một quả bóng có khối lượng 500g

Câu hỏi:

18/06/2019 111,834

Chọn đáp án C

Bạn đang xem: một quả bóng có khối lượng 500g

Theo toan luật II Niu - tơn:

Một ngược bóng sở hữu lượng 500g đang được phía trên mặt mũi khu đất thì bị đá vì như thế một lực 200N (ảnh 1)

Thời lừa lọc bóng xúc tiếp với cẳng bàn chân là thời hạn bóng được truyền tốc độ. Vậy véc tơ vận tốc tức thời của bóng khi cất cánh cút là:

v = v0 + at = 0 + 400.0,02 = 8 (m/s)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực F truyền mang lại vật lượng m1 tốc độ 2m/s2 truyền mang lại vật lượng m2 tốc độ 6m/s2. Lực F tiếp tục truyền mang lại vật lượng m = m1 + m2 gia tốc:

A. 1,5m/s2

B. 2m/s2

C. 4m/s2

D. 8m/s2

Câu 2:

Một hiệp lực 2N ứng dụng nhập 1 vật sở hữu lượng 2kg khi đầu đứng yên tĩnh, trong tầm thời hạn 2s. Đoạn lối tuy nhiên vật cơ cút được trong tầm thời hạn cơ là:

A. 8m

B. 2m

C. 1m

D. 4m

Câu 3:

Một con xe sở hữu lượng m = 100kg đang làm việc với véc tơ vận tốc tức thời 30,6 km/h thì hãm phanh. sành lực hãm phanh là 250N. Quãng lối hãm phanh là:

A. 14,45m

B. 20m

C. 10m

Xem thêm: tả dòng sông quê em

D. 30m

Câu 4:

Một vật chịu đựng 4 lực tác dụng: lực F1 = 40N thiên về phía Đông, lực F2 = 50N thiên về phía Bắc, lực F3 = 70N thiên về phía Tây, lực F4 = 90N thiên về phía Nam. Độ rộng lớn của hiệp lực ứng dụng lên vật là từng nào ?

A. 50N

B. 170N

C. 131N

D. 250N

Câu 5:

Một vật sở hữu lượng 1kg được lưu giữ yên tĩnh bên trên mặt mũi phẳng lì nghiêng vì như thế một sợi chạc tuy nhiên song với lối dốc chủ yếu. sành α = 60o. Cho g = 9,8m/s2. Lực xay của vật lên phía trên mặt phẳng lì nghiêng là:

Một vật sở hữu lượng 1kg được lưu giữ yên tĩnh bên trên mặt mũi phẳng lì nghiêng vì như thế một sợi chạc (ảnh 1)

A. 9,8N

B. 4,9N

C. 19,6N

D. 8,5N

Câu 6:

Một vật sở hữu lượng m = 4kg đang được ở hiện trạng nghỉ ngơi được truyền một hiệp lực F = 8N. Quãng lối vật cút được trong tầm thời hạn 5s đầu bằng:

A. 30m

B. 25m

C. 5m

Xem thêm: cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng

D. 50m