tia hồng ngoại và tia rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

Tia mặt trời và tia Rơnghen đều sở hữu thực chất là sóng năng lượng điện kể từ, đem bước sóng nhiều năm ngắn ngủi không giống nhau nên

Bạn đang xem: tia hồng ngoại và tia rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

A. bọn chúng bị nghiêng không giống nhau vô kể từ ngôi trường đều.

B. bọn chúng bị nghiêng không giống nhau vô năng lượng điện ngôi trường đều.

C. đem năng lực đâm xuyên không giống nhau.

D. bọn chúng đều được dùng vô nó tế để mà chụp X–quang (chụp điện).

Đáp án C

Tia X là sóng năng lượng điện kể từ đem bước từ trường trong tầm \({10^{ - 8}}m - {10^{ - 11}}m\)

Xem thêm: giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ

Đinh Gia Quang cảm ơn bạn

. 25/04/2018

Hà Đức Minh Thảo sao ko thấy thầy nhắc đến việc bị nghiêng vô kể từ năng lượng điện ngôi trường ạ ?

. 01/03/2018

Đoàn Quang Minh - Tia X là sóng năng lượng điện kể từ đem bước từ trường trong tầm ( lam nhiều = 10^-8 m cho tới 10^-11 m ) e nha

. 26/02/2018

Hồ Đình An tia X kể từ 10^(-11) cho tới 10^(-9) hoặc 10^(-11) cho tới 10^(-8) vậy ?

1 Trả điều . 26/02/2018

Xem thêm: toán lớp 5 luyện tập chung trang 144

Bùi Ngọc Đại công thức tích điện là hc/lamđa, vô cơ c là véc tơ vận tốc tức thời độ sáng, h là hằng số Phlang 6,625.10^-34, vì thế bước sóng càng nhỏ thì tích điện càng rộng lớn, bước sóng càng rộng lớn thì tích điện càng nhỏ---> Khả năng đâm xuyên không giống nhau . 8/2/2017

1 Trả điều . 08/02/2017

ForceForOnlyTarget vì thế nó không giống nhau nên đặc điểm cx không giống nhau thôi . 17/1/2017

. 17/01/2017

Lavender k hiểu câu này mang lại lăp bac này goiiari quí hộ' . 17/1/2017

1 Trả điều . 17/01/2017