tiếng anh lớp 6 unit 8 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 8 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar: The past simple 

(Ngữ pháp: Thì vượt lên trước khứ đơn)

1. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn đáp án đích A, B, hoặc C.)

1. There __________ an interesting match on TV last night.

A.is

B. were

C. was

2. My dad __________ a lot of tennis some years ago.

A. plays

B. played

C. is playing

3. I was at the thể hình last Sunday, but I ________ you there.

A. not saw

B. don't see

C. didn't see

4. The teacher __________  us about our homework this morning.

A. didn't ask

B. not asking

C. doesn't ask

5. _________ sleep well last night?

A. Do you

B. Did you

C. Were you         

Phương pháp giải:

Thì vượt lên trước khứ đơn:

- Dạng khẳng định: S + V-ed/ V2 (cột thứ hai bảng động kể từ bất quy tắc)

- Dạng phủ định: S + didn’t + V (nguyên thể)

- Dạng ngờ vực vấn: Did + S + V(nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. C

2. B

3. C

4. A

5. B

 1. There was an interesting match on TV last night.

(Có một trận đấu thú vị bên trên TV tối qua chuyện.)

2. My dad played a lot of tennis some years ago.

(Bố tôi đang được nghịch tặc thật nhiều tennis từ thời điểm cách đây vài ba năm.)

3. I was at the thể hình last Sunday, but I didn't see you there.

(Tôi đang được ở chống tập dượt thể dục thể thao nhập Chủ nhật tuần trước đó, tuy nhiên tôi ko thấy các bạn ở ê.)

4. The teacher didn't ask us about our homework this morning.

(Giáo viên ko chất vấn Shop chúng tôi về bài xích tập dượt sáng sủa ni.)

5. Did you sleep well last night?

(Tối qua chuyện các bạn ngủ sở hữu ngon không?)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write the correct size of the verbs lớn complete the conversation.

(Viết dạng đích của động kể từ nhằm hoàn thiện bài xích đối thoại.)

Nick: Hi, there.

Sonny: Hello, Nick. Did you have a nice weekend?

Nick: Yeah, it was OK. On Sunday, I (1. go) __________ fishing with my dad. How about you?

Sonny: Oh, I (2. have) __________a good weekend, too.

Nick: Really? What _______you(3. do) __________?

Sonny:I (4. visit) __________ the museum with my family, then we (5. eat) __________at my favourite restaurant.

Nick: Did you watch football match last Sunday?

Sonny: Oh, yeah! My favourite team (6. score) __________ a fantastic goal!

Phương pháp giải:

Thì vượt lên trước khứ đơn:

- Dạng khẳng định: S + V-ed/ V2 (cột thứ hai bảng động kể từ bất quy tắc)

- Dạng phủ định: S + didn’t + V (nguyên thể)

- Dạng ngờ vực vấn: Did + S + V(nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. went

2. had

3. did you do

4. visited

5. ate

6. scored

Nick: Hi, there. 

(Xin kính chào.)

Sonny: Hello, Nick. Did you have a nice weekend?

(Xin kính chào, Nick. Quý Khách đang được sở hữu một ngày vào buổi tối cuối tuần đảm bảo chất lượng rất đẹp chứ hả?)

Nick: Yeah, it was OK. On Sunday, I went fishing with my dad. How about you?

(Vâng, tuyệt vời lắm. Vào Chủ nhật, tôi đã lên đường câu cá với tía. Còn các bạn thì sao?)

Sonny: Oh, I had a good weekend, too.

(Ồ, bản thân đã và đang sở hữu một ngày vào buổi tối cuối tuần hạnh phúc.)

Nick: Really? What did you do?

(Thật không? Quý Khách đã trải gì?)

Sonny:I visited the museum with my family, then we ate at my favourite restaurant.

(Tôi đang đi tới viện kho lưu trữ bảo tàng với mái ấm gia đình, tiếp sau đó bọn chúng bản thân sử dụng bữa bên trên nhà hàng quán ăn yêu thương quí của tôi.)

Nick: Did you watch football match last Sunday?

(Bạn sở hữu coi trận đấu soccer nhập Chủ nhật tuần trước đó không?)

Sonny: Oh, yeah! My favourite team scored a fantastic goal!

(Ồ, có! Đội bóng yêu thương quí của tôi đang được ghi 1 bàn thắng tuyệt vời!)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in groups. Ask and answer questions about last weekend.

(Làm việc theo dõi group. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về vào buổi tối cuối tuần trước.)

Example:

Xem thêm: if the weather is fine i will go on a picnic with my friends she said

A: Did you tự any sports last weekend?

