y = 2

Câu 3:

Cặp số nào là sau đó là nghiệm của hệ phương trình

2x+5y=3x-3y=-4

A.(-1;1)       

Xem thêm: x1^2+x2^2

B.(-3;-1)       

C.(2;-1)       

D.(3;1)

Câu 4:

Phần tự động luận

Nội dung thắc mắc 1

Giải những hệ phương trình.

a) 2x+5y=-13-5x+6y=-23

Câu 5:

Phần trắc nghiệm

Nội dung thắc mắc 1

Cặp số (2; 0) là nghiệm của phương trình nào là sau đây:

A. 3x - 2y = 6 

B. 3x - 2y = 3

C. 3x - nó = 1       

D. 2x + 0y = 5

Câu 6:

Trong mặt mày phẳng phiu tọa chừng Oxy, tập luyện nghiệm của phương trình 2x + 0y = 4 được trình diễn vị đàng thẳng:

A. Là đàng phân giác góc xOy

B. Là đường thẳng liền mạch trải qua điểm (2; 0) và tuy nhiên song với trục tung

C. Là đường thẳng liền mạch trải qua điểm (2; 0) và tuy nhiên song với trục hoành

Xem thêm: các kim loại kiềm thổ

D. Cả 3 đáp án bên trên đều sai.