tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

'city

Linda lives in a 'city. (Linda sinh sống ở TP.HCM.)

'village

My best friend lives in a 'village. (Bạn thân ái của tôi sinh sống ở nông thôn.)

'mountains

I live in the 'mountains. (Tôi sinh sống ở miền núi.)

'tower

He lives in a tall and quiet 'tower. (Cậu ấy sinh sống ở tòa tháp bên trên cao và yên ổn tĩnh.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud. 

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b. Sau cơ phát âm rộng lớn những câu sau.)

1. Linda lives in a big ___________.

a. country

b. city

2. They live in the __________.

a. countryside

b. mountains

3. We live in Binh Minh ___________.

a. Tower

b. Town

Lời giải chi tiết:

1. b Linda lives in a big city.

(Linda sinh sống ở TP.HCM rộng lớn.)

2. a They live in the countryside.

(Họ sinh sống ở miền quê.)

3. a We live in Binh Minh Tower.

(Chúng tôi sinh sống ở tòa mái ấm Bình Minh.)

Bài 3

3. Let's chant. 

(Chúng tớ nằm trong ca hát đồng dao.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn sinh sống ở đâu?

Bạn sinh sống ở đâu?

Tôi sinh sống ở lối Quang Trung.

Bạn sinh sống ở đâu?

Tôi sinh sống ở Green Avenue.

Bạn sinh sống ở đâu?

Tôi sinh sống Tại Green Tower.

Green Tower như vậy nào?

Nó cao và yên ổn tĩnh.

Căn hộ của chúng ta như vậy nào?

Nó rộng lớn và xinh đẹp nhất.

Bài 4

4. Read and tick Yes (Y) or No (N).

(Đọc và lưu lại lựa chọn Đúng (Y) hoặc Sai (N).)

Trung lives with his grandparents in Ha Noi. His address is 81, Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Ha Noi. The family lives on the fourth floor of Ha Noi Tower. Their flat is big and modern. It has a fine view. Trung likes the new place because it is in the thành phố centre and near his new school.

1. Trung lives with his parents in Ha Noi.

(Trung sinh sống với phụ vương u cậu ấy ở thủ đô.)

2. He lives in a tower.

(Cậu ấy sinh sống ở một tòa tháp.)

3. His flat is far from the thành phố centre.

(Căn hộ cậu ấy xa xôi đối với trung tâm TP.HCM.)

4. His new school is near his trang chủ.

(Trường học tập mới mẻ của cậu ấy sát mái ấm cậu ấy.)

5. Trung likes his new trang chủ.

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

(Trung quí mái ấm mới mẻ của cậu ấy.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Trung sinh sống với các cụ ở thủ đô. Địa chỉ của cậu ấy là 81, lối Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thủ đô. mái ấm sinh sống trên tầng 4 của tòa tháp thủ đô. Căn hộ của mình rộng lớn và văn minh. Nó đem tầm trông xin xắn. Trung quí điểm ở mới mẻ cũng chính vì nó ở trung tâm TP.HCM và sát ngôi trường học tập mới mẻ của cậu ấy.

Lời giải chi tiết:

1. N

2. Y

3. N

4.Y

5.Y

Bài 5

5. Write about your friend.

(Viết về chúng ta em.)

1. What's his/her name?        

(Tên của những người này là gì?)

2. Where is he/she from?          

(Cậu/Cô ấy tới từ đâu?)

3. What's his/her address?         

(Địa chỉ của cậu/cô ấy là gì?)

4. Who does he/she live with?

(Cậu/cô ấy sinh sống với ai?)

5. What's his/her trang chủ like?

(Nhà của cậu/cô ấy như vậy nào?)

6. Does he/she lượt thích his/her hometown? Why?/ Why not?

(Cậu/Cô ấy quí quê của cậu/cô ấy cần không? Tại sao?/Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

1. His name is Khang.               

(Tên cậu ấy là Khang.)

2. He is from Ho Chi Minh City.

(Cậu ấy tới từ Thành phố Sài Gòn.)

3. His address is/ lt's 128/27, Thien Phuoc Street, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

(Địa chỉ của cậu ấy/Nó là số 128/27, lối Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Sài Gòn.)

4. He lives with his parents.

(Cậu ấy sinh sống với cha mẹ.)

5. His trang chủ is big and modern.

(Nhà của cậu ấy rộng lớn và văn minh.)

6. No, he doesn't. Because it is busy and crowded.

(Không, cậu ấy ko quí. Bởi vì như thế nó náo nhiệt độ và sầm uất.)

Bài 6

6. Project (Dự án)

Draw a house and write its address.

(Vẽ một căn nhà và ghi chép địa điểm của chính nó.)

Từ vựng

7. Colour the stars. 

(Tô color những ngôi sao sáng.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Bây giờ tôi đem thể: 

- căn vặn và vấn đáp những thắc mắc về địa điểm và quê quán 

- nghe hiểu những bài bác nghe nói đến địa điểm và quê quán 

- phát âm hiểu những đoạn văn nói đến địa điểm và quê quán 

- ghi chép về địa điểm và quê quán của đồng chí tôi

Câu 8

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Xem thêm: bài văn tả cô giáo hay nhất

6. 

7. 

8.