phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta

hint-header

Cập nhật ngày: 19-08-2022

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta


Chia sẻ bởi: 10G_Nguyễn Quốc Ngọc


Phát biểu nào là tại đây không thể hiện nay sự chuyển dời tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính nước ta?

Xuất hiện nay những ngành công nghiệp trung tâm.

B

Phân hóa phát triển Một trong những vùng nội địa.

C

Hình trở thành những vùng động lực trở nên tân tiến tài chính.

D

Hình trở thành những vùng tài chính trung tâm.

Chủ đề liên quan

Biểu hiện nay của chuyển dời tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính ở việt nam là

A

các quần thể công nghiệp triệu tập và vùng chuyên nghiệp canh được tạo hình.

B

nhiều sinh hoạt công ty mới nhất thành lập và hoạt động và tạo hình những vùng động lực.

C

tỉ trọng của công nghiệp chế biến hóa tăng, công nghiệp khai quật tách.

D

Nhà nước quản ngại lí những ngành tài chính và những nghành nghề dịch vụ tài chính then chốt.

Trong chống I, tỉ trọng ngành thủy sản với Xu thế tăng bởi vẹn toàn nhân đa phần nào là sau đây?

A

Nguồn khoáng sản thủy sản đa dạng và phong phú.

B

Trang vũ trang càng ngày càng được tiến bộ.

C

Nông nghiệp, lâm nghiệp không nhiều được góp vốn đầu tư.

D

Hiệu ngược tài chính kể từ thủy sản cao hơn nữa.

Biểu hiện nay của chuyển dời tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính ở việt nam là

A

các quần thể công nghiệp triệu tập và vùng chuyên nghiệp canh được tạo hình.

B

nhiều sinh hoạt công ty mới nhất thành lập và hoạt động và tạo hình những vùng động lực.

C

tỉ trọng của công nghiệp chế biến hóa tăng, công nghiệp khai quật tách.

D

Nhà nước quản ngại lí những ngành tài chính và những nghành nghề dịch vụ tài chính then chốt.

Phát biểu nào là tại đây trúng với chuyển dời tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính ở việt nam hiện nay nay?

A

Hình trở thành những vùng động lực trở nên tân tiến tài chính.

B

Nhiều mô hình công ty mới nhất thành lập và hoạt động và trở nên tân tiến.

C

Lĩnh vực tài chính then chốt bởi Nhà nước quản ngại lí.

D

Tỉ trọng chống công nghiệp và kiến tạo tăng.

Hạn chế lớn số 1 của việc phát triển tài chính việt nam nhập thời hạn qua chuyện là

A

tăng trưởng tạm thời.

B

tăng trưởng với vận tốc đủng đỉnh.

C

tăng trưởng đa phần theo đòi chiều rộng.

D

tăng trưởng ko đồng đều Một trong những ngành.

Việc tách tỉ trọng cây hoa màu, tăng tỉ trọng cây lâu năm nhằm mục đích mục tiêu đa phần nào là sau đây?

A

Tạo đi ra nhiều thành phầm xuất khẩu.

B

Phát huy ưu thế về khu đất đai, nhiệt độ.

C

Nâng cao hiệu suất cao tài chính nông nghiệp.

D

Chuyển nền nông nghiệp quý phái phát triển sản phẩm hoá.

Nguyên nhân thực hiện chuyển dời tổ chức cơ cấu những bộ phận tài chính ở việt nam đa phần là do

A

nền tài chính việt nam đang được càng ngày càng hội nhập toàn thế giới.

B

nước tớ đang được trở nên tân tiến tài chính thị ngôi trường.

C

quá trình công nghiệp hoá, tiến bộ hoá.

D

phát triển nền tài chính thị ngôi trường và hội nhập toàn thế giới.

Chiến lược cần thiết nhập quy trình công nghiệp hoá, tiến bộ hoá tổ quốc là

A

tăng trưởng tài chính nhanh chóng.

B

thúc đẩy quy trình đô thị mới.

C

thúc đẩy sự chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính.

D

tăng làm việc với trình độ nghệ thuật cao.

Vai trò cần thiết của chống tài chính với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế thể hiện nay ở

A

đóng canh ty tối đa nhập tổ chức cơ cấu GDP.

B

tỉ trọng tăng nhanh chóng nhập tổ chức cơ cấu GDP.

C

giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền tài chính.

D

tỉ trọng nhập tổ chức cơ cấu GDP trong mỗi năm vừa qua ổn định toan.

Việc tạo hình những vùng động lực trở nên tân tiến tài chính ở việt nam nhằm mục đích mục tiêu đa phần nào là sau đây?

Xem thêm: điểm giống nhau trong tổ chức bộ máy nhà nước của các quốc gia cổ trên lãnh thổ việt nam là

A

Phát triển tài chính và hội nhập quốc tế.

B

Phát triển tài chính và xử lý việc thực hiện.

C

Hội nhập quốc tế và xử lý việc thực hiện.

D

Nâng cao cuộc sống và đảm bảo an toàn môi trường xung quanh.

Kết ngược nào là sau đó là lớn số 1 của quy trình tăng mạnh trở nên tân tiến tài chính ở nước ta?

A

Hình trở thành những vùng chuyên nghiệp canh và quần thể công nghiệp.

B

Hình trở thành những vùng động lực và quần thể technology cao.

C

Chuyển dịch tổ chức cơ cấu tài chính, tạo hình những khu công nghiệp.

D

Chuyển dịch tổ chức cơ cấu tài chính, phân hóa những vùng phát triển.

Khu vực tài chính với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế tăng nhanh chóng bởi vẹn toàn nhân đa phần nào là sau đây?

A

Khai thác với hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

B

Việt Nam đang trở thành member của không ít tổ chức triển khai.

C

Tận dụng đảm bảo chất lượng thế mạnh mối cung cấp làm việc, thị ngôi trường.

D

Đường lối xuất hiện, hội nhập càng ngày càng sâu sắc rộng lớn.

Xu phía chuyển dời tổ chức cơ cấu nền tài chính theo đòi bờ cõi ở việt nam không nên là

A

hình trở thành những vùng chuyên nghiệp canh cây lâu năm và cây hoa màu.

B

phát triển những ngành tận dụng tối đa được ưu thế mối cung cấp làm việc đầy đủ.

C

phát triển vùng tài chính động lực, tạo hình vùng tài chính trung tâm.

D

xây dựng những quần thể công nghiệp triệu tập, khu công nghiệp với quy tế bào rộng lớn.

Phát biểu nào là tại đây không đúng với chống III (dịch vụ) nhập tổ chức cơ cấu GDP nước ta?

A

Kết cấu hạ tầng tài chính và khu đô thị trở nên tân tiến.

B

Có những bước phát triển ở một vài mặt mũi.

C

Dịch vụ góp phần nhỏ nhập phát triển tài chính.

D

Nhiều mô hình công ty vừa được thành lập và hoạt động.

Cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông - lâm - ngư nghiệp của việt nam đang được chuyển dời theo đòi hướng

A

tăng tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

B

giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

C

giảm tỉ trọng nông nghiệp, tách tỉ trọng thuỷ sản.

D

tăng tỉ trọng nông nghiệp, tách tỉ trọng thuỷ sản.

Đặc điểm nào tại đây không đúng với quần thể vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

A

Quản lí các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt.

B

Giữ vai trò chủ đạo nhập nền kinh tế.

C

Tỉ trọng có xu hướng giảm nhập cơ cấu GDP.

D

Tỉ trọng giữ ổn định nhập cơ cấu GDP.

Thành phần tài chính nào là tại đây lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền tài chính nước ta?

D

Kinh tế với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Điểm đặc trưng nào là tại đây không trúng với việc chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính theo đòi bờ cõi ở nước ta?

A

Xuất hiện nay những quần thể công nghiệp quy tế bào rộng lớn.

B

Miền núi trở nên vùng tài chính linh động.

C

Hình trở thành những vùng tài chính trung tâm.

D

Hình trở thành những vùng chuyên nghiệp canh nông nghiệp.

Hạn chế nhập chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành tài chính của việt nam thời hạn qua chuyện là

A

tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp tách liên tiếp.

B

tốc phỏng chuyển dời còn đủng đỉnh.

C

tỉ trọng công ty tách và không yên tâm.

D

tỉ trọng công nghiệp - kiến tạo thấp.

Phát biểu nào là tại đây trúng với Xu thế chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành tài chính việt nam hiện nay nay?

A

Tốc phỏng chuyển dời ra mắt còn đủng đỉnh.

B

Nhà nước quản ngại lí những ngành then chốt.

C

Xem thêm: vùng kinh tế phát triển nhất của liên bang nga là

Đáp ứng khá đầy đủ sự trở nên tân tiến tổ quốc.

D

Còn ko theo phía công nghiệp hóa.