sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng

hint-header

Cập nhật ngày: 10-08-2022

Bạn đang xem: sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng


Chia sẻ bởi: VŨ THÀNH ĐẠT


Sự dựa vào của tách suất vô bước sóng

xảy rời khỏi với từng hóa học rắn, lỏng, hoặc khí.

B

chỉ xẩy ra với hóa học rắn, và hóa học lỏng

C

chỉ xẩy ra với hóa học rắn.

D

là hiện tượng lạ đặc thù của thuỷ tinh anh.

Chủ đề liên quan

Chiết suất của một môi trường xung quanh vô suôt chắc chắn thường thì (như thủy tinh anh, không gian..) so với những khả năng chiếu sáng đơn sắc không giống nhau thì

A

phụ nằm trong vô bước sóng của khả năng chiếu sáng bại.

B

phụ nằm trong vô độ mạnh của khả năng chiếu sáng bại.

C

phụ nằm trong vô phương truyền của khả năng chiếu sáng bại.

D

phụ nằm trong vô hiệu suất của chùm sáng sủa.

Chiết suất của một môi trường xung quanh vô xuyên suốt chắc chắn so với khả năng chiếu sáng

A

bước sóng lâu năm thì sẽ càng nhỏ.

B

bước sóng lâu năm thì sẽ càng rộng lớn.

C

tím nhỏ rộng lớn so với khả năng chiếu sáng lục.

D

lục nhỏ rộng lớn so với khả năng chiếu sáng vàng.

Một lăng kính sở hữu góc tách quang quẻ A = 6° (coi là góc nhỏ) được bịa vô không gian. Chiếu một chùm khả năng chiếu sáng Trắng tuy vậy tuy vậy, hẹp vô mặt mày mặt của lăng kính theo đuổi phương vuông góc với mặt mày phẳng lì phân giác của góc tách quang quẻ, đặc biệt ngay gần cạnh của lăng kính. Đặt một mùng E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia cho tới và cơ hội mặt mày phẳng lì phân giác của góc tách quang quẻ 0,6 m. Chiết suất của lăng kính so với khả năng chiếu sáng đỏ hỏn là nđ=1,642 và so với khả năng chiếu sáng tím là nt=1,685. Độ rộng lớn kể từ red color cho tới màu sắc tím của quang quẻ phổ liên tiếp để ý được bên trên mùng là

Một lăng kính sở hữu góc tách quang quẻ A = 6° (coi là góc nhỏ) được bịa vô không gian. Chiếu một chùm khả năng chiếu sáng Trắng tuy vậy tuy vậy, hẹp vô mặt mày mặt của lăng kính theo đuổi phương vuông góc với mặt mày phẳng lì phân giác của góc tách quang quẻ, đặc biệt ngay gần cạnh của lăng kính. Đặt một mùng E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia cho tới và cơ hội mặt mày phẳng lì phân giác của góc tách quang quẻ 0,6 m. Chiết suất của lăng kính so với khả năng chiếu sáng đỏ hỏn là nđ=1,642 và so với khả năng chiếu sáng tím là nt = 1,685. Góc chênh chếch của tia đỏ hỏn và tia tím sau khoản thời gian ló thoát ra khỏi lăng kính là:

Trong một thử nghiệm người tao chiếu một chùm khả năng chiếu sáng đơn sắc tuy vậy song hẹp vô cạnh của một lăng kính sở hữu góc tách quang quẻ A=80 theo đuổi phương vuông góc với mặt mày phẳng lì phân giác của góc tách quang quẻ. Đặt một mùng hình họa E tuy vậy song và cơ hội mặt mày phẳng lì phân giác của góc tách quang quẻ 1m. Trên mùng E tao chiếm được nhị vết sáng sủa. Sử dụng khả năng chiếu sáng vàng, tách suất của lăng kính là một,65 thì khoảng cách thân thuộc 2 vết sáng sủa bên trên mùng là:

Một lăng kính sở hữu góc tách quang quẻ A=80 được xem là nhỏ, sở hữu tách suất so với khả năng chiếu sáng đỏ hỏn là một,53 và so với khả năng chiếu sáng tím là một,58. Một chùm sáng sủa Trắng hẹp chiếu cho tới mặt mày mặt của lăng kính bên dưới góc cho tới nhỏ bé. Sau Lúc ló rời khỏi ở mặt mày mặt bại của lăng kính, tia đỏ hỏn và tia tím phù hợp với nhau góc:

A

B

C

D

Ánh sáng sủa đơn sắc sở hữu tần số 4.1014 Hz truyền vô chân ko với bước sóng 750 nm. Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh vô xuyên suốt ứng với khả năng chiếu sáng này là một,55. Tần số của khả năng chiếu sáng bên trên Lúc truyền vô môi trường xung quanh vô xuyên suốt này

A

lớn rộng lớn 4.1014 Hz còn bước sóng nhỏ rộng lớn 750 nm.

B

Xem thêm: công thức hình học lớp 5

vẫn vì thế 4.1014 Hz còn bước sóng to hơn 750 nm.

C

vẫn vì thế 4.1014 Hz còn bước sóng nhỏ rộng lớn 750 nm.

D

nhỏ rộng lớn 4.1014 Hz còn bước sóng vì thế 750nm.

