nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên

Câu hỏi:

24/09/2019 22,560

 D. chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Bạn đang xem: nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên

Đáp án chủ yếu xác

+ Nguyên tắc đưa đến loại năng lượng điện xoay chiều dựa vào hiện tượng lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

ü   Đáp án D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt một năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 50 V vô nhị đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở thuần R vướng tiếp nối nhau với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng thân thích nhị đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng thân thích nhị đầu cuộn cảm bằng:

 A. 40 V.

 B. 10 V.

 C. đôi mươi V.

 D. 30 V.

Câu 2:

Đặt vô nhị đầu đoạn mạch RLC tiếp nối nhau một điện áp xoay chiều u = U0cosωt thì phỏng lệch sóng của điện áp u với độ mạnh loại năng lượng điện i vô mạch được tính theo đuổi công thức

A. tanφ = ωL - 1C.ωR

B. tanφ = ωC - 1L.ωR

C. tanφ = ωL - C.ωR

D. L.ω + C.ωR

Câu 3:

Đặt năng lượng điện áp u = 1202cos100πt-π6  V vô nhị đầu đoạn mạch bao gồm năng lượng điện trở R, cuộn cảm thuần L = 87π  H và tụ C vướng tiếp nối nhau. Điện áp nhị đầu cuộn cảm thời điểm hiện nay là uL = 1752cos100πt+π12  V. Giá trị của năng lượng điện trở R là:

A. 602 Ω

B. 60 Ω

Xem thêm: khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì

C. 302 Ω

D. 87,5 Ω

Câu 4:

Đối với những công cụ hấp phụ năng lượng điện như quạt, tủ giá tiền người tao nâng lên thông số năng suất là để?

 A. tăng năng lượng điện áp tấp tểnh nấc.

 B. rời năng suất hấp phụ.

 C. rời độ mạnh loại năng lượng điện.

 D. tăng năng suất lan sức nóng.

Câu 5:

Dòng năng lượng điện xoay chiều chạy qua chuyện mạch chỉ mất cuộn chão thuần cảm luôn:

 A. với trộn thuở đầu vì như thế 0.

 B. trễ trộn rộng lớn năng lượng điện áp nhị đầu mạch góc π2

 C. với trộn thuở đầu bằng-π2

 D. sớm trộn rộng lớn năng lượng điện áp nhị đầu mạch góc π2

Câu 6:

Trong các biểu thức của độ quý hiếm hiệu dụng của loại năng lượng điện xoay chiều sau, hãy chọn công thức sai 

A. E = E02

B. U = U02

C. I = I02

Xem thêm: chất nào sau đây gọi là xút ăn da

D. f = f02