Người Chồng Không Biết Xấu Hổ

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED

“I’m ashamed of the way we live,”
a young wife says to her lazy husband who refuses to find a job.
“My father pays our rent. My mother buys all of our food. My sister buys our clothes. My aunt bought us a car. I’m just so ashamed.” The husband rolls over on the couch. “And you damn well should be,” he agrees. “Those two worthless brothers of yours ain’t never give us a cent!”

MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ

“Em xấu hổ về cách sống của chúng ta,”
một người vợ trẻ nói với ông chồng lười – người từ chối đi tìm việc làm.
” Ba em trả tiền thuê nhà. Má em mua tất cả đồ ăn.Chị em mua quần áo chúng ta. Cô em mua xe hơi cho chúng ta. Em quá xấu hổ.”
Người chồng lăn tròn trên đi văng. “Và em nên tiếp tục chỉ trích nữa,” anh ta đồng ý. “Hai ông anh vô dụng của em không bao giờ cho chúng ta một xu!”

Xu Hướng

Kinh nghiệm tìm mua ghế sofa da bò thật nhập khẩu Malaysia uy tín nhất

Với tiêu chí chọn các sản phẩm nội thất ghế sofa da nhập khẩu chất lượng cao và ngày càng khắt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *