phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ

 • Câu hỏi:

  Phương án này bên dưới đó là khai báo mảng ăn ý lệ?

  • A. mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;
  • B. mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER;
  • C. mang : ARRAY(0..10) : INTEGER;
  • D. mang : ARRAY[0..10] : INTEGER;

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ

  Đáp án đúng: B

  mang : ARRAY[0..10] OF INTEGER;

Mã câu hỏi: 13477

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: bài văn tả cô giáo hay nhất

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: đề tham khảo toán 2023

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho khai báo mảng như sau: Var m : array[0..10] Of integer ; Phương án này sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?
 • Cho khai báo mảng và đoạn công tác bên dưới đây: Đoạn công tác bên trên tiến hành việc làm gì bên dưới đây?
 • Khai báo đổi thay mảng loại gián tiếp là:
 • Phương án này sau đó là khai báo mảng ăn ý lệ?
 • Phát biểu này tại đây về chỉ số của mảng là thích hợp nhất?