thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3

Hỗn thích hợp rắn bao gồm CaC2 và Al4C3 (tỉ lệ mol 1 : 2). Tiến hành thử nghiệm mang đến H2O dư nhập láo lếu thích hợp rắn như hình vẽ:

Cho những tuyên bố sau, số tuyên bố đích thị là
(a) Hỗn thích hợp X bao gồm nhị khí là C2H4 và CH4.
(b) Khí Y là CH4.
(c) Đốt cháy trọn vẹn láo lếu thích hợp khí X, nhận được số mol H2O to hơn CO2.
(d) Thay vì thế mang đến CaC2 và Al4C3 phản xạ với nước, tao hoàn toàn có thể mang đến láo lếu thích hợp này phản xạ với hỗn hợp axit HCl.
(e) Trong thích hợp hóa học CaC2, C với hóa trị 1; nhập thích hợp hóa học Al4C3, C với hóa trị 4.
(g) Phản ứng xẩy ra vào trong bình Br2 dư là phản xạ lão hóa - khử.

D

5.