một trong những đặc điểm của thường biến là

hint-header

Cập nhật ngày: 04-07-2022

Bạn đang xem: một trong những đặc điểm của thường biến là


Chia sẻ bởi: Lê Thị Thanh Mai


Một trong mỗi điểm lưu ý của thông thường đổi thay là

thay thay đổi kểu ren, không bao giờ thay đổi loại hình.

B

thay thay đổi loại hình, không bao giờ thay đổi loại ren.

C

thay thay đổi loại hình và thay cho thay đổi loại ren.

D

không thay cho thay đổi loại ren, không bao giờ thay đổi loại hình.

Chủ đề liên quan

Muốn năng suất vượt lên số lượng giới hạn của như là hiện tại sở hữu tớ cần lưu ý cho tới việc

A

cải tiến thủ như là gia cầm, cây xanh.

B

cải tạo nên ĐK môi trường xung quanh sinh sống.

C

cải tiến thủ kinh nghiệm tạo ra.

D

tăng cường cơ chế đồ ăn, phân bón.

Một quần thế ngẫu phối đang được ở hiện trạng thăng bằng DT, sở hữu tỉ lệ thành phần loại ren aa là 36%. Tần số những loại ren của quần thể cơ là

Định luật Hacđi - Vanbec phản ánh

A

trạng thái động của quần thể.

B

sự thăng bằng DT của quần thể ngẫu phối.

C

trạng thái ổn định ấn định của những tần số alen nhập quần thể.

D

sự tăng tỉ lệ thành phần loại hình đảm bảo chất lượng.

Ở người, ren quy ấn định group tiết A, B, O và AB sở hữu 3 alen: IA, IB, IO bên trên NST thông thường. Một cặp phu nhân ck sở hữu group tiết A và B sinh được một trai đầu lòng sở hữu group tiết O . Kiểu ren về group tiết của cặp phu nhân ck này là

C

một người IAIO người còn sót lại IBIO.

Một quần thể sở hữu 1000 thành viên, nhập đó: 300 thành viên sở hữu loại ren AA, 200 thành viên sở hữu loại ren Aa, 500 thành viên sở hữu loại ren aa. Tần số alen A, alen a nhập quần thể là

Ở những loại loại vật lưỡng bội, số group ren links ở từng loại vày số

A

nhiễm sắc thể nhập cỗ lưỡng bội của loại.

B

nhiễm sắc thể nhập cỗ đơn bội của loại.

Trong số những quần thể tiếp sau đây, sở hữu từng nào quần thể đang được ở hiện trạng thăng bằng di truyền?
Quần thể 1: 0,09AA: 0,42Aa: 0,49aa Quần thể 2: 100% aa
Quẩn thể 3: 100% Aa Quần thể 4: 0.25AA: 0,5Aa: 0,25aa

Ở một đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen bên trên 2 cặp NST tương đồng; ren A: vàng, alen a: xanh; ren B: phân tử nhẵn, alen b: phân tử nhăn. Dự đoán sản phẩm về loại hình của phép tắc lai P: AABB x AaBb.

A

Xem thêm: toán lớp 4 trang 120

3 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn.

C

1 vàng, trơn: 1 xanh rờn, nhẵn.

D

3 vàng, trơn: 1 xanh rờn, nhẵn.

Cho lai nhị cây túng thiếu ngược tròn trĩnh cùng nhau, F1 chiếm được 100% ngược dẹt. Cho F1 tự động thụ phấn, F2 chiếm được 272 cây túng thiếu ngược tròn trĩnh, 183 cây túng thiếu ngược bầu dục và 31 cây túng thiếu ngược lâu năm. Sự DT tính trạng hình dạng ngược túng thiếu tuân theo dõi quy luật

Thực hóa học của qui luật phân li song lập là rằng về

A

sự phân li song lập của những cặp alen nhập quy trình hạn chế phân.

B

sự tổng hợp của những alen nhập quy trình thụ tinh ma.

C

sự phân li loại hình theo dõi tỉ lệ thành phần (3:1)n

D

sự phân li song lập của những cặp tính trạng.

Gen phân phối tới việc tạo hình nhiều tính trạng được gọi là

Một quần thể ngẫu phối sở hữu cấu tạo di truyền: 0,6 AA + 0,2 Aa + 0,2 aa = 1. Tần số kha khá của alen A, a thứu tự là

Ở người, loại tóc do một ren bao gồm 2 alen (A, a) phía trên NST thông thường. Một người nam nhi tóc xoăn lấy phu nhân cũng tóc xoăn, bọn họ sinh phen loại nhất được một trai tóc xoăn và phen loại nhị được một gái tóc trực tiếp. Cặp phu nhân ck này còn có loại ren là

Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

A

mất ổn định ấn định tần số kha khá của những alen nhập quần thể ngẫu phối.

B

mất ổn định ấn định tần số những thể đồng thích hợp nhập quần thể ngẫu phối.

C

ổn ấn định về tần số alen và bộ phận loại ren nhập quần thể ngẫu phối.

D

mất thăng bằng bộ phận loại ren nhập quần thể ngẫu phối.

Một quần thể ngẫu phối đang được ở hiện trạng thăng bằng DT, sở hữu tỉ lệ thành phần loại ren aa là 81%. Tần số những loại ren của quần thể cơ là

Quần thể này tại đây sở hữu bộ phận loại ren đạt hiện trạng cân nặng bằng?

Cho tần số thiến ren : AC = 25% ; AB = 45% ; CB = 20%. Bản trang bị ren là

Một quần thể sở hữu bộ phận loại gen: 0,6AA + 0,4Aa = 1. Cấu trúc DT của quần thể ở mới sau khoản thời gian tự động phối là

Quy luật phân li song lập thêm phần lý giải hiện tại tượng

A

các ren phía trên và một NST.

B

các ren phân li và tổng hợp nhập hạn chế phân.

C

sự DT những ren tồn bên trên nhập nhân tế bào.

Xem thêm: đối tượng của giao thông vận tải là

D

biến dị tổng hợp đa dạng ở loại giao hợp.

Phép lai P: AaBbDdEe x AAbbDdEe rất có thể tạo hình ở mới F1 từng nào loại loại hình?