rút gọn phân số lớp 4

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Bạn đang xem: rút gọn phân số lớp 4

 • Giải Toán lớp 4 trang 114 Kết nối tri thức

  Xem điều giải
Lưu trữ: Giải Toán lớp 4 trang 114 Rút gọn gàng phân số (sách cũ)

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 1: Rút gọn gàng những phân số :

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 2: Trong những phân số

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

a) Phân số nào là tối giản ? Vì sao ?

b) Phân số nào là rút gọn gàng được ? Hãy rút gọn gàng phần số cơ.

Lời giải:

a) Các phân số tối giản vì như thế tử số và kiểu số của bọn chúng ko nằm trong phân chia không còn mang đến số rộng lớn lơn 1 ( hoặc vì như thế tớ ko thể rút gọn gàng được những phân số cơ nữa):

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Quảng cáo

b) Phân số rút gọn gàng :

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 3: Viết số phù hợp nhập dù rỗng tuếch :

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Bài giảng: Rút gọn gàng phân số - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài xích luyện Toán lớp 4:

 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 4 Bài 101: Rút gọn gàng phân số

Xem thêm thắt điều giải bài xích luyện Toán lớp 4 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 114 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 116 Quy đồng kiểu số những phân số
 • Giải Toán lớp 4 trang 116, 117 Quy đồng kiểu số những phân số (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 117, 118 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 118 Luyện luyện chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 119 So sánh nhì phân số nằm trong kiểu số

Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Nếu nhân cả tử số và kiểu số của một phân số với nằm trong một vài bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vị phân số vẫn mang đến.

Nếu cả tử số và kiểu số của một phân số nằm trong phân chia không còn mang đến một vài bất ngờ không giống 0 thì sau khoản thời gian phân chia tớ được một phân số vị phân số vẫn mang đến.

Khi rút gọn gàng phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau: 

Xét coi tử số và kiểu số nằm trong phân chia không còn mang đến số bất ngờ nào là to hơn 1.

Chia tử số và kiểu số mang đến số cơ.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Khi có được phân số tối giản.

Ví dụ: Rút gọn gàng phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy 6 và 9 đều phân chia không còn mang đến 3 nên: 

Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số

2 và 3 ko nằm trong phân chia shết mang đến một vài bất ngờ nào là to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số ko thể rút gọn gàng được nữa. Ta bảo rằng phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân sốlà phân số tối giản và phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số và được rút gọn gàng trở thành phân số tối giản Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số .

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tìm phân số vị nhau

Phương pháp: 

Nếu nhân cả tử số và kiểu số của một phân số với nằm trong một vài bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vị phân số vẫn mang đến.

Nếu cả tử số và kiểu số của một phân số nằm trong phân chia không còn mang đến một vài bất ngờ không giống 0 thì sau khoản thời gian phân chia tớ được một phân số vị phân số vẫn mang đến.

Ví dụ: Phân số nào là sau đây vị với phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số ?

Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số

Lời giải: 

Ta có:

Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số 

Vậy trong những phân số vẫn mang đến, phân số vị phân số là Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số 

Xem thêm: lập trình python cơ bản

Dạng 2: Rút gọn gàng phân số

Phương pháp: 

Khi rút gọn gàng phân số hoàn toàn có thể thực hiện như sau: 

Xét coi tử số và kiểu số nằm trong phân chia không còn mang đến số bất ngờ nào là to hơn 1.

Chia tử số và kiểu số mang đến số cơ.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Khi có được phân số tối giản.

Ví dụ: Rút gọn gàng những phân số: Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số 

Lời giải:

Ta thấy cả 8 và 16 đều phân chia không còn mang đến 8 nên: Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy cả 15 và 40 đều phân chia không còn mang đến 5 nên: Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy cả 75 và 36 đều phân chia không còn mang đến 3 nên: Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số .

Dạng 3: Tìm phân số tối giản

Phương pháp: 

Phân số tối giản với tử số và kiểu số ko nằm trong phân chia không còn mang đến một vài bất ngờ nào là to hơn 1.

Ví dụ: Trong những phân số sau đây: Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số .

Phân số nào là phân số tối giản, phân số nào là ko là phân số tối giản? Nếu phân số vẫn mang đến ko là phân số tối giản thì nên rút gọn gàng phân số cơ.

Lời giải:

Phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 5 và 6 ko nằm trong phân chia không còn mang đến một vài bất ngờ nào là to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số  là phân số tối giản.

Phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 4 và 7 ko nằm trong phân chia không còn mang đến một vài bất ngờ nào là to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số  là phân số tối giản.

Phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 30 và 42 đều phân chia không còn mang đến 6 nên: Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số .

Phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 7 và 21 đều phân chia không còn mang đến 7 nên: Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số .


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số (có đáp án)

Câu 1: Con hãy lựa chọn đáp án chính nhất:

A. Nếu nhân cả tử số và kiểu số của một phân số với nằm trong một vài bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vị phân số vẫn cho

B. Nếu cả tử số và kiểu số của một phân số nằm trong phân chia không còn mang đến một vài bất ngờ không giống 0 thì sau khoản thời gian phân chia được một phân số vị phân số vẫn cho

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 2: Điền số phù hợp nhập dù trống:

Bài luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải

Câu 3: Điền số phù hợp nhập dù trống:

Bài luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải

Câu 4: Trong những phân số sau, phân số nào là là phân số tối giản?

Bài luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải

Câu 5: Trong những phân số sau đây, phân số nào là vị phân số Bài luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải

Bài luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải

Câu 6: Trong những phân số sau, phân số nào là vị với phân số Bài luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải

Bài luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải

Câu 7: Rút gọn gàng phân số sau trở thành phân số tối giản:

Bài luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải

Câu 8: Bài luyện Phân số vị nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 với điều giải Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài xích luyện Toán lớp 4
 • Top 80 Đề ganh đua Toán lớp 4 với đáp án
 • Giải bài xích luyện Cùng em học tập Toán lớp 4

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và bài xích luyện vào ngày cuối tuần, gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: đề tham khảo toán 2023

Loạt bài xích Giải bài xích luyện Toán 4 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 4 của công ty chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài luyện Toán 4Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 4 sách mới nhất những môn học