thực dân pháp lấy cớ gì để tấn công bắc kì lần thứ hai

Câu hỏi:

02/07/2020 33,244

A. Triều đình ko dẹp nổi những cuộc khởi nghĩa của quần chúng. #.

Bạn đang xem: thực dân pháp lấy cớ gì để tấn công bắc kì lần thứ hai

Đáp án chủ yếu xác

B. Triều đình ko bồi thông thường chiến phí cho tới Pháp.

C. Trả thù oán sự tiến công của quân cờ đen sạm.

D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, tiếp xúc với mái ấm Thanh

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nông dân Yên Thế đứng lên nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Giúp vua cứu vớt nước

B. chỉ bảo vệ cuộc sống

C. Giành lại song lập.

D. Cứu nước, cứu vớt mái ấm.

Câu 2:

Dựa vô trào lưu kháng chiến của quần chúng. #, phái mái ấm chiến vô triều đình Huế, thay mặt là nững ai thẳng tay hành vi kháng Pháp?

A. Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản

B. Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường

C. Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi

D. Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Nhuận.

Xem thêm: chức năng của khí khổng

Câu 3:

Phần II.Tự luận

Vì sao triều đình Huế ký Hiệp ước Giáp Tuất 1874? Em với phán xét gì về Hiệp ước 1874 đối với Hiệp ước Nhâm Tuất 1862?

Câu 4:

Trước sự thất thủ của trở nên Hà Nội Thủ Đô, triều đình Huế với thái phỏng như vậy nào?

A. Cho quân tiếp viện.

B. Cầu cứu vớt mái ấm Thanh.

C. Cầu cứu vớt mái ấm Thanh, cử chuyên viên thương thuyết với Pháp.

D. Thương thuyết với Pháp.

Câu 5:

Trước hành vi ngày 1 khốc liệt của Tôn Thất Thuyết thực dân Pháp đã trải gì?

A. Mua chuộc Tôn Thất Thuyết

B. Tìm từng phương pháp để chi khử phái mái ấm chiến.

C. Giảng hòa với phái mái ấm chiến.

D. Tìm tách biệt con gián thân mật Tôn Thất Thuyết và quan tiền lại.

Câu 6:

Phần I.Trắc nghiệm 

Đội nghĩa quân bởi ai lãnh đạo võ thuật mất mát cho tới người sau cùng ở cửa ngõ dù Thanh Hà?

A. Viên Chưởng Cơ

B. Phạm Văn Nghị

C. Nguyễn Mậu Kiến

Xem thêm: công thức của thạch cao sống

D. Nguyễn Tri Phương.