sách tin học lớp 3

MÔN TIN HỌC 3

Nội dung

Bạn đang xem: sách tin học lớp 3

1. Tập huấn dùng sách

- Tài liệu Tập huấn coi bên trên đây

- Bài giảng Tập huấn coi bên trên trên đây

2. Sách năng lượng điện tử

- Sách học viên coi bên trên đây

- Sách nghề giáo coi bên trên đây

- Vở bài bác luyện coi bên trên đây

3. Học liệu hỗ trợ sách

- Bài 1. tin tức và quyết định

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Video người sử dụng mang đến sinh hoạt Khởi động coi bên trên đây

- Bài 2. Ba dạng vấn đề thông thường gặp

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 3. Xử lí thông tin

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 4. Máy xử lí thông tin

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 5. Các bộ phận cơ phiên bản của dòng sản phẩm tính

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Video người sử dụng mang đến sinh hoạt Khởi động coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 1 khuôn mẫu 1 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 1 khuôn mẫu 2 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 2 khuôn mẫu 1 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 2 khuôn mẫu 2 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 3 coi bên trên đây

- Bài 6. Các loại PC thông dụng

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 1 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 2 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 3 khuôn mẫu 1 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 3 khuôn mẫu 2 coi bên trên đây

- Bài 7. Sử dụng con chuột máy tính

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức khuôn mẫu 1 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức khuôn mẫu 2 coi bên trên đây

- Bài 8. Tư thế khi thao tác với máy tính

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 9. Điều khiển máy tính

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 10. An toàn về năng lượng điện khi dùng máy tính

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức coi bên trên đây

- Bài 11. Án Thư phím máy tính

Xem thêm: đặt câu theo mẫu ai là gì

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức khuôn mẫu 1 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức khuôn mẫu 2 coi bên trên đây

- Bài 12. Cách gõ bàn phím

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 13. Tin tức và vui chơi giải trí bên trên Internet

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Video người sử dụng mang đến sinh hoạt Khởi động coi bên trên đây

- Bài 14. tin tức bên trên Internet

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức coi bên trên đây

- Bài 15. Sắp xếp

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 1 khuôn mẫu 1 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 1 khuôn mẫu 2 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 2 coi bên trên đây

- Bài 16. Sơ vật dụng hình cây

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Video người sử dụng mang đến sinh hoạt Khởi động coi bên trên đây

- Bài 17. Tệp, folder và ổ đĩa

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 1 coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức số 2 coi bên trên đây

- Bài 18. Tạo, xóa, thay tên thư mục

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Một số hình hình ảnh nhằm thực hành thực tế coi bên trên đây

- Bài 19. chỉ vệ vấn đề cá thể, gia đình

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Video người sử dụng mang đến sinh hoạt Khởi động coi bên trên đây

- Bài đôi mươi. Phần mượt trình chiếu

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 21. Nhập văn phiên bản mang đến trang chiếu

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 22. Chèn hình hình ảnh vô trang chiếu

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 23. Quan sát toàn cầu đương nhiên nhờ máy tính

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh họa coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phần mượt Solar System coi bên trên đây

- Bài 24. Luyện luyện dùng con chuột máy tính

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phần mượt Basic Mouse Skills coi bên trên đây

- Bài 25. Công việc triển khai bám theo từng bước

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức coi bên trên đây

- Bài 26. Chia trách nhiệm trở nên những trách nhiệm nhỏ

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Video người sử dụng mang đến sinh hoạt Khởi động coi bên trên đây

- Bài 27. Cách rằng Nếu…thì…

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây

- Bài 28. Xác tấp tểnh nhiệm vụ

Xem thêm: bài văn về thiếu nhi

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức coi bên trên đây

- Bài 29. Nhiệm vụ và sự trợ canh ty của dòng sản phẩm tính

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức coi bên trên đây

- Bài 30. Thực hiện tại trách nhiệm đem sự trợ canh ty của dòng sản phẩm tính

 • Kế hoạch bài bác dạy dỗ minh hoạ coi bên trên đây
 • Bài giảng năng lượng điện tử coi bên trên đây
 • Phiếu tiếp thu kiến thức coi bên trên đây

4. Đề đánh giá cuối học tập kì

 • Đề đánh giá học tập kì I minh họa 1 coi bên trên đây
 • Đề đánh giá học tập kì I minh họa 2 bên trên đây
 • Đề đánh giá học tập kì II minh họa 1 coi bên trên đây
 • Đề đánh giá học tập kì II minh họa 2 bên trên đây