tên biến nào sau đây là đúng trong python

Câu hỏi:

10/07/2022 37,177

B. tong@.

C. 1_dem.

D. ab_c1.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án trúng là: D

Tên trở thành chỉ bao gồm những vần âm giờ đồng hồ Anh, những chữ số kể từ 0 cho tới 9 và kí tự động gạch men bên dưới “_”, ko chính thức bằng văn bản số

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trường ăn ý này tại đây không cần mệnh lệnh gán nhập python?

Câu 2:

Lệnh gán độ quý hiếm cho tới trở thành b vẹn toàn này sau đó là đúng?

Câu 3:

Trong ngữ điệu Python, thương hiệu này tại đây đặt điều sai bám theo quy tắc?

Câu 4:

Kết trái ngược khi triển khai câu mệnh lệnh sau:

Xem thêm: cách chứng minh tam giác đồng dạng

>>>10 - 5 ** 2 + 8//3 +2

Câu 5:

Biểu thức a/(a+1)*(x-1) khi đem sang trọng dạng toán học tập đem dạng:

Câu 6:

Chuyển biểu thức sau sang trọng python  2x+1x+2

Câu 7:

Đâu là quy tắc đúng lúc gọi là trở thành cho tới Python?

Câu 8:

Trong ngữ điệu thiết kế Python, kể từ khoá và tên:

Câu 9:

Để tính diện tích S lối tròn trĩnh nửa đường kính R, với pi = 3,14, biểu thức này tại đây nhập Python là đúng?

Câu 10:

Để viết lách 3 nón 4 nhập Python chọn

Câu 11:

Để gán độ quý hiếm cho 1 trở thành số tao triển khai như vậy nào?

Câu 12:

Trong ngữ điệu Python, thương hiệu này sau đó là kể từ khoá?

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 4 lesson 1

Câu 13:

Tìm lỗi sai nhập khai báo trở thành vẹn toàn Max sau đây?

Max = 2021:

Câu 14:

Từ khoá của một ngữ điệu lâp trình là: