nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể

Câu hỏi:

31/03/2022 2,118

C. Cá chép và cá vàng nhập bể cá cảnh.  

Bạn đang xem: nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể

D. Đàn cá rô nhập ao.

Đáp án chủ yếu xác

Nhóm thành viên là quần thể: D vì như thế những thành viên này nằm trong loại, nằm trong cộng đồng sinh sống trong một sinh cảnh, trong một khoảng chừng thời hạn chắc chắn.

Đáp án nên chọn là: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nếu tỷ lệ của một quần thể loại vật tăng vượt mức tối nhiều thì:

A. sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trong những thành viên nhập quần thể tăng thêm.

B. sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trong những thành viên nhập quần thể hạ xuống.

C. sự tương hỗ trong những thành viên nhập quần thể tăng thêm.

D. sự xuất cư của những thành viên nhập quần thể tách cho tới nấc ít nhất.

Câu 2:

Ý nào KHÔNG ĐÚNG đối với động vật hoang dã sinh sống trở nên bọn đàn nhập tự động nhiên?

A. Có lợi nhập việc làm mò mẫm tìm tòi thực phẩm.

B. Phát hiện nay quân địch thời gian nhanh rộng lớn.

C. Tự vệ chất lượng tốt rộng lớn.

D. Thường xuyên ra mắt sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh.

Câu 3:

Khi nói tới mối quan hệ tương hỗ nằm trong loại, tuyên bố nào là tại đây sai?

A. Tại nhiều quần thể thực vật, những cây sinh sống theo đòi group chịu đựng đựng được gió máy bão chất lượng tốt rộng lớn những cây nằm trong loại sinh sống riêng rẽ rẽ.

B. Hỗ trợ nằm trong loại chỉ xuất hiện nay Khi tỷ lệ thành viên nhập quần thể tăng thêm quá cao.

Xem thêm: ngành bưu chính nước ta hiện nay

C. Quan hệ tương hỗ trong những thành viên nhập quần thể đáp ứng cho tới quần thể tồn bên trên một cơ hội ổn định ấn định và khai quật được tối ưu mối cung cấp sinh sống của môi trường xung quanh.

D. Quan hệ tương hỗ nằm trong loại thể hiện nay qua chuyện hiệu suất cao nhóm

Câu 4:

Vào mùa sinh đẻ, những thành viên loại nhập quần thể cò giành giành nhau điểm tiện nghi nhằm thực hiện tổ. Đây là ví dụ về côn trùng quan tiền hệ

A. Hỗ trợ nằm trong loại.

B. Cạnh giành nằm trong loại.

C. Hội sinh.

D. Hợp tác.

Câu 5:

Hiện tượng ngay tắp lự rễ ở những cây thông thể hiện nay côn trùng quan tiền hệ

A. tương hỗ.

B. tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh.

C. nằm trong sinh.

D. thích hợp tác

Câu 6:

Hiện tượng thành viên tách thoát ra khỏi group nhằm:

A. thực hiện tăng năng lực tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trong những thành viên.

B. thực hiện tăng cường độ sinh đẻ.

C. thực hiện tách nhẹ nhõm tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trong những thành viên, giới hạn sự hết sạch mối cung cấp thực phẩm nhập vùng.

Xem thêm: cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là

D. thực hiện cho tới mối cung cấp thực phẩm hết sạch nhanh gọn.