thuật ngữ quan hệ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

Mã câu hỏi: 4285

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: hiến pháp do cơ quan nào xây dựng

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: bộ sách chân trời sáng tạo

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

  • Mô hình thông dụng nhằm kiến tạo CSDL mối quan hệ là:
  • Các định nghĩa dùng làm tế bào mô tả những nguyên tố nào là sẽ khởi tạo trở thành quy mô tài liệu quan liêu hệ?
  • Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:
  • Phát biểu nào là về hệ QTCSDL mối quan hệ là đúng?
  • Thuật ngữ quan liêu hệ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Thuật ngữ bộ” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Thuật ngữ nằm trong tính” sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
  • Đặc điểm nào là sau đấy là đặc thù của một mối quan hệ nhập hệ CSDL quan liêu hệ?
  • Trong quy mô mối quan hệ, buộc ràng thế nào được gọi là buộc ràng vẹn toàn thực thể (ràng buộc khoá)?
  • Hai bảng nhập một CSDL mối quan hệ link cùng nhau thông qua: