nguyên tắc thu sóng điện tử dựa vào

Câu hỏi:

24/07/2019 33,105

A. nằm trong hưởng trọn năng lượng điện vô mạch LC.

Bạn đang xem: nguyên tắc thu sóng điện tử dựa vào

Đáp án chủ yếu xác

B. sự phản xạ sóng năng lượng điện kể từ của mạch xấp xỉ hở.

C. hít vào sóng năng lượng điện kể từ của môi trường xung quanh.

D. uỷ thác quẹt sóng năng lượng điện kể từ.

Chọn A.

 Nguyên tắc thu sóng năng lượng điện kể từ phụ thuộc hiện tượng lạ nằm trong hưởng trọn năng lượng điện vô mạch LC

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quy trình Viral sóng năng lượng điện kể từ, vectơ B và vectơ E luôn luôn

A. trùng phương và vuông góc với phương truyền sóng.

B. trở thành thiên tuần trả theo đuổi không khí, ko tuần trả theo đuổi thời hạn.

C. xấp xỉ ngược trộn.

D. xấp xỉ nằm trong trộn.

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là không đúng vào lúc nói đến năng lượng điện kể từ trường?

A. Một kể từ ngôi trường trở thành thiên đều theo đuổi thời hạn sinh đi ra một năng lượng điện ngôi trường xoáy trở thành thiên ở những điểm lân cận

B. Một năng lượng điện ngôi trường trở thành thiên theo đuổi thời hạn sinh đi ra một kể từ ngôi trường xoáy ở những điểm lân cận

C. Điện ngôi trường và kể từ ngôi trường xoáy đem những đàng mức độ là đàng cong kín

D. Đường mức độ của năng lượng điện ngôi trường xoáy là những đàng cong kín xung quanh những đàng mức độ kể từ của kể từ ngôi trường trở thành thiên

Câu 3:

Khi vướng tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C1 với cuộn cảm L thì mạch nhận được sóng đem bước sóng  λ1 = 60m. khi vướng tụ năng lượng điện đem năng lượng điện dung C2 với cuộn L thì mạch nhận được sóng đem bước sóng λ2 = 80m. Khi vướng tiếp nối đuôi nhau C1 và C2 với cuộn L thì mạch nhận được sóng đem bước sóng là

A. 48m.

B. 70m.

C. 100m.

Xem thêm: lực ma sát là gì

D. 140m.

Câu 4:

Trong năng lượng điện kể từ ngôi trường, những vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường và vectơ chạm màn hình kể từ luôn

A. nằm trong phương, ngược chiều

B. nằm trong phương, nằm trong chiều

C. đem phương vuông góc với nhau

D. đem phương nghiêng nhau góc 450

Câu 5:

Sóng năng lượng điện kể từ vô chân không tồn tại tần số f = 150kHz, bước sóng của sóng năng lượng điện kể từ bại liệt là

A. 2000m

B. 2000km

C. 1000m

D. 1000km

Câu 6:

Phát biểu này sau đó là không đúng?

A. Một kể từ ngôi trường trở thành thiên tăng dần dần đều theo đuổi thời hạn, nó sinh đi ra một năng lượng điện ngôi trường xoáy.

B. Một năng lượng điện ngôi trường trở thành thiên tuần trả theo đuổi thời hạn, nó sinh đi ra một kể từ ngôi trường.

C. Một kể từ ngôi trường trở thành thiên tăng dần dần đều theo đuổi thời hạn, nó sinh đi ra một năng lượng điện ngôi trường trở thành thiên tuần trả theo đuổi thời gian

D. Một năng lượng điện ngôi trường trở thành thiên tăng dần dần đều theo đuổi thời hạn, nó sinh đi ra một kể từ trường

Câu 7:

Mạch lựa chọn sóng của dòng sản phẩm thu vô tuyến năng lượng điện bao gồm tụ năng lượng điện C = 880pF và cuộn cảm L = 20μH. Cách sóng năng lượng điện kể từ tuy nhiên mạch nhận được là

A. 100m

B. 150m

C. 250m

Xem thêm: trong không gian oxyz cho mặt cầu s

D. 500m