simon lake drew the inspiration

Simon Lake drew the inspiration ____ La submarine of undersea travel and exploration from Twenty Thousand Leagues Under the Sea.

Đáp án C

Bạn đang xem: simon lake drew the inspiration

Dịch nghĩa: Simon Lake đang được lấy hứng thú mang lại tàu lặn thám hiểm và du ngoạn mặt dưới biển cả La kể từ cuốn sách Hai Vạn Dặm Dưới Biển.
Cấu trúc:

- draw the inspiration for st: lấy hứng thú mang lại loại gì

- draw the inspiration from st: lấy hứng thú kể từ loại gì

- be an inspiration to tướng sb: là mối cung cấp hứng thú mang lại ai

Têrêxa Thúy nhứng cấu hình này ko cs vô sách ps ko

1 Trả điều . 178 ngày

Têrêxa Thúy draw the inspiration for st lấy cảm húng tù đâu

. 178 ngày

Tommy Riors draw the inspiration for sth from sth

. 219 ngày

Minh Đức be an inspiration to tướng sb

. 223 ngày

Minh Đức draw the inspiration for lấy hứng thú mang lại loại j

. 223 ngày

08. Nguyễn Anh Hảo 11a2 draw inspirataon for lấy hứng thú mang lại loại gì

. 229 ngày

Duy Hưng draw inspiration for : lấy hứng thú mang lại loại gì

. 242 ngày

Dương Ah be an inspriration nguon cam hung mang lại ai

. 249 ngày

Xem thêm: hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

Dương Ah draw the inspriration from lắc cam hung tu dau

. 249 ngày

Dương Ah draw the inspriration for : lắc cam hung mang lại cai gi

. 249 ngày

Thư Trần draw the inspiration for

. 274 ngày

Mộng Thường draw the inspiration for: lấy hứng thú mang lại loại gì

. 276 ngày

NG Dũng draw the inspiration for / from / to

. 305 ngày

NG Dũng inspiration : cảm hứng

. 305 ngày

NG Dũng draw : vẽ

. 305 ngày

Võ Thị Thúy Kiều be an inspiration to tướng sb

. 10/12/2022

Võ Thị Thúy Kiều draw the inspiration from

. 10/12/2022

Võ Thị Thúy Kiều draw the inspiration for

. 10/12/2022

Xem thêm: ch3 ch2 ch3+cl2

Thảo Yến Phạm be an inspiration to tướng sb

. 30/10/2022

Linh Đinh draw the inspiration for sth: lấy hứng thú mang lại loại gì

. 23/10/2022

Xem thêm thắt comment (34/54)