một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

Hãy nhập thắc mắc của công ty nhập phía trên, nếu trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Lương Thu Hằng

hung

30 mon 12 năm trước khi 13:24

Độ nhiều năm lòng rộng lớn là : 26 + 8 = 34 (m) 
Độ nhiều năm độ cao là : 26 - 6 = trăng tròn (m) 
Diện tích thửa ruộng này đó là : (34 + 26). trăng tròn : 2 = 600 (m^2)
Thu hoạch được số kilogam thóc bên trên thửa ruộng này đó là : 70,5 * 6 = 423 (kg) 

Đáp số : 423 kg 

Hikari

9 mon 2 năm ngoái khi 20:36

đáy rộng lớn thửa ruộng là:

26 + 8 = 34 (m)

chiều cao thửa ruộng là:

26 - 6 = trăng tròn (m)

diện tích thửa ruộng là:

(34 + 26) x trăng tròn : 2 = 600 (m2)

số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng bại là:

600 : 100 x 70,5 = 423 (kg)

đáp số: 423 kilogam thóc.

Chieri Sono

Văn Lê Hạnh Nhân

5 mon 1 năm 2016 khi 16:59

Giải
Đáy lớn là:
26 + 8 = 34 (m)
Chiều cao là:
26 - 6 = trăng tròn (m)
Diện tích thửa ruộng là:
(34 + 26) x trăng tròn : 2 = 600 (m2)
1m2 thu hoạch được là: 
70,5 : 100 = 0,705 (kg)
Trên thửa ruộng bại thu hoạch được là:
0,705 x 600 = 423 (kg)
ĐS:....

P/S: Tick cho bản thân nha~


 

Hoa Tóc Tiên

5 mon 1 năm 2016 khi 15:45

777 kg

tich nha Misa Yazawa dễ  thương

Nguyễn_Thanh_Thủy

nobita

nobita 16 mon 1 2017 khi 20:03

Tsunayoshi

16 mon 1 2017 khi 20:07

423 kilogam tấn thóc

nguyen ganh đua lan huong

16 mon 1 2017 khi 20:06

Đáy rộng lớn thửa ruộng là :

26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao thửa ruộng là :

26 - 6 = trăng tròn ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

( 34 + 26 ) x trăng tròn : 2 = 600 ( m2 )

Số thóc thu hoạch được là :

600 : 100 x 70,5 = 423 ( kilogam )

Đáp số : 423 kg

Trương Quang Mạnh

Văn Quốc Riêu

Đức Phạm

4 mon 8 2017 khi 9:41

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là:   \(26+8=34\text{(m) }\)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:   \(26-6=20\text{(m) }\)

Diện tích của thửa ruông hình thang bại là:  \(\frac{\left(34+26\right)\times20}{2}=600\left(m^2\right)\)

Vậy số ki - lô - gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng bại là: \(\frac{600\times70,5}{100}=423\left(kg\right)\)

Đáp số : \(423\) kg thóc . 

ミ★๖ۣۜMυη ๖ۣۜNɦạт ๖ۣۜTσáη ๖ۣۜHọ¢★彡

8 tháng tư 2020 khi 21:36

Bài 1: Đáy nhỏ nhắn của hình thang là:

             26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

             18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

             (26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng bại thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

            264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

                                    Đáp án: 1,8612 tạ

tran thanh tai

sakura

12 mon 1 2017 khi 14:04

Bài giải :

Đáy rộng lớn thửa ruộng hình thang là :

  26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao thửa ruộng hình thang là :

   26 - 6 = trăng tròn ( m )

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

  (26 + 34) x trăng tròn : 2 = 600 ( m2 )

Thu hoạch được kể từ thửa ruộng hình thang số kilogam thóc à :

    (600 : 100) x 70,5 = 423 ( kilogam )

           Đáp số : 423 kg

đúng ko 

tran thanh tai

12 mon 1 2017 khi 14:17

độ nhiều năm lòng rộng lớn là :

26 + 8 = 34(m)

độ nhiều năm độ cao là :

26 - 6 = 20(m)

Xem thêm: đại học y dược tphcm điểm chuẩn

diện tích thửa ruộng này đó là :

(34 + 26 ) nhân trăng tròn : 2 = 600 ( m2)

Số kilogam thóc bên trên thửa ruộng  đó thu hoạch được là:

70,5 nhan 6 = 423 (kg)

đáp số :423 kilogam thóc

Quý Trọng Tình Bạn

Trần Đức Trung

31 mon 1 2017 khi 18:46

Đáy lớn: 26 + 8 = 34 (m)

Diện tích: 26 * 34 = 884 (mét vuông)

Thu hoạch được: 884 :100 * 70,5 = 623,22 (kg thóc)

còn về chiều cao thì chắc chắn là đầu bài bác sai rồi

Trần Anh Kiệt

31 mon 1 2017 khi 18:47

đáy nhỏ nhắn : a

đáy rộng lớn : b

chiều cao : h

ta có: S = ((a + b).h)/2

Ta sở hữu : a bởi vì 26m

           b bởi vì 26 + 8 = 34m

           c bởi vì 26 - 6 = 20m

 S thửa ruộng là: ((26 + 34).20)/2 = 1200m vuông.

cứ 100m vuông bởi vì 70,5kg thóc 

mà 1200 vội vàng 100 là 12 lần:

<=> 1200m vuông ứng vs (70,5.12) = 846kg thóc.

Pham Trong Bach

Cao Minh Tâm

27 mon 1 2018 khi 3:55

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = trăng tròn (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

(Giải vở bài bác luyện Toán 5 | Giải VBT Toán 5=600 ( m 2 )

600 m 2  gấp 6 đợt 100 m 2

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng bại :

6 ⨯ 70,5 = 423 (kg)

Đáp số : 423kg

An Lâm

28 mon 3 2022 khi 19:27

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = trăng tròn (m)

Phạm Thị Như Quỳnh

The Lonely Cancer

23 mon 12 năm 2016 khi 14:33

Đáy rộng lớn của thửa ruộng là :

                  26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng là :

                26 - 6 = trăng tròn ( m )

Diện tích của thửa ruộng là :

            ( 34 + 26 ) x trăng tròn : 2 = 600 \(\left(m^2\right)\)

Số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng này đó là :

          600 : 100 x 70,5 = 423 ( kilogam )

Băng Dii~

23 mon 12 năm 2016 khi 14:42

Đáy rộng lớn ( b ) của thửa ruộng :

  26 - 8 = 34 ( m )

Chiều cao ( h ) của thửa ruộng :

 26 - 6 = trăng tròn ( m )

Đáy nhỏ nhắn là a . Công thức tính Shình thang = ( a + b ) x h / 2

Diện tích thửa ruộng :

 ( 34 + 26 ) x trăng tròn : 2 = 600 ( m2 )

Số thóc thu hoạch được bên trên cả thửa ruộng :

 600 : 100 x 70,5  = 423 ( kilogam )

đ/s : ...