Chiếu một tia khả năng chiếu sáng Trắng hẹp cút kể từ không gian vào một trong những bể nước rộng lớn bên dưới góc cho tới 60°. Chiều sâu sắc nước vô bể 1 (m). hiểu tách suất của nước so với tia đỏ hỏn và tia tím thứu tự là một,33 và 1,34. Tìm phạm vi của chùm sắc tố chiếu lên lòng bể.

Một thấu kính thủy tinh anh nhị mặt mày lồi kiểu như nhau, nửa đường kính R = 54 centimet. Chiết suất của thấu kính so với khả năng chiếu sáng đỏ hỏn là nđ = 1,5 và so với khả năng chiếu sáng tím là nt = 1,54. Khoảng cơ hội thân thuộc nhị chi phí điểm của thấu kính so với khả năng chiếu sáng đỏ hỏn và so với khả năng chiếu sáng tím là

Một chùm khả năng chiếu sáng Trắng tuy vậy song được chiếu cho tới một thấu kính mỏng manh. Chùm tia ló red color quy tụ bên trên một điểm bên trên trục chủ yếu cơ hội thấu kính đôi mươi centimet. hiểu tách suất của thấu kính so với tia sáng sủa màu sắc tím và red color thứu tự là một,685 và 1,643. Độ tụ của thấu kính so với tia sáng sủa màu sắc tím bằng

Một khả năng chiếu sáng đơn sắc sở hữu bước sóng của chính nó vô không gian là 0,7μm và vô hóa học lỏng vô xuyên suốt là 0,56μm. Chiết suất của hóa học lỏng so với khả năng chiếu sáng bại là:

Bước sóng của khả năng chiếu sáng red color vô không gian là 0,75 μm. hiểu tách suất của nước so với khả năng chiếu sáng đỏ hỏn là 4/3. Cách sóng của chính nó nội địa là

Bước sóng khả năng chiếu sáng vàng vô chân ko là 6000 (A°). hiểu tách suất của thuỷ tinh anh so với khả năng chiếu sáng vàng là một,59. Cách sóng của khả năng chiếu sáng ấy vô thủy tinh anh là

Chiết suất của một môi trường xung quanh vô xuyên suốt dựa vào bước sóng khả năng chiếu sáng vô chân không tuân theo công thức: n = 1,1 + 1052, vô bại λ tính vì thế nm. Chiết suất của tia tím ứng với λ = 400 nm là

Chiết suất của một môi trường xung quanh vô xuyên suốt dựa vào bước sóng khả năng chiếu sáng vô chân không tuân theo công thức: n = 1,3 + 5.104/ λ2, vô bại λ tính vì thế nm. Chiết suất của tia tím ứng với λ = 400 nm là

Chiết suất của một môi trường xung quanh vô xuyên suốt dựa vào bước sóng khả năng chiếu sáng vô chân không tuân theo công thức: n = 1,3 + 5.1042, vô bại λ tính vì thế nm. Nếu tách suất của tia đỏ hỏn là một,422 bước sóng của tia này là

Một chùm tia sáng sủa hẹp tuy vậy song bao gồm nhị đcm sắc gold color và màu sắc lục truyền kể từ không gian vô nước bên dưới góc cho tới i (0 < i < 90°). Chùm tia khúc xạ:

A

Gồm nhị đơn sắc gold color và màu sắc lục vô bại chùm tia màu sắc lục chênh chếch không nhiều hơn

B

Gồm nhị đơn sắc gold color và màu sắc lục vô bại chùm tia gold color chênh chếch thấp hơn

C

vẫn là một trong những chùm tia sáng sủa hẹp tuy vậy song và góc khúc xạ to hơn góc tới

D

vẫn là một trong những chùm tia sáng sủa hẹp tuy vậy song và góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Khi chiếu khả năng chiếu sáng đơn sắc gold color vô nước vô xuyên suốt, khả năng chiếu sáng nhìn kể từ bên dưới mặt mày nước:

B

bị giã sắc trở thành những gold color, lục.

Chiếu chùm sáng sủa hẹp bao gồm nhị sự phản xạ vàng và lam kể từ nội địa rời khỏi ko Lúc sao mang lại không tồn tại hiện tượng lạ phán xạ toàn phần. Nhận toan này sau đó là đúng

A

Không xác lập được sự không giống nhau của những góc khúc xạ.

B

Tia vàng rời khỏi xa vời pháp tuyến rộng lớn.

C

Tia lam rời khỏi xa vời pháp tuyến rộng lớn.

D

Cả nhị tia nằm trong sở hữu góc khúc xạ như nhau.

Phát biểu này sau đó là sai Lúc nói đến hiện tượng lạ giã sắc ánh sáng?

A

Quang phổ của khả năng chiếu sáng Trắng sở hữu bảy màu sắc cơ bản: đỏ hỏn, domain authority cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

B

Chùm khả năng chiếu sáng Trắng không xẩy ra giã sắc Lúc trải qua lăng kính

C

Xem thêm: mẫu bản kiểm điểm cá nhân học sinh

Ánh sáng sủa đơn sắc không xẩy ra giã sắc Lúc trải qua lăng kính. 

D

Các tia sáng sủa tuy vậy song bao gồm những màu sắc đơn sắc không giống nhau phản vào mặt mày mặt cita một lăng kính thì những tia ló rời khỏi ở mặt mày mặt bại sở hữu góc chênh chếch không giống nhau đối với phương lúc đầu.