sách toán lớp 7 chân trời sáng tạo

THCS.TOANMATH.com ra mắt cho tới quý thầy, gia sư và những em học viên lớp 7 Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo).

Bạn đang xem: sách toán lớp 7 chân trời sáng tạo

PHÂN SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Tập phù hợp những số hữu tỉ.
Bài 2. Các quy tắc tính với số hữu tỉ.
Bài 3. Luỹ quá của một vài hữu tỉ.
Bài 4. Quy tắc vết ngoặc và quy tắc gửi vế.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Thực hành tính chi phí năng lượng điện.
Bài luyện cuối chương 1.

CHƯƠNG 2. SỐ THỰC.
Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc nhị số học tập.
Bài 2. Số thực. Giá trị vô cùng của một vài thực.
Bài 3. Làm tròn trĩnh số và ước tính thành quả.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Tính chỉ số nhận xét thể trạng BMI (Body Mass Index).
Bài luyện cuối chương 2.

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
CHƯƠNG 3. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.
Bài 1. Hình vỏ hộp chữ nhật – Hình lập phương.
Bài 2. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương.
Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 4. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Các việc về đo lường và vội vàng hình.
Bài luyện cuối chương 3.

Xem thêm: quần đảo hoàng sa thuộc tỉnh nào

HÌNH HỌC PHẲNG.
CHƯƠNG 4. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 1. Các góc ở địa điểm đặc biệt quan trọng.
Bài 2. Tia phân giác.
Bài 3. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy tuy vậy.
Bài 4. Định lí và chứng tỏ một toan lí.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Vẽ hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy song và đo góc bởi vì ứng dụng GeoGebra.
Bài luyện cuối chương 4.

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.
Bài 1. Thu thập và phân loại tài liệu.
Bài 2. Biểu vật dụng hình quạt tròn trĩnh.
Bài 3. Biểu vật dụng đoạn trực tiếp.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức.
Dùng biểu vật dụng nhằm phân tách thành quả học hành môn Toán của lớp.
Bài luyện cuối chương 5.
Bảng lý giải thuật ngữ.
Bảng tra cứu vớt thuật ngữ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả hoàn toàn có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]