sản phẩm của giai đoạn hoạt hóa axit amin là

Câu hỏi:

04/03/2020 70,467

Bạn đang xem: sản phẩm của giai đoạn hoạt hóa axit amin là

B. Phức phù hợp aa-tARN.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Giai đoạn hoạt hoá axit amin ra mắt như sau:

- Dưới hiệu quả của một số ít enzim, những a.a tự tại nhập môi trường xung quanh nội bào được hoạt hoá nhờ gắn kèm với phù hợp hóa học ATP

- aa + ATP → aa hoạt hoá

- Nhờ tính năng của enzim quánh hiệu, a.a được hoạt hoá link với tARN tương ứng→ tinh vi a.a – tARN.

- aa hoạt hoá + tARN → Phức phù hợp aa - tARN

Vậy thành phầm của quy trình hoạt hóa axit amin đó là tinh vi aa-tARN.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mỗi ADN con cái sau nhân song đều phải có một mạch của ADN u, mạch còn sót lại được tạo hình kể từ những nuclêôtit tự tại. Đây là hạ tầng của nguyên vẹn tắc:

A. Bổ sung và bảo toàn.

B. Bán bảo toàn.

C. Bổ sung.

D. Bổ sung và buôn bán bảo toàn.

Câu 2:

Trong 64 cỗ phụ thân mã DT, với 3 cỗ phụ thân ko mã hoá mang lại axit amin này. Các cỗ phụ thân ê là:

A. UAG, UAA, UGA.

B. UUG, UGA, UAG.

C. UUG, UAA, UGA.

D. UGU, UAA, UAG.

Câu 3:

Ở một loại thực vật, ren A qui quyết định tính trạng phân tử đỏ lòm trội trọn vẹn đối với ren a qui quyết định tính trạng lặn phân tử white color. Trong một luật lệ lai, nếu như ở mới F1 với tỉ trọng 35 cây phân tử đỏ: 1 cây phân tử white thì loại ren của những cây phụ huynh là:

A. AAa x AAaa.

Xem thêm: đơn vị của áp suất là

B. AAa x AAa.

C. AAaa x AAaa.

D. A, B, C chính.

Câu 4:

Xét một ren bao gồm 2 alen trội-lặn trọn vẹn. Số loại luật lệ lai không giống nhau về loại ren nhưng mà mang lại mới sau đồng tính là:

A. 4

B. 2

C. 3

D. 6

Câu 5:

Trao thay đổi đoạn ko cân nặng thân thích 2 crômatit nhập cặp tương đương khiến cho hiện tại tượng

A. Chuyển đoạn.

B. Đảo đoạn.

C. Hoán vị ren.

D. Lặp đoạn và mất mặt đoạn

Câu 6:

Đột trở thành chênh chếch bội là việc biến hóa con số NST tương quan tới

A. Một số cặp NST.

B. Một số hoặc toàn cỗ những cặp NST.

C. Một, một trong những hoặc toàn cỗ những cặp NST.

Xem thêm: hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

D. Một hoặc một trong những cặp NST.