(Cuối tuần trước đó các bạn sở hữu nghịch tặc thể thao không?)

B: Oh, yes, and I was exhausted.

(Ồ, sở hữu chứ, và bản thân đặc biệt mệt nhọc luôn luôn.)

C: Really? What did you do?

(Thật à? Quý Khách đã trải gì?)

Lời giải chi tiết:

A: Did you tự any sports last weekend?

(Cuối tuần trước đó các bạn sở hữu nghịch tặc thể thao không?)

B: Oh, yes, and I was exhausted.

(Ồ, sở hữu chứ, và bản thân đặc biệt mệt nhọc luôn luôn.)

C: Really? What did you do?

(Thật à? Quý Khách đã trải gì?)

A: I played football with my neighbours at the stadium. We had a great football match.

(Tôi đang được đá bóng với những người dân láng giềng của tôi bên trên Sảnh hoạt động. Chúng tôi đã sở hữu một trận đấu soccer ấn tượng.)

B: What was the result?

(Kết ngược thế nào?)

A: We won and I scored a beautiful goal. How about you?

(Chúng tôi đã thắng và tôi đã ghi 1 bàn thắng rất đẹp. Còn các bạn thì sao?)

B: I also had a nice weekend with my family. We had a barbecue in the park near our house.

(Mình đã và đang sở hữu một ngày vào buổi tối cuối tuần hạnh phúc với mái ấm gia đình. Chúng tôi đã sở hữu một buổi tiệc nướng nhập khu vui chơi công viên sát ngôi nhà.)

C: Did you fly the kites? It was windy last weekend.

(Bạn sở hữu thả diều không? Cuối tuần trước đó trời sở hữu bão đấy.)

B: Oh, yes. I had  a lot of fun. How was your last weekend?

(Ồ, sở hữu chứ. Mình đang được sở hữu thật nhiều nụ cười. Cuối tuần trước đó của khách hàng thế nào?)

C: I came back my hometown lớn visit my grandparents. I swam in the river with the children there. It was really interesting.

(Mình về quê thăm hỏi các cụ. Mình đang được tắm với lũ con trẻ ở ê. Nó thiệt sự thú vị.)

A: It sounds great!

(Nghe có vẻ như vui vẻ đó!)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Imperatives 

(Câu mệnh lệnh)

4. Look at each picture and choose the correct answer.

(Nhìn từng tranh ảnh và lựa chọn đáp án đích.)

1. (Park / Don't park) here.

2. (Close / Open) the window. It's windy outside.

3. (Tidy up/Don't tidy up) your room.

4. (Use / Don't use) the lift when there is fire.

5. (Try / Don't try lớn get up early lớn tự some exercise.

Phương pháp giải:

Câu mệnh lệnh:

- Dạng khẳng định: V (nguyên thể)!

- Dạng phủ định: Don’t + V(nguyên thể)!

Lời giải chi tiết:

1. Don’t park

2. Close

3. Tidy

4. Don’t use

5. Try

 1. Don't park here.

(Không đỗ/ đậu xe cộ ở trên đây.) 

2. Close the window. It's windy outside.

(Đóng hành lang cửa số lại lên đường. Ngoài trời sở hữu bão.)

3. Tidy up your room.

(Dọn dẹp chống của khách hàng lên đường nhé.)

4. Don't use the lift when there is fire.

(Không dùng cầu thang máy Khi sở hữu cháy.)

5. Try lớn get up early lớn tự some exercise.

(Cố gắng dậy sớm nhằm tập dượt thể dục thể thao.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Tell your friends what lớn tự and what not lớn tự at the thể hình.

(Nói với các bạn em điều nên thực hiện và tránh việc thực hiện ở chống tập dượt thể hình.)

GYM RULES

(Quy quyết định bên trên chống tập)

Examples:

(Ví dụ)

- Change your clothes.

(Thay ăn mặc quần áo.)

- Don’t speak loudly.

(Không phát biểu lớn.)

- ______________

- ______________

- ______________

Lời giải chi tiết:

- Pay your fee first.

(Trả phí trước.)

- Put on your trainers/ sports shoes.

(Mang giầy thể thao.)

- Listen lớn the instructor carefully.

(Lắng nghe thiệt kỹ người chỉ dẫn các bạn.)

- Don’t litter.

(Không xả rác rến.)

- Don’t eat or drink at the thể hình.

(Không ăn hoặc nốc nhập chống tập dượt.)

Từ vựng

1.

2. 

3. 

Xem thêm: tả một người mà em yêu quý

4. 

5.

6.